Hutbeler: Aile Toplumun Temelidir

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
aile toplumun temelidir, aile toplumun temelidir sunuları, aile toplumun temelidir sözünün anlamı, aile toplumun temelidir sözünü anlamı nedir aile toplumun temelidir sözünün anlamı araştır, aile toplumun temelidir ne demektir, aile toplumun temelidir anlamı, aile toplumun temelidir sözünün anlamı, aile toplumun temelidir, sözünün anlamı araştır konusu
Huzurlu bir toplum için birbirlerine sorumluluk şuuruyla bağlanmış üyelerden örülü aile hayatı zorunludur
Aile toplumun hem çekirdeği hem de aynasıdır Hayata dair bütün görüşlerimizin şekillendiği ilk eğitim yuvasıdır Yaratana saygıyı, insana hoşgörüyü, topluma karşı ölçülü ve sorumlu olmayı öğrendiğimiz barkımız; mabedimizdir Diğer taraftan önemi anlaşılamayıp rasgele sevk edildiğinde aile iç huzursuzlukların, olumsuz tutum ve davranışların, sapkın fikirlerin uygun bir ortamıdır

Aile sadece neslin devamının sağlandığı bir ünite olmayıp toplum halinde yaşamanın gereğidir Bunun yanında aile gündelik işlerimiz, yorgunluklarımız arasında sığındığımız sevgi, huzur ve rahmet kaynağımızdır Nitekim bu hususta Allah (cc) şöyle buyurmuştur: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır” (1)

Bu denli öneme sahip bir müessese kurulurken elbette aşk ve heyecan olmalı; ancak gerçekler asla gözardı edilmemelidir İslam dini gerek aile kurulurken gerek kurulduktan sonra taraflara, onların yakınlarına ve topluma önemli sorumluluklar yüklemiş, tavsiyelerde bulunmuştur Bu çerçevede İslam sosyal imkanlar, dinî anlayış, ekonomik durum ve yaş bakımından kadının erkeğe denk olmasını sürdürülebilir bir evlilik için önemli görmüştür
Nur sûresi 32 ayet-i kerimesinde “içinizden evli olmayanları evlendirin…” (2) buyrulmuştur Rehber bir aile reisi olarak sevgili peygamberimiz (sav) de “nikahların en hayırlısı en kolayıdır” (3) buyurarak evliliğin gereksiz masraf ve taleplerle zorlaştırılmamasını istemiştir Yine başka bir hadis-i şeriflerinde “ kadın dört hasleti için nikahlanır; malı için, nesebi için, güzelliği için, dini (ve ahlakı) için Sen dindar olanını seç te huzur bul” (4) tavsiyesinde bulunmuşlardır

Nikah akdi; aralarında evlenme engeli bulunmayan erkek ve kadının herhangi bir zorlama ve baskı altında kalmaksızın, şahitler huzurunda veya ilanla karşılıklı rızalarını beyan ederek kurulmuş olur Arada bir nikah bağı olmaksızın kurulan evlilik dışı ilişkiler; arkadaşlık, flört, süreli ve şartlı geçici birliktelikler dinimizce haramdır Bu yönde hukukî sorumluluk doğurmayan bütün uygulamalar, İslam’ın hedeflediği sağlam aile yapısını yansıtmaktan çok uzaktır Bu uygulamaların özellikle kadını mağdur hale getirdiği, erkeğin de şeref ve haysiyetine zarar verdiği hepimizin mâlumudur Bu sebeple nikahın, nesep ve nesil güvenliği yanında toplumsal güveni de temin eden bir sözleşme olduğu asla unutulmamalıdır

Aile bütün toplumlarda görülen sosyal bir kurum ve bir duygu mektebidir Ailenin yerine getirdiği sosyal, eğitsel, psikolojik, estetik fonksiyonları başka bir kurumun aynı nitelikte yerine getirmesi mümkün değildir İnsanın hayata açılan bir penceresi olarak bu kutsal müessesenin geleceği asla tesadüflere bırakılmamalıdır Zira aile huzurlu ise toplum da huzurlu, aile sıkıntılı ise toplum da sıkıntılıdır
İslam kişinin irade ve tercihini büyüklerin tekeline bırakan geniş aile yapısını tasvip etmediği gibi ilişkilerinde fedakarlığı ihmal eden bireyci aile yapısını da hoşgörmez Dinimizin öngördüğü model aile; üyelerinin dayanışması, birbirlerine saygısı, ve fedakarlıklarıyla öne çıkar Çünkü her insan ayrı bir dünyadır Yaratılış itibariyle eşit olan kadın ve erkek, kabiliyet ve yetenekler bakımından büyük bir zenginlik ortaya koyar Bu sebeple aile üyeleri arasındaki farklılıklar ayrışmaya değil; yardımlaşmaya neden olmalıdır
Hutbemi başta okuduğum ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyorum: “Ey Rabbimiz; Bize gözler sevinci (gönüller açan) eşler ve çocuklar lutfeyle ve bizi sana karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” (5)

1-Rum/ 21
2-Nur/32
3-Ebû Davud; Nikah/32
4-Buharî; Nikah/15
5-Furkan/74
aile toplumun temelidir sözünün anlamı nedir
okisareti.gif
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
aile toplumun temelidir sözünün anlamı nedir

aile toplumun temelidir sözünün anlamı , aile toplumun temelidir, aile toplumun temelidir sözünün anlamı nedir

Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük insan topluluğudur. En ilkel toplumlardan en gelişmişine kadar bütün toplumlarda aileye rastlamak mümkündür. Buna göre aile, toplumun çekirdeği ve en temel birimidir. İnsan, toplu olarak yaşamak zorunda olan bir varlıktır. Bir kimsenin yaşamını yalnız başına devam ettirilebilmesi ve mutlu olabilmesi çok zordur. Bu yüzden insan için ailenin ve toplumun önemi büyüktür.

İnsanlık Hz. Adem’den bu tarafa aile kurarak çoğalmış ve toplumlar halinde yaşamıştır. Çünkü aile içerisinde toplu halde yaşamak, insan tabiatının bir gereğidir. Kur’an- Kerim’de şöyle buyurulmuştur;
“Kendileriyle dostluk ve yakınlık kurmanız için kendi cinsinizden eşler (hanımlar) yarattı. Aranızda sevgi ve merhamet icad etti.” (Rum 21)

Evlenerek aile oluşturmanın çeşitli neden ve amaçları vardır. Evlenme, insan soyunun devam etmesinin tek yoludur. Evlenme olmadan insanların meşru bir şekilde soyunun devam etmesi mümkün değildir. Doğan çocukların uzun süre bakıma muhtaç olmaları ailenin kurulmasını zorunlu kılmaktadır.
Dinimiz aileyi kutsal bir kurum olarak görür. Aile topumun temel taşıdır. Sağlam ve düzenli ailelere sahip olan toplumların da güçlü olduğu her devirde görülmüştür. Aile yaşamı bozuk olan toplumlar ise er geç çöker ve yok olurlar.

Aile bir okuldur. Çocuklar, ilk ve en önemli bilgilerini önce bu okuldan alırlar. Orada terbiye edilir ve manevi değerlerini orada tanırlar. Aile sevgi kaynağıdır. İnsan sevginin engin hazzını ilk önce orada tadar, saygıyı orada görürler. Doğruluk, şefkat ve merhamet gibi yüce duyguları orada kazanırlar. Dinine, devletine vatan ve milletine bağlılığını, Allah’a ve O’nun yarattıklarına karşı görevlerini insan ilk önce aile çevresinde öğrenir.

Ailedeki dirlik ve düzenlik topluma da yansır. Bozukluk topluma da geçer. Bunun için aileyi daima güçlü tutmak, aile yaşamının bozulmasını önlemek gerekir. Bu da ailevi görevlerin iyi bilinmesi ve titizlikle yerine getirilmesi ile mümkün olur.

Aile kurmak, yeni akraba edinmek demektir. Akraba olan insanlar birbirlerine karşı sevgi ve saygı duyarlar. Ayrıca ailede anne-baba sevgisi, kardeşler arası maddi ve manevi dayanışma, büyüklere saygı, küçüklere sevgi duygusu geliştirilir. Düzen, tertip, temizlik, merhamet, yardımlaşma vb bütün iyi duygular burada gelişir. Ailede geliştirilen bu duygular, önce kendi ulusuna, sonra bütün insanlığa dalga dalga buradan yayılır.

Toplumun güçlü, sağlıklı dayanışma içerisinde, çalışkan üretken ve kalkınmış olması öncelikle aile ortamının sevgi ve saygıya dayalı bir yapıda olmasını gerektirir. Toplumun aile yapısı ne kadar sağlam olursa, o toplum da o kadar güçlü olur. Uyumlu bir ortamda büyüyen ve gelişen çocuk, sağlıklı ve güçlü bir insan olarak topluma katılır. Bu da topluımun sağlam ve güçlü olmasına katkı sağlar.
 
Üst Alt