Halinden razı olmanın mükafatı

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
KCAlv.jpg


Süleyman aleyhisselâm, “Yâ Rabbî, halinden razı olan fakîrlerin sâlih olanlarını çok seviyorsun Âhırette bunlara ne mükâfat vereceksin, merak ediyorum,” diye Allahü teâlâya niyâzda bulundu Allahü teâlâ,
“Yâ Süleyman! Onların bazılarını Cennette Peygamberlerle arkadaş edeceğim Her fakîr bir peygamberle aynı tahtta oturacaktır Onunla beraber yiyip içecektir “buyurdu

Bunun üzerine Süleyman aleyhisselâm “Yâ Rabbî, Cennette benim arkadaşım olacak fakîri bana bildir!” diye tekrar niyâzda bulundu Bunun üzerine, Allahü teâlâ, “Yâ Süleyman! Eğer Cennet arkadaşını öğrenmek istersen, ikindi vakti şehrin kuzey tarafına çık, orada rastlıyacağın kimse senin Cennetteki arkadaşın olacak kimsedir “ buyurdu

Süleyman aleyhisselâm, ikindi vakti o tarafa gitti Orada ihtiyar bir fakîr gördü Sırtında odun yükü, üzerinde de eski bir elbise vardı Dinlenmek maksadıyla biraz oturdu Süleyman aleyhisselâm ihtiyarın yanına varıp selâm verdi İhtiyar, “Ve aleykümselâm yâ NebiyyAllah” diye selâmını aldı
Sonra Hz Süleyman sordu: “Ey ihtiyar, sırtındaki bu odun nedir?”, “Ben fakîr bir kimseyim Her gün dağa gider, sırtımla odun getirip satar, onunla çocuklarımın nafakasını temin ederim ”, “Ey ihtiyar, bu şekilde çalışmakla çok yoruluyorsun Gel bundan sonra odun satmaktan vazgeç Benim yanıma gel, sarayımda benimle beraber yiyip içersin Seninle aynı tahtta oturalım, sen de benimle beraber sultan ol! Bu ihtiyar yaşında zahmet ve sıkıntıdan kurtul!” , “Yâ Süleyman! Bu geçici dünyada, ben, saltanata tâlip olmak istemem

Ben hâlimden memnunum Allahü teâlâ sana saltanat vermiş, bana da fakîrlik ihsân buyurmuş Sultanlığın sana mübârek olsun, bana fakîrlik yeter Saltanat herkesin yapabileceği bir iş değildir ”, “Mademki, saltanatımı paylaşmak istemiyorsun, sana maaş bağlıyayım Bu yaştan sonra, sen ve çoluk-çocuğun rahat etsin!”, “Yâ Süleyman, benim fakîrlikten dolayı bir şikâyetim yoktur
Ben hâlimden memnunum, bunun şükrünü yapmaya çalışıyorum Sen sultanlığına devam et, ben de fakîrliğime devam edeyim Ben bu hâlimle daha rahatım, huzûrluyum Beni dünya işlerine karıştırıp da huzûrumdan etme!” İhtiyarın bu cevabı üzerine Hz Süleyman buyurdu ki: “Ey Azîz, burada teklîfimi kabûl etmedin, fakat âhırette Cennette arkadaşım olacaksın, benimle beraber bulunacaksın! Bunu bana Allahü teâlâ haber verdi ”

Mehmet Oruç
 
Üst Alt