Iğdır Tuzluca İlçesi

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Iğdır Tuzluca İlçesi
Iğdır İli'nin 1236 km2'lik yüzölçümüile en büyük ilçesi durumunda bulunan Tuzluca ilçesinin ilk ismi "Kulp" olupilçe, 7 Ekim 1920 tarihinde Rus işgalinden kurtarılmıştır. 1924 yılından itibaren"ilçe" statüsünde olan Kulpun, 1934 yılında yapılan yeni düzenlemelerde,ilçed e bulunan kaya tuzundan esinlenerek ismi "Tuzluca" olarakdeğiştirilmişt ir.

Ermenistan ile 18 km'lik hududu bulunanilçenin merkez nüfusu, 2000 yılı nüfus tespiti sonuçlarına göre 8.827'dir. 1990yılı merkez nüfusu 7.698 olan ilçenin 1990-2000 dönemindeki nüfus artışı %14.66olmuştur.
Köy yollarının, söz konusu arazi yapısından dolayı standartlara uygun olmamasınedeniyle özellikle kış aylarında ilçenin hemen hemen tüm köyleriylebağlantısı nın kesilmesi en önemli sorunlarından birini oluşturur. Diğer önemlibir sorun da içme ve sulama suyu sorunudur. İlçe köylerinin 65'inde içme suyu mevcut,ancak yetersiz olup, 16'sında sağlıklı içme suyu bulunmamaktadır.
Merkez belediyesi dışındabelediye idaresi bulunmayan ilçenin 81 köyü, 16 mezrası bulunmaktadır. İlçede, 4sağlık ocağı, 13 sağlık evi mevcut olup, bu birimlerde l hekim, 6 hemşire, 12 ebe,l laborant, l sağlık memuru ve 11 yardımcı personel bulunmaktadır. 30 yataklı DevletHastanesinin inşaatı ise halen devam etmektedir.


İlçe merkezinde 1055 abonelik otomatiktelefon santralı mevcut olup, Gaziler'de 424, Pirli, Güllüce ve Üçkaya köylerinde254'er adet olmak üzere dört köyde toplam 1186 abonelik telefon santralıbulunmaktadı r. Tuz yatakları bakımından çok zengin olan ilçede, bu yataklar; Tekelidaresince işletilmektedir. Ancak, ilkel yöntemlerle çıkarılan tuz, ham olarakpiyasaya sürülmektedir. Ayrıca, ilçede; 50 kişinin istihdam edildiği bir adet tuğlafabrikası bulunmaktadır. Fabrikanın günlük üretimi 40.000 adet olup, %40 kapasiteile çalışmaktadır. Güvenlik ve asayişin teminatı olarak Jandarma Komutanlığı veEmniyet Amirliği'nin bulunduğu ilçede, 2 adet de banka şubesi bulunmaktadır.​
 
Üst Alt