İmanımızı Nasıl Koruruz

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
İmanı korumak, imanla âhirete gitmek için, ihlâsla ibadet yapmak gerekir. Bunlar kalbi parlatır. İhlâsla büyüklerle irtibat kurmak, mesela sohbetlerinde bulunmak, kitaplarını okumak, onları düşünmek de kalbi parlatır. Kalbi parlayan, imanını korur.

Su verilmeyen çiçek, kurumaya mahkûmdur. İnsan yemek yemezse açlıktan ölür. Kalb de böyledir, gıdası verilmezse, zehri bilinmezse, büyüklerden bahsedilmez veya kitaplar okunmazsa yani irtibat kurulmazsa, susuz kalan çiçek gibi o da ölür. Kalbin ölmesi, imanını kaybetmesi demektir.

Çok ilim sahibi olmak iyidir, ama iki tehlikesi vardır. İlmiyle amel etmez ve kibirlenirse felaketine sebep olur. Peygamber efendimiz, (Kıyamette, ilmiyle amel etmeyen âlimin Cehennemde çıkardığı kötü kokudan, Cehennem halkı çok rahatsız olur) buyuruyor. Kur’an-ı kerimde ilmiyle amel etmeyenler, merkebe, köpeğe benzetiliyor. İlmin ikinci tehlikesi, kibirlenmektir. Bilen kimse, bilmeyenleri çok aşağı görür, bu da felaketine sebep olur. Kibir on kısımdır, dokuzu âlimlerdedir. Din ilimleri gibi, fen ilimlerine sahip olan da kibirlenebilir. Makamı, mevkii yüksek olanlar, diğer insanları aşağı görebilir.

Cinlerle görüşen kibirli olur. Kabirdekilerle görüşmek de tehlikelidir. Bir gün bir zat, hocasına, (Efendim bugün bir arkadaşla beraberdik. Hangi kabre gitsek o kabirdekiyle görüşüyor, sual soruyor, cevap alıyor) deyince, o mübarek zat, (Hiç önemli değil, dinimizin aslı görmek değil inanmaktır. Hattâ bu biraz da tehlikelidir, ucub gelirse yani ben bunu yapabiliyorum, bende bu var, ama karşımdakinde yok derse, o anda her şeyi biter) buyurur.

Bu nimete Ehl-i sünnet âlimleri vesilesiyle kavuştuk. Anne ve babalarımız Müslüman oldukları halde, bu büyük zatları tanımasaydık, hakkı bâtıldan ayıramazdık.

Peygamber efendimiz, (İyilik edene teşekkür etmezseniz, Allahü teâlâya şükretmiş olamazsınız) buyuruyor. O büyükler, kendilerine bir bardak çay verene, bana iyiliği dokundu diye senelerce dua ederlerdi. Bir bardak çay için bu kadar vefakâr olduktan sonra, bizim dünya ve âhiret saadetimiz için her şeylerini feda eden bu büyük zatlara teşekkür etmezsek, bir Fâtiha okuyup mübarek ruhlarına hediye etmezsek çok yanlış iş yapmış oluruz
 

suskun

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Mart 2011
Mesajlar
199
Tepkime puanı
3
Teşekkürler kardeşim
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
imanımızı nasıl koruruz
İMANIMIZI KORUYALIM


1.İslamda din ile dünya, dünyevî ile ruhanî ayırımı yoktur. İslam, insanların dünya hayatını tanzimi ile ilgili hükümleri bildirir. Din sadece bir vicdan işidir diyenler yanılıyor ve yanıltıyor. İmanınızı koruyunuz.

2. Kur’andaki üç yüz küsur muhkem=kesin hükümlü ayet tarihseldir, bugün geçerli değildir demek küfürdür. İmanınızı koruyunuz.

3. Ben Müslümanım ama Şeriatı kabul etmiyorum demek, Ehl-i Sünnet ulema ve fukahasına göre kişiyi dinden çıkartır. Şeriat Kur’andan ve Sünnetten çıkartılmış hükümlerin tamamına verilen addır. Şeriatı inkar eden İslamı inkar etmiş, Şeriatı tahkir eden İslamı tahkir etmiş olur.

4. Ehl-i Sünnete göre İslam hükümlerinin ve bilgilerinin dört kaynağı vardır: Kitab, Sünnet, icmâ ve kıyas. Ben sadece Kur’anı kabul eder, öteki kabul edilleyi etmem diyen doğru yoldan çıkmış olur. İmanınızı koruyunuz.

5. Peygamberimizin (Salat ve selam olsun ona) mütevatir ve sahih hadîsleri ve Sünneti gayr-i metluv vahiydir. Sünneti ya tamamen inkar eden yahut hafife alan modernist ve reformcu ilahiyatçılar doğru yolda değildir. Onları dinlemeyiniz, sakın onlara uymayınız, imanınızı koruyunuz.

6. Zina Kur’anla, Sünnetle, icmâ-i ümmetle büyük günahtır, haramdır. Bu haramlığı inkar eden kafir olur. İmanınızı koruyunuz.

7. Tevhid inancı ile Teslis inancı birbirine temelden zıttır. Ehl-i Kitab ile aramızda Âmentü konusunda birlik vardır diyenlere kanmayın, aldanmayın, imanınızı kayb edebilirsiniz.

8. Her Müslüman erkek ve kadının kendisini kurtaracak ve kendisine yetecek kadar doğru=sahih ilmihal bilgisi öğrenmesi ve bellemesi farzdır. Bu bilgiyi icazetli hocalardan veya onların yazmış olduğu doğru ve güvenilir kitaplardan öğreniniz ve imanınızı tehlikeyle atmayanız.

9. İsraf Kur’anla, Sünnetle, icma ile büyük günahtır. Ben zekatımı verdikten sonra istediğim gibi yaşarım diyerek imanınızı tehlikeye atmayınız.

10. Ehl-i Sünnet ölçü ve hükümlerine göre İslam düşmanı, İslam karşıtı, sapık inançlara sahip kimselerle dost olmak, onları veli edinmek haramdır. İmanınızı koruyunuz.

11. İslamdaki kesin emirler bellidir, kesin yasaklar da… Bunların arasında bir de şüpheli şeyler vardır. İmanınızı korumak için bu şüpheli işlerden ve şeylerden uzak durunuz.

12. İslamda sosyal hayatın merkezleri camilerdir. Cami imamları namaz kıldırma memurları değildir. Cami imamlarını namaz kıldırma memuru seviyesine ve statüsüne düşüren zihniyeti protesto ediniz.

13. Takiyye ve kitman yaparak Müslümanları aldatmak haramdır. Resulullah (Salat ve selam olsun ona) “Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuştur. Ülkemizdeki bazı Mutezile mezhebi mensupları, Fazlurrahmancılar, birtakım Kemalist ilahiyatçılar takiyye yapıyor. Sakın bunlara kanmayınız, aldanmayınız, farkına varmadan imanınız gidebilir.

14. Kur’an ayetlerinin bir kısmını kabul, bir kısmını inkar edenler dall ve mudildir. Onlara aldanmayalım.

15. Nefs-i emmaresinin emirlerine uyanlar imanlarını yitirebilir. Her Müslüman nefs-i emmare derekesinden nefs-i levvame derecesine yükselmek için gayret göstermelidir.

16. Devamlı olarak doyduktan sonra yemek, yiyecek ve içecek konusunda israf etmek ve ölçüyü kaçırmak haramdır. Canımın istediğini, canımın istediği miktarda yerim diyenlerden olmayınız ve imanınızı koruyunuz.

17. İslamda ailenin reisi erkektir. Bu hükmü inkar ederek imanınızı tehlikeyle atmayınız.

18. Canım isterse namaz kılarım, istemezse kılmam diyenlerden olmayınız. Namaz bütün Müslüman erkek ve kadınlara, edası kesin şekilde emr edilmiş bir farzdır. Hadîste “Namaz dinin direğidir. O direği ayakta tutan dinini ayakta tutmuş, o direği yıkan dinini yıkmış olur” buyrulmaktadır. Siz dininizi yıkanlardan olmayınız.

19. Allah ticareti helal, ribayı haram kılmıştır. Bu konuda imanınızı koruyunuz.

20. Müteşabihatı, kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahü Tealaya yakışmayacak bir şekilde tefsir ederek=manalandırırak mücessimenin yanlış yoluna girmeyiniz. İmanınızı koruyunuz.

21. İmanınızı korumak için icazetli Ehl-i Sünnet ulema, fukaha, meşayih ve mürşidlerine tabi olunuz. Onların doğru kitaplarını okuyunuz.

22. Bir takım aşırıların ve mutaassıpların yaptığı gibi mü’mini tekfir ederek, ona müşrik damgası vurarak imanınızı tehlikeye atmayınız.

23. Allah katında tek hak, makbul, geçerli din İslamdır. Kur’an böyle diyor. Binaenaleyh üç hak ibrahimî din vardır bâtıl inancından uzak durarak imanınızı koruyunuz.
 
Üst Alt