Intihar etmenin islamda hükmü nedir?

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
Intihar etmenin islamda hükmü nedir?
İnsanın kendisini öldürmesi. Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini öldürmesine "intihar" denir. İntihar Allah'ın yaratmış olduğu cana kıymaktır. Bu yüzden de büyük günahlardandır. İnsana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya yetkili olan da odur.

İntihar etmenin haramlığı ve ahiretteki tehlikesi ayet ve hadislerle sabittir.

Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir" (en-Nisa', 4/29). Ayette, fiilen cana kıyma anlamı yanında, Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemek, masiyete dalmak ve başkalarının mallarını batıl yollarla yemek sûretiyle kendisine yazık etmek, ahiret hayatını mahvetmek anlamı da vardır (İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'ani'l-Azim, İstanbul 1985, II, 235).

Amr b. el-As (r.a), Zâtu's-Selâsil seferinde ihtilâm olmuş, hava çok soğuk olduğu için, su bulunduğu halde, ölüm korkusundan dolayı teyemmümle namaz kıldırmıştır. Durumunu Hz. Peygamber'e iletirken, yukarıdaki ayete göre amel ettiğini söylemiş ve Resulullah (s.a.s) Amr'ın bu yaptığını tasvip etmiştir (Ebu Dâvud, Tahâre, 124; Ahmed b. Hanbel, IV, 203).

Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Yedi helak edici günahtan uzak durunuz Denildi ki, ya Resulullah, onlar nelerdir?; şöyle buyurdu: Allah'a ortak koşmak, bir cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadına zina iftirası yapmak" (Buhârî, Vesâyâ, 23, Hudûd, Tıb, 45; Müslim, İman, 144).

İntihar geçmiş ümmetlerde de yasaklanmıştır. Cündüb b. Abdullah'tan Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Sizden önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı. Yarasının acısına dayanamayarak, bir bıçak aldı ve elini kesti. Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; kulum can hakkında benim önüme geçti, ben de ona cenneti haram kıldım, buyurdu" (Buhârî, Enbiyâ, 50).

Hayber Gazvesi sırasında büyük fedakârlıklar gösteren Kuzman adındaki birisinin, sonunda cehenneme gideceği Hz. Peygamber tarafından haber verilmişti. Bunun üzerine Ashab-ı kiramdan Huzâî Eksüm, Kuzman'ı izlemiş ve O'nun, aldığı yaralara sabredemeyip, kılıcı üzerine yaslanarak intihar ettiğini görmüştür (Buhârî, Kader, 5, Rikâk, 33, Meğâzî, 38, Cihâd, 77; Müslim, İman, 179; Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih, X, 266 268). Kuzman'ın ölüm şekli Allah Resulu'ne iletilince şöyle buyurmuştur: "İnsanlar arasında öyle kimseler vardır ki, dış görünüşe göre, cennet ehline yaraşır hayırlı işler yaparlar; halbuki kendileri cehennemliktir. Öyle kimseler de vardır ki, cehennemliklere ait kötü işler yaparlar, halbuki kendileri cennetliktir" (Buhâri, Kader, 5, Rikâk, 33; Müslim, İman, 179).

İntihar edenin uhrevî cezası, intihar şekline uygun olarak verilir. Hadis-i şeriflerde "Kim kendisini bıçak gibi keskin bir şeyle öldürürse, cehennem ateşinde kendisine onunla azap edilir" (Buhâri, Cenâiz, 84). "(Dünyada ip ve benzeri) şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar, dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur (azabı böyle olur)" (Buhârî, Cenâiz 84),

"Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle görür. Kim zehir içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker" (Müslim, İman, 175; Tirmizi, Tıb, 7; Nesâî, Cenâiz, 68, Dârimi, Diyât, 10; Ahmed b. Hanbel, II, 254, 478).

İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre, intihar eden dinden çıkmış olmaz, üzerine cenaze namazı da kılınır. Hayber Gazvesinde intihar eden Kuzman'ın cehennemlik olduğu bildirilmişse de, cehennemde ebedî olarak kalacağını belirten açık bir ifade yoktur. Bu yüzden intihar suçunu işleyenin cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulacağı umulur. Ancak bunun için, intihar edenin son anda mü'min sıfatını taşıması ve intiharın helâl olduğuna itikad etmemiş olması da şarttır (Kâmil Miras, a.g.e, X, 270).

Hz. Peygamber'in, bıçakla kendisini öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir. Ancak bu olay, intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden menetmek amacına yöneliktir. Nitekim Ashab-ı Kiram bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır (el-Askalânî, Bulûgu'l Merâm, terc. A. Davudoğlu, İstanbul 1970, II, 276-277). İmam Ebû Yusuf'a göre, intihar hata ile veya şiddetli bir ağrıdan dolayı olmadıkça müntehir üzerine cenaze namazı kılınmaz.

Sonuç olarak, beden Cenâb-ı Hakkın insanoğluna verdiği en büyük emanettir. Bu emaneti, ruh bedenden kişinin kendi müdahalesi olmaksızın ayrılıncaya kadar korumak gerekir. Bunun için de, kişinin rûhî ve fizikî sıkıntılara sonuna kadar sabır göstermesi İslâm'ın amacıdır. Aksi halde intihar etmekle dünyevî sıkıntı ve problemlerini çözeceğini düşünen kişi, hemen intikal edeceği kabir ve daha sonra ahiret hayatında çok daha büyük sıkıntı ve felaketlerle karşılaşır. Hayat, en kötü şartlar altında bile güzeldir. Çünkü, ruh bedende kaldıkça Allah'tan ümit kesilmez. Her geceden sonra gündüz, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Kulun Allah'a yönelmesi ve O'ndan yardım istemesi, sıkıntı ve problemlerin çözümünün başlangıç noktasını teşkil eder. Yüce yaratıcı umulmayan, beklenmeyen yer ve yönlerden kolaylıklar ihsan eder. Çünkü O'nun her şeye gücü yeter. O'na dayanan da güç kazanır.

Hamdi DÖNDÜREN
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Ölmek istiyorum demen çok üzücü bir şey inan..Ölmek istiyorum diyorsan demek ki ilacını bilmediyin bir üzüntün var...
Ama inan ki en iyisi sabırdır.Düşün nasıl ki mutlu gününde Allaha(c.c) şükr edersin ya..verdiği nimet için...

İşte üzüntülerimiz de bize bir nimet, lutf ola bilir...
Bir müttaki mümin olarak en iyi şekilde sabır edersek bu bizim Allahın(c.c) rizasını kazanmamıza vesile olabilir...
Unutma ne günah işlesek de eğer tövbe edersek Allah(c.c) bağışlar çünki merhameti sonsuz...
ne kadar üzgün olsak da Allah(c.c) bize yeter.
Eminim yakınların da bunu duyunca çok üzülürler....
Benim bir yakınım hiç beklemediğim bir zamanda intihara cehd etdi ve Allahın (c.c) mücizesi sayesinde sağ kaldı...
İşte ilk şok geçdikden sonra kalbimdeki acı ve keder yerini biliyormusun neye bırakdı….
Kırgınlığa söyleyimmi niye: Düşünüyorsun bunu yapdığında hiç mi arkasına bakmadı?
hiç mi sevdiklerini ve sevenlerini düşünmedi...

Sonra kendin- kendine demek ki: “hayır” cevabını veriyorsun ve kırılıyorsun... Biliyormusun niye anlattım bunu bir daha bunu yapmak icin seytan..kulagina fisildarsa..
sevdiklerini düşün. En çok da en çok sevdiğini Allahı(c.c) düşün...
Canımız bize bir emanettir ve mutlaka hesabı sorulacak bir emanet.
Ama bazen insanı öyle hissler sarar ki hakka kavuşmak için sabırsızlanırsın...
Bu da ki tamam ayrı bir şey ve bu hissler içeriğinde katiyyen kadere isyan içermez.
Allah (c.c) yar ve yardımcın olsun....


 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Bu konu meslegimin kapsaminda..
Gonul dostlarim bunu okumak degil.. yasayanlardan dinlemek ,hissetmek gerekir..
Su an cook yaraliyim..Hazan mevsimindeyim..
......
Evladindan zorla canice ayrilan bir annenin..Akil melaikeleri bile yerinde olmadigi halde onu kac kez intihara tessebusden son anda kurtardik..

cunku insanoglu kerim olarak yaratilmistir.. akil melaikeleri gidip gelse de deprasyona girse de icinin taa icinde her zaman dogru olani insan bilir , hisseder ve vicdaninda yasiyor hamd olsun..
intihar olayi insanin bir anlik gaflete dalmasi ve nefs ve seytanin...oyununa dusup Dunya ve ahirettini kaybetmesidir..

Kac kez Ayse bacimi yuksek binalardan agliyarak indirmisizdir..
bu konuda daha fazla bilgi isteyenler.. ile Sahit olduklarimi paylasmak isterim..
ama imanli bir yurek..evladlarini, esini her seyini kaybetmesi sonucu bile ASLA!boyle bir seyi aklindan bile gecirmez..

cunku bilir ki.. Yasadiklari hepsi bir imtihandir..gelip gecicidir.
Yaralı yürekler, okşanmaktan hoşlanır yumuşak eller yumsacik yureklerle..
Uzattığın el, ipekten olsun.. söylediğin söz kalpten.. bakışların içten.. kucak açışın..candan?
iltifatın inancından ve gazabın da adaletinden olsun..
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Bir nasihat bu gibi olumsuz, negatif fikir ve düsüncelerden uzak kalmak gerekir..

imanli, genc, temiz kardeslerimizin bizlerin, gelecegimizin ümit ERLERi siniz..Siz de hic ümit tükenmiyecek ins/Allah..

O anlattigim.. kardesimiz..gurbet diyarinda kimsesiz!es, ana , baba seven, ilgileneni olmiyan burada sosyal yardim ile gecinen..

akil melaikleleri gidip geldiginden bu zayifligini kullanan vicdasiz insanlarin icinde..bir garip..

ruh sagligi bozuklugundan cocuklarini da cocuk koruma servisi almis hem evladlarini hem de ümidini kaybetmis bir miskin...
ama isin acaibine bakin.. ben bugun oldugum Yerde onun sayesindeyim...

Rabbim kainatta hic bir seyi gereksiz veya sebepsiz yaratmamistir!
her seyin ozellikle her insanin Yaradilis gayesinde ozel bir hizmet icin var edildigini biliriz..

bu kardesimiz cook iyi bir insan sadece akil melaikeleri gidip geldiginden ve bazen kendini cook yanliz, caresiz, cirkin ve gereksiz hissedigi icin bir cok kez intihara tessebus etmistir..
en son tekrarladiginda..yuksek bir binanin ustunden atlamaya calismisti..

ve bu kardesim.. son intihar tessebusunde.. ciglik cigliga bagiriyordu.. ben bir hicim!hic kimse beni istemiyor.. sevmiyor..!ben yasamayi Hak etmiyorum!ben Cehennem Ehliyim diye...

O halli gözümün .önünden gitmiyor..cok üzücü...bir sevdigin insanin karsinda kendinin dunya ve ahirettini mahv etmesine seyirci olmak..
O Aksama dogru yagmur yagiyordu.. Onu anlamaya calisiyordum.. ama intihar care degil idi.. !sadece hayatini daha kötüye variyordu..

GIDECEKTI.. BIR DAHA HAYATIN BU GUZEL RAHMET YAGMURUNU TENINDE HISSEDEMEMEK,..NEFESI ALIP VERMENIN BILE MUTLULUGUNU YASIYAMIYACAKTI..

onu ikna etmeye calisiyor.. bunu yaparsa cocuklarini cook Acitacagini haykiriyordum..
Allah`in onun Hakkindaki hukmune RAZI gelmesini ve Rabbine Teslim olmasini agliyarak soyluyordum..

herseyin bir sebebi, Hikmeti VARDIR!ve bu sebepleri Yaradan RABBIM vardir..

İntihar, İslâm'ın haram kıldığı büyük günahlardan birisidir. Bir Müslümanın kendi kendisini öldürmesi, başka birisini öldürmesinden daha büyük bir cinayet ve günahtır...

Bu sebeble âlimler, intihar edenin cenaze namazını kılınır mı, kılınmaz mı şeklinde ihtilâfa bile düşmüşlerdir....

Kalbinde îmanın zerresi olan bir kimse, böyle büyük bir günaha ve kötü âkıbete razı olmaz, kendini öldürmeye teşebbüs etmez.

Resûl-i Ekrem Efendimiz, intihar etmenin büyük günah olduğunu pek çok hadîs-i şerîflerinde haber vermiştir. Bir hadîs-i şerif'te şöyle buyurulur:
"Kendini boğarak öldüren kimse, Cehennem için boğmuş olur. Kendini vuran kimse, Cehennem için vurmuş olur." (Buhârî, Cenâiz 84)
mü'min te'sirinde kaldığı dünyevî bir hâdisenin zorluğuna tahammül edemeyip böyle büyük bir günahı işlemeye teşebbüs etmemelidir.....
Zira mü'minin nazarında dünyanın en büyük ve en kötü hâdisesi bile, âhiret mes'elesi yanında büyük sayılmaz, korkutucu olmaz. Dünya nasıl olsa fânidir, gelip geçicidir...
burada engelli olan kendi cocugunu olduren babaya hayret ettim.. cekecegi 20 30 senelik zahmet icin ebedi hayatini mahv etmesine sastim kaldim..
KAZANMA KUSAGINDA KAYBEDENLERDEN OLMAK NE KADAR ACI DEGIL MI?
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Kendi canına kıyması, şu veya bu sebepten dolayı intihar etmesi ne aklen, ne dinen hiçbir şekilde meşru karşılanmaz,
caiz görülmez....
Çünkü, böyle bir teşebbüste bulunan kişi, herşeyden önce Allah tarafından kendisine emanet edilen hayat nimetine tecavüz etmiş, büyük bir vebal altına girmiş olur....
 

Öykü

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
5 Ocak 2012
Mesajlar
15
Tepkime puanı
1
Kazanma Kusaginda Kaybedenlerden Olmak Ne Kadar Aci Degilmi..?

Emeginize Saglik Tesekkürler


 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Kazanma Kusaginda Kaybedenlerden Olmak Ne Kadar Aci Degilmi..?


Emeginize Saglik Tesekkürler
Ahh bu benim sozum ilk kez bir baskasinin da kullandigini duydum..
Kazanma Kusaginda Kaybedenlerden Olmak Ne Kadar Aci Degilmi..?
agla..:,


 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
o zaman bu sozum size hosgeldiniz hediyem olsun...

kabul ederseniz?
Kazanma Kusaginda Kaybedenlerden Olmak Ne Kadar Aci Degilmi..?


 

gülen yüz

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
24 Ekim 2013
Mesajlar
39
Tepkime puanı
0
selamin aleykum. Hayırlı akşamlar. Yazdıklarınız çok güzel Allah razı olsun. benim derdi mi size anlatmak isterim belki bana bir yol gösterirsiniz. InşAllah
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Ve Aleykum Selam sevgili kardeşim. İntihar çözüm değil, çözümsüzlüktür.
Çünkü sıkıntılardan kurtulayım derken ruhlar âleminde çok daha büyük sıkıntılar içine düşersiniz, azaplar çekersiniz.

ölüm sona ermek değil yeni bir başlangıca adım atmaktır.
iyi hoş güzel bu dünyadan kurtulduk ya sonrası.sevgili kardeşim Ya sonrasi ne olacak..?
her kes hayattina devam ederken sen Ruhlar aleminde azaplar içinde olacaksin!!
Sen canını bu kadar mı değersiz görüyorsun da başka insanlar uğruna canından vazgeçiyorsun.

can 3 hafle sınırlı kalablir ama içinde ne anlamları barındırır..
bu candır ki mevladan emanettir peki sen bu emanete ihanet edersen diğer yakındığın insanlardan ne farkın kalır?

Sen bırak herkesi herkes kendi değerinde kalsın.bırak kimse seni anlamasın yalnızca mevlandan iste ve ona sığın.
mevlam sana uzun ömürler versin ki güzel günlerinde geldiği vakti görüp şükredesin..
mevlam seni hayırlı kişilerle karşılaştıracak..Bunlar da gecer YaHu...

intihari kafandan cekip at!!İntiharla yok olmuyorsunuz ki, ruhunuz yine var ve bu kez Allah’ın huzurunda, Yüce Divan’da suçlu olarak yargılanır.
Orada intihar yüzünden çekeceğiniz sıkıntı bu dünyada çektiğiniz sıkıntılara benzemez.
Buradaki sıkıntıyla hiç kıyas kabul etmeyecek kadar ağırdır, zordur. Sabret, inş her şey düzelecektir. Sabrın sonu selamettir ..
Kendinize ve gelişecek olan olaylara biraz ZAMAN verin...

intihar bir çözüm yolu değildir,aklından çıkar intihar etmeyi sen yolunda ilerle mutlaka Allah cc. sana sabrının mükafatı olarak bir kapı açacaktır.
 
Üst Alt