Halin kal’ine dönüşsün, gamın dinsin!

Mustafa CİLASUN

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
1 Nisan 2011
Mesajlar
709
Tepkime puanı
0
Kaç zamandır yazışırız
Gönül dilinden olması için aslında yoktu birbirimizden farkımız
Akıl ve izan üzereydi hesabımız, bir macara peşinde değildi meşkuliyetimiz
An ve vesileleri izah eden zamana, nefesi burkan hicrana,alıp götüren furkana

Şehrime malik olamadığımız
Ukteleşen hevesleri kader muvazenesinde bir yer bulamadığımız
Firar eden bir can misali içimizi sızlatan feryadımız,anlaşılmayı bekliyordu
Yoksa neden sürüklenelim, ömür yolculuğunda bir gam ile hoyratça seyredelim

İnsan, aklı ve idrakiyle anlamlıdır
Cehdi ve vecdi için mefkuresi istikametinde ki aşkla yol alır
Zan ve gam kalbin sahifelerinin lekelenmelerine vesile olur,izan bizar kalır
Aşk, ruhun ve kalbin riyaya girmesinden korur,sevda bereketi halinde sadır olur

Kalbin sahibi ve maliki kimdir
Neden nazargah olarak taltif edilen en latif ve de ülfettir
Aklın ve hesabın vuslatın için vazgeçilmezindir, hesağsızlık nefsi telakkilerdir
Vakit niçin tevdi edilmiştir, yaratan hangi maksada binaen seni tanzim eylemiştir

Düşünmek fikirle mümkündür
Yefekkür etmek kalbi temayüldür, muhayyilen için müracaat ettiğin sığınaktır
Lahzalar lal olan ikramdır,insan akıl ve azmiyle meraka baş vuran bir vicdandır
Gerekçesiz yanmak, hissiyat harıyla dağlanmak, yeis içinde umuda sarılmak ardır

Her ne yapıyorsan yap
Ve fakat bir bedeli olacağını unutma, hadsiz özgürüm diyerek kendini avutma
Edep ve adap insan içindir, bedelsiz nefeslenmek mahlukat için asla değildir anla
Kim çıkarsa çıksın karşına, öncelikle ne yaptığını ve amellerini sorgula ve unutmaMustafa CİLASUN
 
Üst Alt