Havz

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,674
Havz Allah'ın Rasulullah'a ve ümmetine verdiği nimetlerden birisidir.
Bu konuda otuzdan fazla sahabeden rivayet edilmiş mütevatir derecesine
ulaşmış hadisler vardır. Havz'a ulaşacak ilk kişi Rasulullah (s.a.s)
'dir. Sonra onu ümmetinden mü'min kişiler takip edecek. Kafirler ve
büyük günah işlemiş asi kullar havz'dan kovulacaktır.Havz'a, hesap
bitip herkesin sahifesi kendine verildikten sonra gidilecektir.

Ebu Hureyre (r.a)'den Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Ben sizin Havz üzerine ilk erişeniniz ve sizi orada ilk karşılayanınızım.
Ve muhakkak orada benim yanımda sizlerden bir takım adamlar kaldırılacaklar, sonra onlar muhakkak benim önümden sürüklenecekler (de
Havz'dan uzaklaştırılacaklardır).
Ben:"Ya Rabbi! Onlar benim sahabelerim!" derim. Bana:
"Sen onların senden sonra (dinde) ne çıkardıklarını bilmezsin"
denilecektir.(Buhari-Müslim)

Said b. Müseyyeb'in rivayetinde: "Onlar arkalarına dönüp gerisin eri dinden çıkmış kimselerdir." ibaresi vardır.

Havz'a sahih hadislerde geçti şekilde zahiri göre artırmadan ve eksiltmeden inanmak gerekir.

Hadislerden anlaşıldığına göre Rasulullah'ın havzı çok büyüktür ve ona gidenler için büyük bir mükafattır.Suyunu cennetten gelen nehirden almaktadır ve bu su sütten daha beyaz buzdan daha soğuk, baldan daha tatlı, miskten daha güzel kokuludur.Gökte ki yıldızlar kadar ibrik orada hazır
bulunacaktır. Çok geniştir, uzunluğu ile genişliği aynıdır. Her köşesine ulaşmak için bir ay yürümek gerekir. Ondan içen bir daha susamayacaktır.

Abdullah b. Amir (r.a) şöyle demiştir. Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Benim havzım (açıları eşit olarak) bir aylık yol genişliğindedir. Onun suyu
sütten daha beyaz, kokusu miskten daha hoştur. Bardakları da gökyüzünün
yıldızları gibi çoktur. Her kim ondan içerse, o kimse artık ebediyen
susamaz." (Buhari-Müslim)

Sahih hadislerde her nebinin bir havzı olduğu bildirilmiştir. Fakat en büyüğü ve en tatlısı en fazla topluluğu olanı Rasulullah (s.a.s)'in havzıdır.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Her nebinin bir havzı vardı. Her nebi kendi ümmetinden havzına gelenlerin
çokluğu ile övünecektir. Benim havzıma gelenlerin en fazla olacağını
umarım."(Tirmizi rivayet etti ve "hasen" dedi.)

Havz hakkındaki hadisler mütavatir derecesinde olduğu için inkarı küfürdür.
 
Üst Alt