İslam Büyüklerinden Hikmetli Sözler

Dindar

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
33
islam büyüklerinin sözleri, özlü sözler, islam büyüklerinden sözler, islam alimlerinin sözleri, hikmetli sözler, büyüklerden hikmetli sözler

*Fakirlik, hâline şükredip kimseye şikâyet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir.*
İbrahim Havvâs (Rahmetullahi aleyh)

*Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz.*
İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)

*Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. *
Fudayl bin İyad (Rahmetullahi aleyh)

*Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir.*
*Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir.*
İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)

*Vücudun rahatı az yemekte; rûhun rahatı az günahtadır.*
İmâm-ı Gâzâli (Rahmetullahi aleyh)

*Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!*
Bâyezîd-i Bistâmî (Rahmetullahi aleyh)

*Eskiden iyilik yaparlardı söylemezlerdi. Sonra hem yapmaya hem de söylemeye başladılar. Şimdi ise yapmıyorlar fakat söylüyorlar.*
Ömer bin Hâris (Rahmetullahi aleyh)

*Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.*
Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)

*Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: 1-İdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdası, 3-Zenginlere ise cimrilik.*
*Üç şey üç zümreye çirkin düşer: İdarecilere sertlik, âlimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik...*
Molla Câmî (Rahmetullahi aleyh)

*İşlediğiniz günâhları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz!*
Zünnûn-i Mısrî (Rahmetullahi aleyh)

*Nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadını alamaz.*
*Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın.*
Dâvûd-i İskenderî (Rahmetullahi aleyh)

*Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar ile doldurmak demektir.*
İmâm-ı Birgivî (Rahmetullahi aleyh)

*İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, Resûlullahın sevdiği ve evliyânın özendiği bir ahlâktır.*
*Elden geldiği kadar kaç kötü arkadaştan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli yılandan.
Yılan zehir akıtıp, insanı candan eder, Ama kötü arkadaş, can ve imandan eder.*
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi (Rahmetullahi aleyh)

*Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise, süsü ve güzelliğidir.*
Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)

*Dört şey ibâdettendir: Abdestsiz durmamak, çok secde etmek, gönlü mescidlere bağlı olmak ve Kur'ân-ı kerîmi çok okumak.*
Ali Dede Bosnevî (Rahmetullahi aleyh)

*Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar ibâdet et, ister uyu!*
İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)

*Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir.*
Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (Rahmetullahi aleyh)

*İki şeyi istersiniz ama, bulamazsınız. Bunlar, neşe ve rahatlık olup, ikisi de Cennette olur.*
Ebû Turâb-ı Nahşebî (Rahmetullahi aleyh)

*İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir.*
Hasan-ı Basrî (Rahmetullahi aleyh)

*Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız.*
Ömer bin Abdülazîz (Radıyallahi anh)

*Malı olanın aç sabahlaması, olmayanın tok sabahlamasından evladır.*
Bişr-i Hafi (Rahmetullahi Aleyh)

*Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahirette) göz kamaştırır.*
Ebubekir şiblî (Rahmetullahi aleyh)

*Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun.*
Abdullah-ı Dehlevi (Rahmetullahi aleyh)

*Kalb dünyâ arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, âhireti sevmiş olamaz.*
Abdülkâdir Geylâni (Rahmetullahi aleyh)

*Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir.*
Abdülhakim Arvâsi (Rahmetullahi aleyh)

*Eshâb-ı kirâma hürmet etmeyen kimse, Muhammed aleyhisselâma îmân etmiş olmaz.*
Ebûbekir Şiblî (Rahmetullahi aleyh)

*İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen hakiki dost değildir.*
İmam-ı Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi Yûsuf bin Hüseyin Râzî Rahmetullahi aleyh )
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Düşmanlık çok kolay, ama çok zararlıdır; dostluk ise size Allah’ın sevgi ve rızasını kazandırır, böylece ebedî saadete, cennete, rü’yet-i cemâlullâh’a ulaştırır. Bu kadar büyük mükâfat ve mutlu sonuç birazcık fedakârlık ve zahmete değmez mi?
Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan (Rh.a)
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,321
*Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar ile doldurmak demektir.*
İmâm-ı Birgivî (Rahmetullahi aleyh)​
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Bu Ramazanda Her Kardeşimiz Azmetsin, Bir İnsanı İslam'a Çekmeye, Kazanmaya Çalışsın, Adedimiz Yüzde Yüz Artsın.
Prof.Dr.Mahmud Es'ad Coşan (rha)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Beş şey gönlü aydınlatır:
1- İlim meclisinde oturmak,
2- Yetimin başını okşamak,
3- Seherde çok istiğfar etmek,
4- Çok yiyip içmemek,
5- Çok oruç tutmak. (M. Ç. Yâr-i Güzin)
Ekleyen: Abdülkâdir Geylânî Hazretleri
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Ramazan ayında, oruç tutarken, müslümanların hiç hatırlarından çıkarmamaları gereken başlıca hakikat işte budur. Oruç asla, sadece yeme içmeden kesilmeden ibaret değildir; bilakis her müslüman, orucun nefs-i emmâreyi yenme, iradeyi kuvvetlendirme ve neticede takvayı kendine hal edinme ana gayesine hizmet eden bir idman ve egzersiz olduğunu daima göz önünde tutmalıdır.
(Prof.Dr. Mahmud Esad Coşan)
 

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,359
Yorulacaksan, zorlanacaksan, şikayetçi olacaksan, keşkelere sığınacaksan,söze "ama" diye başlayacaksan, girme aşk yoluna; aşk yolunda "u" dönüşü yoktur! Aşk der ki sana: Yolumdaysan başım feda yoluna,ama bil ki seninde başını isterim yoluma. Kahır, kapris gelecekse senden amenna! Ama ayağına diken batarsa yolumda ah ed...ip vahlanma!... Aşk bilek gücü değil “YÜREKTİR”! Yüreğin yetmiyorsa düşme yollara!...
'Mevlana'
 

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,359
Yerine getirilmeyen sözde hayır yoktur. Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca da arkadaşın hayrı yoktur.
(Ahnef bin Kays)
 

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,359
Kapı Açılır Sen Yeterki Vurmayı Bil!... Ne Zaman? Bilmem!... Yeterki O Kapıda Durmayı Bil. . . !
(Hz. Mevlana)
 

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,359
Neler Kaybetti İnsan 'Kul'a 'Kulluk' Uğuruna.. Ah Bir Erebilseydi 'KUL' Olmanın Şuuruna..! (Necip Fazıl Kısakürek)
 

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,359
Sanmayasın ki; aşk akıl işidir, Gül ki her gönlün mürşididir.. Kimini kokusuyla şad eder, Kimini de dikeniyle irşad eder..!Şems-i Tebriz
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah Teâlâ'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler, ağlamayacaktır.
Safvan Bin Süleyman (r.a)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Bir gönlü mü kırdın; ağlamalısın…
Hele özür dilemesini bilmiyorsan; senden
dost olmaz… Senden yârân olmaz…
Ya incittiğin ,kırdığın gönlü Allah seviyorsa,
Rasulallah(S.A.V)seviyorsa,...
Hatta arz-ü sema dahi seviyorsa!!!
Nerden bileceksin, bilmiyorsun…
Bilseydin ödün kopardı dokunmaktan…

Mevlâna Celaleddin-i Rûmî
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
‎"Nîmetlerin en iyisi, çalışarak kazanılanıdır. Arkadaşların en iyisi, Allahü teâlâyı hatırlatandır. Kalblerin en nurlusu, içinde mal sevgisi olmayandır."Ebü'l-Hasan-ı Harkânî hazretleri
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
‎"Kalblerin en nurlusu, içinde Allahü teâlânın sevgisinden başka bir şey bulunmayandır. Amellerin en iyisi, riyâdan uzak olan, yâni ihlâs üzere olanıdır."Ebü'l-Hasan-ı Harkânî hazretleri
 
Üst Alt