Kalbin günahları

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,646
1- Hayırlı amellerde riyakârlık.
Yani amelleri, insanlar kendisini takdir etsinler diye yapmaktır. Bu ise sevabı giderir.

2- Allâh’a ibadet etmekte kendini beğenmek. Yani gaflet içinde, ibadetin kendisinden (nefsinden) hasıl olduğunu görmek.

3- Allâh’ın varlığından şüphe etmek.

4- Allâh’ın azabını çekmemekten emin olmak. (Hanefilere göre Allâh’ın azabını çekmekten emin olmak kelimesinin açıklaması: Allâh’ın günâhkâr olan hiç bir Müslümana azab vermeyeceğine inanmaktır)

- Allâh’ın rahmetinden ümidi kesmek.
(Hanefilere göre Allâh’ın rahmetinden ümidi kesmenin manası: Allah’ın günâhkâr Müslümanlardan hiç birinin günâhlarını affetmeyeceğine inanmaktır)

5- Allâh’ın kullarına karşı kibirlenmek: Yani haklı olanın söylediği gerçeği red edip insanları hor görmektir.

6- Kin beslemek. Yani düşmanlığa karar vermektir. Eğer ona göre amel ederse ve nefsinde hissettiği o nefrete muhalefet etmezse.(yani nefsine uyarsa)

7- Haset: Müslümanı çekememezlik. Yani Müslümandaki nimeti çekemeyip ondan çıkması için çaba sarf etmektir.

8- Sadaka ile zulmetmek etmek (başa kakmak). Bu sevabı giderir. Kendisine sadaka verdiği kişiye şöyle demesi gibi: “ Ben sana şu günde şunu bunu vermedim mi?”

9- Günaha israr etmek (nefsinde o günahı tekrarlamaya niyet edip kalbini ona bağlayıp sonra organlarıyla o işi yapmak ).

10- Allah hakkında ve Allah’ın kulları hakkında kötü düşünmek. (Allâh hakkında kötü düşünmesi, Allah’ın kendisine merhamet etmeyip azab vereceğini zannetmesidir)
- Allah’ın kulları hakkında geçerli (garine,sebep) olmadan kötü düşünmesidir.

11- Kaderi yalanlamak.

12- Kendisinden veya başkasından olsun günaha sevinmek.

13- Hainlik etmek (ğadir). Kâfir olsa dahi ona ehemniyyet verdikten sonra öldürmek gibi.

14- Aldatmak: (Müslümanı gizli bir yolla zarara sokmak).

15- Sahabilere âli ve salihlere buğz etmek (yani nefret etmek).

16- Allâh’ın farz kıldığı şeyde cimrilik etmek (yâni zekât vermesi gerektiği halde vermemektir).
- Aşırı cimrilik ve hırs (oda kötü suretle malı elde edip toplamaya nefsini şiddetle bağlamasıdır)

17- Allah’ın yüce kıldığı şeyleri hafife almak. Taat, günâh, Kur-an, ilim, cennet veya cehenem olsun, Allâh’ın tazim ettiği şeyi küçümsemek.

Konu hakkında ilave yapmak isteyenler veya konuyla ilgili mesaj vermek isteyenler cevap olarak altta devam edebilirler.
 

hüzün

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
429
emeğine sağlık
 
Üst Alt