Helalin Hesabı Haramın Azabı Var

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,012
Tepkime puanı
419
Abdurrahman İbni Avf (ra) anlatır: Rasülullah (sav) şöyle buyurdular:

ALLAH'ın lanetine uğrayan şeytan, mal sahipleri (zenginler) hakkında şöyle seslenir: (ALLAH'tan ve ibadetlerden gafil) mal sahibi mutlaka şu üç zararın biriyle benden kurtulamaz. Sabah ve akşam yanına gider, ona vesvese veririm.

a- Haram yoldan kazanmasını (helal olmayanı almasını) sağlamaya çalışırım.
b- Meşru olmayan kötü yollara harcamasını sağlarım.
c- Ve ona malı öyle sevdiririm ki, hakkıyla; yerli yerince harcayamaz.

Zekat, sadaka veremez, hayır yollara harcayamaz.

Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Rezzak'tır. Rez-zak, bol bol rızık veren anlamına gelir. "Şüphesiz ki, ALLAH bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir." (51 Zariyat, 58)

"Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı ALLAH'a ait olmasın." (11 Hud, 6).
Eskiden işyerlerinde çokça asılan levhalardan biriside 'Rızkı veren ALLAH'tır' anlamına gelen 'Er-rızku Alellah'ibaresiydi. Bu gerçek ruhlara, kalplere hükmettiği içindir ki, mü'minler helal rızık talebinde bulunurlar, çocuklarına haram lokma yedirmedikleriyle iftihar ederlerdi.

Birçok ayet ve hadislerde temiz ve helal rızka teşvikler yapılmaktadır. Buna rağmen sanki aç kalacakmışçasına nice insan haram yola sapabil-mektedir. İnsan asli görevlerini unutmadan, rızkını temin için meşru dairenin dışına taşmadan çalışmalıdır.
Çünkü ekmek için ekmek gerek, ateş için çakmak gerek, durmadan kıpırdamamız, çalışmamız gerekir.
Çalışırız, zengin olursak şükreder zekatla, sadakayla, hayır yoluna dağıtır, harcarız. Fakir olursak sabreder, şükreder, kimseye yük olmamaya devam ederiz. Kimse gönül rızasıyla fakir olmak istemez. Ama olunuyor, çalışıyor, çabalıyor ve yine fakir kalıyor.

Rabbimiz bunun hikmetini: "Onların dünya hayatındaki geçimlerini Biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürsünler diye bir kısmını diğerlerinin üzerine derecelerle üstün kıldık." buyurarak haber veriyor. (43 Zuhruf, 32).

"Her akıl bir olsa, koyuna çoban bulunmazdı." diye bir atasözümüz var. İnsanlık ailesinin, terziye, marangoza, ustaya, doktora, hocaya.... ihtiyacı var. Akıllar, zevkler, kuvvetler denk olsaydı herkes aynı şeyi yapar ve dünya çekilmez olurdu.
Çalışmaya devam edelim. Rabbimizin taksimine razı olalım. Yine çalışalım. Çünkü helal mal kazanmak için çalışmak, bir mü'min için ibadettir. Bülbülün, kartalın, karıncanın, filin, hamsinin, balinanın vücutlarına uygun olarak rızıklarını taksim eden Rabbimiz bütün insanlığa yetecek rızkı da yaratmaktadır.

Şeytan da Boş Durmuyor!
İnsan yaşamak için rızka muhtaçtır. Fakat o nereden, kimden ve nasıl geldiğine bakmaksızın her önüne geleni alamaz, kullanamaz, yiyemez. Kur'an-ı Kerim'de, "ALLAH'ın size helal ettiği o temiz ve güzel şeyleri kendinize haram kılmayın. Haddi aşmayın; çünkü ALLAH haddi aşanları sevmez." (5 Maide, 87) ayetiyle mü'minler ikaz edilmişlerdir.

Eğer ALLAH'ın çizdiği sınır ile yetinmeyip bu sının daha daraltmaya çalışmak ayet ve hadisler ile 'haddi aşmak' şeklinde vasıflandırılırsa, ALLAH'ın çizdiği sının hiç tanımadan başıboş bir şekilde hareket etmek, elbette ondan çok daha büyük bir hadbilmezlik, hadsizlik olur. Bunun cezası ise, dünyada ferdin ve toplumun huzursuzluğu, ahi-rette de cehennem azabıdır.
Helal dairedeki rızkıyla yetinmeyip harama kaçan bir kimse, şeytana uymuş olur. Her harama giriş,her farzı terkediş, şeytana uymaktır. İslam'ı yaşamayan şeytana uymuş demektir.

Halbuki şeytan haramlan hoş gösterir, günahları süsler (7 A'raf, 16-17). İzahına çalıştığımız hadiste de belirtildiği gibi, Şeytan öncelikle insanların haram yoldan kazanmasını sağlamaya, haram işletmeye çalışır. Harama sevkedemezse, kazancı meşru olmayan kötü yollarda harcamaya sevkeder. İsraf ettirir, çünkü israf edenler, şeytan-lann kardeşleridir (17 İsra,27). Gereksiz yerlerde harcatır, lükse, İslam'a uygun olmayan yerlerde harcama yaptırır. Zengin olmak, israf hakkını doğurmaz. İsraf hem kişilere ve hem de ülkelere göre değişen bir şeydir. Dikkatli olunmalıdır.

Şeytan, fakirlikle korkutur, Çirkin şeyleri emreder. (2 Bakara, 268) İnsanların mallanna ortak olmaya ve onlan haram yollardan mal kazanmaya ve biriktirmeye, haram yollara harcamaya, israfa teşvik eder. (17 İsra, 64) Hadisi şerifte şöyle buyurulur: "Ey tüccarlar! Şeytan ve günah alışverişte hazır bulunur, alış-verişe katılırlar. Alışverişinize sadaka karıştırın.
Besmelesiz, İslamsız her işe şeytan kanşır ve bulaşır. Kendisi pis olan şeytanın amelleri de pistir. Onun için tedbirli bulunmalı, şeytana, şeytan-laşanlara kanmamalıdır. ;

Neler yapılmalıdır? İbretler - Dersler:

1) İslam'da her hak ve imkan, bir sorumluluk ve görevin karşılığıdır. Hem helal kazanmalı, hem helal yolda harcamalıdır. Zira kişi, servetini nereden ve nasıl kazandığından sorguya çekileceği gibi, nereye harcadığından da hesaba çekilecektir.
2) Müslüman her hususta olduğu gibi iktisadi faaliyetlerde de inancının, dininin gereklerini göz önünde bulundurmalıdır. Haram-helal konusunda dikkatli olmalı, şüpheli şeyleri terk etmelidir. Zira şüpheli şeyleri terk eden dinini,ırzmı ve hassasiyetini korumuş olur.
3) Müslüman yaptığı işte mesleki ehliyete ve bilgiye sahip olmalıdır, işini bilerek yapmalıdır. Helal rızık için çalışmak ibadettir, cihattır.
4) İşçi ve işveren haklarını gözetmelidir.
5) Harcama ve tüketimde israftan kaçınmalıdır.
6) Zekat, infak, sadaka gibi görevlerini yapmalı, infak etmeli, cömert davranmalıdır.
7) İslam'ı yaşamayan, İslam'a uymayan, şeytana uymuş demektir.

İslam'a tam inanıp uyanlar, Rablerine güvenip ihlaslı olanlar üzerinde şeytanın bir tesiri yoktur. ALLAH'a kul ve asker olan kurtulur. Haram yıkım sebebidir. Evet; helalin hesabı, haramın azabı vardır.
 
Son düzenleme:
Üst Alt