Güzel ahlak imanın meyvesidir

İLiM DiLeNcİsİ

Rüyalar aleminden
Süper Mod
Mesajlar
710
İman, kayıtsız şartsız teslimiyettir. Teslimiyet ise, şüphelerden temizlenmiş bir kabul ve "sırat-ı müstakîm" "ip"ine sımsıkı sarılmaktır.

İman, insanı insan eder.

"İnsanı iman, arıyı duman hizaya getirir" atasözümüz ne kadar da mânidardır.

Kur'ân ve Hadis-i Şerifler iman etmeyi en hayati unsur olarak beyan ederler. Müteakiben de güzel ahlâkın imanın ayrılmaz bir parçası olduğu bildirilir.

Güzel ahlâk, huyların seciyelerin ve fıtrî hususiyetlerin İslâm ölçüleri içinde seyretmesidir. Çünkü İslâm, iyi, doğru, güzel adına ne varsa bütününü içine alır. Kötü, yanlış, çirkin olumsuz ve kusurlu olan herşey İslâm'a muarızdır.

İman ettiği halde:

- İğrenç amellerle iştigal eden,

- Yetim hakkı yiyen,

- Kazancında helâl-harama aldırış etmeyen,

- Bulunduğu makama aldanıp yeryüzünde kibir ile dolaşan,

- İnfak etmek gibi bir düşüncesi olmayan,

- Gavurlara ve gavurluğa gıbta ile bakan,

- Müslüman tüccar olmak yerine komprador olmayı tercih eden,

- Çalıştırdığı işçiye hakkını kusurlu ödeyen ya da hiç ödemeyen,

- Haksız yere kan dökmeyi ve dökülmesine alet olmayı marifet sayan,

- Haramların irtikabında işleyenlere kolaylık sağlayacak imkânlar ve fırsatlar sağlayanlar... ve bunca irtikap gafilleri felâketlerin en acısını tatmaya müstehak olmuşlardır. Böylelerinin "iman ettik" iddiaları dünyada da ukbada da yüzlerine paçavra gibi vurulacaktır.

Bu meyanda Asır Sûresi'ni çok okumamız gerekiyor. Ne müthiş bir beyandır Asır Sûresi; "İnsan hüsrandadır, imân edip sâlih ameller işleyenler müstesna..."

Hidayetin rehberi olan Kur'ân, İsra Sûresi'nin 22-39'uncu âyetleri arasında imân-güzel ahlâk ilişkisini şöyle kurar:

1- Allah'a asla şirk koşmayınız,

2- Ebeveyne hürmet ediniz,

3- Hısım akrabaya yardım ediniz,

4- İsraf etmeyiniz,

5- Çocukları öldürmeyiniz,

6- Zinaya yaklaşmayınız,

7- Kimseyi öldürmeyiniz,

8- Yetimlere iyi muamele ediniz,

9- Verilen sözü tutunuz,

10- Ölçü, tartıda hile yapmayınız,

11- Körükörüne taklitçilik etmeyiniz,

12- Gurur ve kibir taslamayınız.

Şair Abdullah Gülcemal bir dörtlüğünde şöyle diyor:

"Bir araç yakıtla, yol ile gider,

Bir mektup zarf, mühür, pul ile gider,Makam, mevki, rütbe hep burada kalır,

Yalınız ameller kul ile gider..?"

İmanımız kavi, amellerimiz düzgün olması duam ile...
 

vaveyla

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
503
İman, insanı insan eder....Allah razı olsun zaten imandan başka birşey kalıcı değil..
 
Üst Alt