İslam ataerkil bir din midir?

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
24
İslam Dini, ataerkil ve anaerkil bir aile yapısından çok, İlahî emir ve yasaklara endeksli bir aile yapısını ön görmektedir. Bu ailede bilinen şekliyle erkek egemenliğini ve tahakkümünü ön gören bir anlayışa yer yoktur.

Erkekler, kadınların hâmisi, gözetmeni, koruyucusu olduğuna göre (Nisa, 4/34), kadınlar da “haklarına riayet, şahsiyetlerine karşı saygı gösterilmesi gereken Allah’ın birer emaneti” ve erkeklerin hayat arkadaşıdır.

Erkekler, kadınların hâmisi ve evin reisidir. Fakat bu reislik ataerkil ailede olduğu gibi bir peder-şahîlik değil, evin hizmetkârlığını temsil eder. Nitekim hadiste “Bir topluluğun reisi, onun hizmetkârıdır” (Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1/463) buyurulmuştur.

“Meşru çerçevede erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde hakları vardır.”(Bakara, 2/228) mealindeki ayette bu müşterek hayata vurgu yapılmaktadır.

Şu husus iyi bilinmelidir ki, erkek ile bayan birbirlerini tamamlayan iki unsurdur. Her birinin ayırıcı vasıfları, öbürünün noksanlıklarını telafi etmeye yöneliktir.

İnsanlık ailesi, ancak erkek ve kadının karşılıklı saygı ve sevgileriyle pâyidar olur

sorularlaislamıyet
 
Üst Alt