Hac ibadeti ve önemi

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]HAC NEDİR ?[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hac, İslâm’ın beş esasından birisidir. Hem malî ve hem de bedenî bir ibadettir. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hac, kelime olarak, "yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek" anlamlarına gelir. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Dini bir terim olarak hac, "Belirli bir zamanda usulüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafat’ta vakfe yapmak, Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek" suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirene hacı denir. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hac, hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü, Kur’an ve Sünnette bildirilmiştir. Bu konuda tüm müslümanlar görüş birliği içerisindedirler. Kur’an-ı Kerîm’de, "Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır."(1) buyurulmuştur. Hz. Peygamber de, “İslâm beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.”(2) buyurmaktadır. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hac, bilindiği şekliyle Hz.İbrahim’e kadar uzanan bir ibadettir. Kur’an ve hadisler bize, Hz.İbrahim’in haccından, insanları hacca çağırmasından bahsetmekte, (Hac 22/27-28) Kâbe’nin ve hac menasikinin tarihçesine işaret etmektedir.[/FONT]
 

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD width=23> </TD><TD colSpan=2><!-- #BeginEditable "metin" -->[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Haccın Fazileti[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Dünya ve ahiret hayatı açısından önemli bir dönüm noktası olan hac, samimi ve ihlâslı bir şekilde yerine getirildiği zaman, müslümanı günahlarından arındırır, onun Allah katındaki derecesini yükseltir, cenneti kazanmasına vesile olur ve kişiyi ahlâken olgunlaştırır. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Gücü yetenlerin farz olarak ömürlerinde bir defa yapacakları bu ibadetin fazileti gerçekten büyüktür. “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa – kul hakları hariç - annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak döner” (3) hadisi şerifi, haccın ne derece faziletli bir ibadet olduğunu anlatmaya yeter. Bununla birlikte haccın fazileti konusunda birkaç hadis-i şerif daha zikretmek yararlı olacaktır. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Peygamber Efendimiz (S.A.S.) şöyle buyurmuştur: [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]"Makbul haccın karşılığı Cennetten başka bir şey değildir. Umre de diğer bir umre ile arasındaki günahları siler."(4) [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Amellerin hangisi daha faziletlidir? şeklindeki bir soruya Peygamberimiz: [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]"Allah ve Rasûlüne iman" şeklinde cevap vermiş; sonra hangisi ? diye sorulunca; [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]"Allah yolunda cihad" buyurmuş, sonra hangisi? denince; [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]"Makbul hac" diye cevap vermiştir.(5)[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hacceden kimselerin Allah katındaki değeri çok yüksektir. Bu sebeple Yüce Allah onların içtenlikle yapacakları duaları geri çevirmez. Peygamber Efendimiz; [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]"Haccedenler ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. Kendisine dua ederlerse, dualarını kabul eder, Bağışlanma dilerlerse onları bağışlar"(6) buyurmaktadır. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Konuyla ilgili bir diğer hadis-i şerif de şöyledir: [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]"Hac ve umreyi art arda yapınız. Çünkü bu ikisi, körüğün demir, altın ve gümüşün pasını giderdiği gibi fakirliği ve günahları yok eder."(7) [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bir hadis-i şerifte de hac ve umre normalde gaza yoluyla yapılan cihada katılmayan yaşlılar, küçükler, güçsüzler ve kadınların cihadı olarak nitelendirilmiştir (8) ki, bu da haccın ne derece faziletli bir ibadet olduğunu göstermektedir. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yüce Allah’ın kullarını en çok affettiği gün olan Arafe gününde (9) saçı başı dağılmış, toza toprağa belenmiş bir vaziyette el açıp Allah’a yalvaran kullarını Cenab-ı Hak mutlaka affeder. Önemli olan böylesine üstün bir ibadeti, gereği gibi yerine getirerek onun faziletinden yararlanmaktır.[/FONT]
</TD></TR></TBODY></TABLE>
 
Üst Alt