Kâfir Cennete girmez mi

eMeKLi uYuSS

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
420
SORU: kendi gibi ateş ehli yazarlardan da destek alarak, (Allaha inanıp barışa yönelik hizmetler veren herkes, ister yahudi, ister hıristiyan olsun Cennete girecektir.) diyor.kimler giremez cennete?


CEVAP

Cennete yalnız müslüman olanlar girer. Hud suresi 16. ve Tevbe suresi 17. ayet-i kerimelerinde,
gayrı müslimlerin iyi amellerinin hiç fayda vermiyeceği, Muhammed aleyhisselama tabi olmadıkları için Cehennemde sonsuz kalacakları bildirilmektedir. İyi işlere, ibâdetlere sevab verilebilmesi için düzgün iman sahibi bir müslüman olmak şarttır. (Kitab-üt-tevhid) Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Ey iman edenler,yahudileri de, hıristiyanları da dost edinmeyin! Onlar birbirinin dostudur. Onları dost edinen de onlardandır. Allah, [gayrı müslimleri dost edinerek kendilerine] zulmeden kavme hidayet etmez.) [Maide 51]
(Eğer Ehl-i kitap [Kur'ana ve Muhammed aleyhisselama] iman edip [kötülükten] sakınsaydı, günahlarını örter, nimetleri bol cennetlere koyardık.) [Maide 65]
(İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler yahudi ve müşriklerdir) [Maide 82]
(Hak din yalnız İslâmdır.) [Al-i İmran 19]
(İslâm dininden başka din istiyenlerin, dinlerini Allah kabul etmez. Bunlar ahırette en büyük zarara uğrayacaklardır.) [Al-i İmran 85]
(Ey Resulüm, de ki, Eğer Allahı seviyorsanız, bana tabi olun!) [A.İmran 31]
[Ehl-i kitap] ("Yahudi ve hıristiyanlar hariç hiç kimse Cennete girmeyecek" dediler. O iddia, onların kuruntusudur. Onlara de ki "Doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.") [Bekara 111]
(Kendi dinlerine uymadıkça, yahudilerle hıristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar.) [Bekara 120]
(İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allahı bir tanıyan hanif, doğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.) [Al-i İmran 67]
Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Isa da her peygamber gibi müslüman idi. Hz. Musaya ve Hz. Isaya o zaman inanan kimseler de müslüman idi. Şimdiki yahudi ve hıristiyanlar, Muhammed aleyhisselama inanmadıkça, yani müslüman olmadıkça ebedi Cehennemliktir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Cennete ancak müslüman olan girer.) [Buharî, Müslim]
(Beni duyup da Peygamber olduğumu kabul etmiyen yahudi ve hıristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir.) [Hakim]
 
Üst Alt