Haya imandandır

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
HAYA İMANDANDIR
Çirkin olan işleri başkalarına açık kelimelerle anlatmak, fuhuş söz söylemek demektir. Cinsîyette ve abdest bozmakta kullanılan kelimeleri söylemek böyledir. Harama yakın mekruhtur. Çünkü bunları söylemek müslüman olanın mürüvvetine uygun değildir. Utanmayı giderir ve başkalarını gücendirir. Mürüvvet insaniyet demektir. Çirkin kelimeleri söylemek îcâb ettiği zaman açık olarak söylememe-li, kinaye olarak söylemelidir. Kinaye, bir şeyi, açık ma'nâları başka olan kelimelerle anlatmaktır. Terbiyeli ve edebli kimse, fuhuş söylemeğe mecbur olunca kinayeli olarak konuşur. Çünkü hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Mii'min, ayıplayıcı, ia'net edici, çirkin söz söyleyici ve hayâsız değildir.)
(Fuhuştan, çirkin sözden çok sakınınız. Çünkü Allahü teâlâ fuhuş söyleyenleri, sövenleri sevmez.)
Ya'nî fuhuş söyleyenler bunun cezasını çekmedikçe Cennete giremezler. Haya, ya'nî utanmak güzel bir haslettir. Hadîs-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâdan haya ediniz!)
Allahü teâlâdan haya etmek, nefsin isteklerini terk etmekle ve dinin emirlerini yerine getirmekle olur. Nefsin istediği her şey insanın zararmadır. İnsanın nefsi kadar ahmak bir mahlûk yoktur. Nefsin istediklerini bırakıp haya eden, Allahü teâlâdan korkar. O'nun razı olmadığ? işlerden ve sözlerden kaçınır.
Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Mü'min, ayıplamaz kınamaz, fahiş söz söylemez ve kimseyi kötülemez.)
(Cennet, fahiş [çirkin, ayıp] söz söyleyenlere haramdır.)
(Sokaklarda dolaşarak çirkin söz söyliyen kimseleri, Allahü teâlâ sevmez.)
(Kötü ve çirkin söz, münafıklıktan bir şubedir
(Çirkin sözün ve birbirine fahiş söz söylemenin tslâmiyyette yeri yoktur.)
Gayr-i müslimlerin ölülerine de kötü söz söyliyerek, onları sevenleri incitmemelidir. Peygamber efendimiz, Bedir'de öldürülen müşriklere kötü söz söylemeyi yasaklıyarak buyurdu ki:
(Bunlara sövmeyin, kötü söz söylemeyin! Çünkü sizin söyledikleriniz, ölülere gitmez. Ancak geride kalanlarına eziyet etmiş olursunuz.)

Sövüp sayan ve kötü söz söyliyen kimselere sözümüz geçerse mâni olmak, mâni olamazsak onlardan uzak durmak lâzımdır. Hadîs-i şerifte, (Haya îmândandır. Fuhuş söz söylemek cefâdandır, îmân Cennete, cefâ Cehenneme götürür) buyuruldu.
(Haya îmândan) olduğuna göre, hayâsız kimsenin ya îmânı zayıftır veya hiç yoktur. Hayâsız bir kimsenin, (Kalbim temizdir, îmânım kuvvetlidir) demesinin asılsız olduğu anlaşılır.
Hayanın en kıymetlisi, Allahü Teâlâdan utanmaktır. Allahü Teâlâdan utanan kimse, bütün çirkin işlerden uzak durur. Kendine ve insanlığa dâima iyilik yapar.

Kötü kimseler, îmân ile hayanın birlikte bulunduğunu bildiklerinden, müslümanların îmânlarını çalmak için hayalarını yok etmeğe çalışıyorlar. Fuhuş sözlere, seks bilgisi diyorlar. Müslü-manlar-bu bakımdan hayalarının gitmemesi için çok dikkat etmelidirler. Islâmiyyet, hem fen bilgilerinde çalışmayı, hem de güzel ahlâklı olmayı, herkese iyilik yapmayı emretmektedir. Müslümanlar, câhillerin yalanlarına aldan-mamalı, onların çıplak gezmelerini, seks bilgisi adı altında fuhuş söylemelerini fâideli bir şey zan-netmemelidir. Bütün güzellikler, iyilikler islâm ahlâkamıdır. Bütün çirkinlikler, kötülükler ise, ahlâksız ve hayâsız olmaktadır
 
Üst Alt