Kalbin günahları

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
1- Hayırlı amellerde riyakârlık.
Yani amelleri, insanlar kendisini takdir etsinler diye yapmaktır. Bu ise sevabı giderir.

2- Allâh’a ibadet etmekte kendini beğenmek. Yani gaflet içinde, ibadetin kendisinden (nefsinden) hasıl olduğunu görmek.

3- Allâh’ın varlığından şüphe etmek.

4- Allâh’ın azabını çekmemekten emin olmak. (Hanefilere göre Allâh’ın azabını çekmekten emin olmak kelimesinin açıklaması: Allâh’ın günâhkâr olan hiç bir Müslümana azab vermeyeceğine inanmaktır)

- Allâh’ın rahmetinden ümidi kesmek.
(Hanefilere göre Allâh’ın rahmetinden ümidi kesmenin manası: Allah’ın günâhkâr Müslümanlardan hiç birinin günâhlarını affetmeyeceğine inanmaktır)

5- Allâh’ın kullarına karşı kibirlenmek: Yani haklı olanın söylediği gerçeği red edip insanları hor görmektir.

6- Kin beslemek. Yani düşmanlığa karar vermektir. Eğer ona göre amel ederse ve nefsinde hissettiği o nefrete muhalefet etmezse.(yani nefsine uyarsa)

7- Haset: Müslümanı çekememezlik. Yani Müslümandaki nimeti çekemeyip ondan çıkması için çaba sarf etmektir.

8- Sadaka ile zulmetmek etmek (başa kakmak). Bu sevabı giderir. Kendisine sadaka verdiği kişiye şöyle demesi gibi: “ Ben sana şu günde şunu bunu vermedim mi?”

9- Günaha israr etmek (nefsinde o günahı tekrarlamaya niyet edip kalbini ona bağlayıp sonra organlarıyla o işi yapmak ).

10- Allah hakkında ve Allah’ın kulları hakkında kötü düşünmek. (Allâh hakkında kötü düşünmesi, Allah’ın kendisine merhamet etmeyip azab vereceğini zannetmesidir)
- Allah’ın kulları hakkında geçerli (garine,sebep) olmadan kötü düşünmesidir.

11- Kaderi yalanlamak.

12- Kendisinden veya başkasından olsun günaha sevinmek.

13- Hainlik etmek (ğadir). Kâfir olsa dahi ona ehemniyyet verdikten sonra öldürmek gibi.

14- Aldatmak: (Müslümanı gizli bir yolla zarara sokmak).

15- Sahabilere âli ve salihlere buğz etmek (yani nefret etmek).

16- Allâh’ın farz kıldığı şeyde cimrilik etmek (yâni zekât vermesi gerektiği halde vermemektir).
- Aşırı cimrilik ve hırs (oda kötü suretle malı elde edip toplamaya nefsini şiddetle bağlamasıdır)

17- Allah’ın yüce kıldığı şeyleri hafife almak. Taat, günâh, Kur-an, ilim, cennet veya cehenem olsun, Allâh’ın tazim ettiği şeyi küçümsemek.

Konu hakkında ilave yapmak isteyenler veya konuyla ilgili mesaj vermek isteyenler cevap olarak altta devam edebilirler.
 
Üst Alt