Hoşgeldin Miraç

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör


Hoşgeldin Miraç !
Bütün insanlığı muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak tek ilaç olan İslam Nizamı’nın merkez üssü Kabe-i Muazzama’dan selam ve sevgilerimi sunuyorum tüm dostlara.
Nadide Hac ve Umre Organizasyonunun Mirac Gecesini Kutlama Programına katılmak üzere; aşk, sevgi, merhamet, kardeşlik şehrinin anası Mekke-i Mükerreme’deyiz.

Kendisini ve mücadelesini bütün imkanlarıyla koruyan biricik eşi, Müminlerin annesi Hz. Hatice (ra) ve amcası Ebu Talib’in vefatlarıyla çok üzülen eşsiz Önderimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizin o hüzün senesinde sonsuzluk aleminde Rabbimizle buluşmasıdır kutlu Mi’rac.
Kulu Muhammed’i sav içinde bulunduğu dünya sıkıntılarından kurtarıp, Cibril’in (as) kanatlarında, Burak’ın omuzlarında semaları aşırmaktır Mi’rac!

Kimselerin yürümediği ve yürüyemeyeceği yolları aşmak ama bunu aşkla yapmaktır Mi’rac! Göklerin derinliğine, öze ve merkeze yapılan bir seyahatin seyyahı olmaktır Mi’rac!

Yeryüzünü ve gökyüzünü tüm kullarına seccade yapan Rabbimizin düzenlediği özel namaz törenidir Mi’rac! Yükselmedir. Sır ve hakikat âleminde gezmedir. Gelecek çağlara ışık ve insanoğluna ilimde hedeftir Mi’rac.

Oku, anla, çalış ve ulaş. Akıl ışığındaki günümüz ilminde miracın sırlarını daha yeni keşfedebiliyoruz. Televizyonlardaki canlı yayınlar, internet ve görüntülü cep telefonları baş döndürücü hızla devam eden ilmin inkişafı hep bu mi’racın tasdik ve takipçileri değil mi?
Ana Hayat yasamız Kur’an-ı Kerim, Neml Suresinde Sebe (Yemen) kraliçesi Belkıs’ın dillere destan makam koltuğunun 3 bin kilometre uzaktaki Kudus’ü Şerif’teki Hz.Sülayman as’ ın sarayına göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman dilimi içerisinde nakledildiğinden bahseder…

İnsanlık günümüzde ışınlamayla eşya nakli çalışmalarına ancak yeni başlayabilmiştir.

Akıl bu ve benzeri ilmi mi’racları (yükselişi) gerçekleştirirken, aklın sahibi sanatkarı ve yaratıcısı Allah Teala kulu ve elçisini bir anda Mir’acla sonsuzluk aleminde seyahat ettirecek ilme ve güce sahip değil midir?

Hz. Ebu Bekir Sıddık ra gibi bir an bile düşünmeden iman edip ‘Evet’ diyoruz… Yaratıcımız, yaşatıcımız ve yöneticimiz Allah (cc) sonsuz bilgi ve gücün tek sahibidir.

Cehaletin, inkârın, ateizmin bedelinin ağır ödendiği günümüz dünyasında gerçek anlamda gönül ve ruhlarımızın mi’racına o kadar muhtacız ki. Şeytan ve yandaşı medyanın insanoğlunun ve bilhassa yavrularımızın zaman, akıl ve dimağlarını esir aldığı karanlık bir çağdayız.

İslam âlemi nerede? Hak ve hakikat yolu olan İslami ilkeleri bırakıp isyan alemine dönmüşüz.

Bu isyan alemi ise birbirini parçalamakla meşgul. Canavarların sofrasında yem olmanın tam bir gaflet dalalet ve ihanetin içerisinde… Allah( c.c)ın barış, sevgi, merhamet ve kardeşlik ilkesi yerine şeytanın kin, hased,iftira, düşmanlık ve birbirleriyle savaş hilesi meslek olmuş.
İslam’ın “Oku, anla, çalış ve ulaş” ilkesi yerine kolay yollardan yattığı yerden nasıl dünya saadetine erilir kaygısı ön planda. İlkeler gitmiş yerine kaygılar gelmiş!

Ehliyet ve emanetlere Sadakat ilkesi şahıslara dalkavukluk yapmaya! Vefa ilkesi, bencilliğe! İnfak ilkesi, cimrilik ve tamahkarlığa! İdealizm ilkesi, çıkarlara peşkeş çekilmiş! Her bir değerimizi kaybetmiş ve yerine o değerin tam zıttı olanı koymuşuz! Haddi aşmışız! Oysa aşılacak şey enaniyetimiz, kibrimiz, kendimiz, tafralarımız olmalı ve kulluk yolunda Mi’rac a bu yolla varmalıyız.

Şairin dediği gibi: ‘’Gel Ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır, hacdan döner gibi gel, Mi’rac dan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır.’’ diyerek özlemini işaret ettiği efendimizin eşsiz ahlakı bizi gerçek Mi’rac lara kavuşturur.

Mi’rac ın bir seneyi devriyesinde daha;başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’mızın mekanındaki siyonizmin postalları altında çiğnenen Kudüs’ü Şerifimizi ve yeryüzündeki maddi ve kültürel işgal altındaki tüm ülkeleri münafık ve masonik zalim düzenlerden ve düzenbazlardan Türkiye’miz eliyle kurtar Allah’ım diyor, hizmet ve çalışmalarımızı bu kurtuluşta bir vesile kılmasını Alemlerin Rabb’i olan Cenab-ı Hakk’tan diliyor, dileniyorum…

Şevki Yılmaz

 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör


Tüm Islam Aleminin ve islamiforumlar.net Ailemin mübarek Mirac kandilini tebrik eder Alem-i Islama hayirlar ,
saadetler getirmesini Cenab-i Haktan niyaz ederim.Ve tüm müslüman kardeslerime Hayatlari boyunca Maddi ve Manevi muvaffakiyetler ,Riza-i Ilahiye matuf bir Imar-i hayat dilerim .
Gurbet Diyarindan Selam ve Dua ile
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
MİRAÇ KANDİLİ
Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir.
Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur'ân'da şöyle anlatılır:

“Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.” (İsra Suresi, 1)
 
Üst Alt