İmam Zühri.

Denge_35

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
29 Nisan 2011
Mesajlar
269
Tepkime puanı
27
İmam Zühri
(52-124 h.)

İBN-İ ŞİHAB EZ-ZÜHRİ
Muhaddis ve tabiin'in büyüklerinden bir müctehid-i mutlaktır. Zühre bin Kilab bin Amr'a mensubdur ki «Kureyş kabilesindendir. Hz. Resûl-i Ekrem'in valideleri Amine (r.a.) da bu kabileye mensuptur.
Şeriat ilminde arkadaşları arasında meşhurdu. İmâm Malik, Süfyan Es-Sevrî, İbn-i Uyeyne ve sair büyük zâtlar kendisinden hadîs-i şerif dersi almışlardır. İlim çevrelerinde kendisinden sitayişle bahsolunurdu.

Fakihlerden İbn-i Dinar Hazretleri Zühri Hazretlerinin medh ve senasını işittiği vakit : "Bu Zühri kimdir? Bu kadar methini ediyorsunuz? Ben İbn-i Abbas ve İbn-i Ömer'den ilim aldım ve kendileriyle görüşmekle müşerref oldum. Zühri niçin benden faziletli olsun?" derlerdi.

Bir gün Zührî Hazretleri, Mekke-i Mükerreme'ye gelmişlerdi. Ömer bin Dinar'ın meclisine götürdüler: Zührî Hazretleri saatlerce konuştukça herkesi hayrette bıraktı. Zührî Hazretleri meclisten çıktıktan sonra : "Zühri'yi nasıl buldunuz?" diye sual edilince : "Vallahi bu Kureyşî gibi alim görmedim" dedi.

Adil Halifelerden Ömer bin Abdulaziz, muasırı olan Zührî hakkında, memleketinin her tarafına fermanlar göndererek Zührî Hazretlerinin ictihadı ile amel olunmasını istemiştir.

Hz. Zührî, meşhur yedi fakih'in malumatını hafızasına almıştı. Gece, gündüz ders mütalaasıyla vakit geçirirdi. Hücreleri en iyi kitaplarla dolu idi. Birini bırakıp diğerini okurlardı. Bu halinden şikâyet eden hanımı : "Senin bu kitaplar ile uğraşmaklığın, üzerime üç hanım almaktan fenadır" diyerek kadınlık fıtratını meydana koymuştur.

Hz. Zührî, 72 yaşında, Hicrî 124 senesinde ahirete intikal eylemiştir. Vefatından sonra çok hüzünlü mersiyeler yazılmış ve marifet erbabını ağlatmışlardır. Allah ona rahmet etsin.

yazan: Hilmizade İbrahim Rıfat-Akabe.
 
Üst Alt