Inşikâk sûresi

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
Kur'an-ı Kerîm'in seksendördüncü suresi. Yirmibeş ayet, yüzyedi kelime ve dörtyüz kırk harftir. Fasılaları "ta", "he", "elif", "ra", "kâf", "mim" ve "nun" harfleridir. Mekke'de inmiştir.

Sure kıyametin kopmasını anlatmaktadır. İlk beş ayette kıyametin nasıl kopacağı dile getirilir. İlk ayette göğün yarılıp parçalanışı "inşekka" kelimesi ile anlatıldığı için sure el-İnşikâk (yarılama, parçalama) suresi adını almıştır.

6-19. ayetlerinde ise, insanların iki gruba ayrılacağı ve gruplardan birinin amel defterlerini sağ taraflarından alırken diğerlerinin arka taraflarından alacakları anlatılır. Amel defterlerini arka taraftan alanlar, o anda tekrar ölmeyi arzu edecekler ama bu istekleri gerçekleşmeyecek ve Cehenneme sürüleceklerdir.

Sure, kâfirleri acıklı bir azabın beklediğini, müminlerin ise sonsuz mükâfatlarla mükâfatlandırılacaklarını haber vererek bitmektedir.

Surenin meali şöyledir:

"Gök yarıldığı, kendisine yaraştığı üzere Rabbine kulak verip boyun eğdiği zaman! Yer uzatıl (ıp dümdüz yapıl)dığı, içinde olanları (dışarı) atıp tamamen boşaldığı ve kendisine yarıştığı üzere Rabbine kulak verip boyun eğdiği zaman! Ey insan, muhakkak sen Rabbine doğru (varan bir yol üzerinde) çabalayıp durmaktasın, nihayet O'na varacaksın. (O zaman) kimin kitabı sağından verilirse, o, kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kimin kitabı arkasından verilirse, o, ölümü çağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o, (dünyada) ailesi arasında (şımarık ve) sevinçli idi. O, hiç (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, muhakkak Rabbi onu görmekte idi. Hayır, yemin olsun ki akşamın alaca karanlığına, geceye ve (gecenin bağrında) toplayıp ürettiği şeylere, dolunay şeklini alan aya ki, siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz. Onlara ne oluyor ki inanmıyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar? Aksine o inkâr edenler (Hakk'ı) yalanlıyorlar. Allah onların, içlerinde gizledikleri (küfür ve düşmanlığı) biliyor. Onlara acı bir azabı müjdele. Ancak inanıp faydalı işler yapan kimseler için ardı arkası kesilmez bir mükâfat vardır"

Ebû Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: "Resulullah (s.a.s) İnşikâk ve Alâk surelerinde secde etti" (Müslim Kitâbu'l Mesâcid, 109). İnşikâk sûresinde

"Onlara Kur'an okunduğunda neden secde etmiyorlar" (el-İnşikâk, 81/21) âyetinde tilavet secdesi yapılır.

M. Sait ŞİMŞEK
 
Üst Alt