Gülbank (23 - Son)

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,112

GÜLBANK

Vakt-i şerif hayrola. Hayırlar fethola. Şerler def ola. Allah Azıymuşşan ism-i zâtının nuru ile kalplerimizi pür nûr ve münevver eyleye.Ve niyazımız dergahı izzetinde kabûl ve makbûl ola. Demler safalar mezdâd ve kulûbü aşikân küşâd bâd-ı dem Hazret-i Mevlâna, sırru Şems-i, Kirâm İmam-ı Ali [ve Şefâat-i Muhammedinin nebiyyil ümmiyy, Rahmeten lil âlemîn, Hûû diyelim Hûûûû...] Hû...


*********Gülbank********

1. Vakt-i şerif hayrola... Hayırlar fethola... Şerler def ola... 2. Allah Azîmu’ş-şân ism-i zâtının nûru ile kalplerimizi pür nûr ve münevver eyleye... 3. Ve niyâzımız dergâh-ı izzetinde kabûl ve makbûl ola... Demler, safâlar mezdâd ve kulûb-ı aşikân-küşâd, bâd-ı dem Hazret-i Mevlâna, sırr-ı Şems-i, Kerem-i İmam Ali [ve Şefâat-i Muhammedi’n-in-nebiyyi’l-ümmiyyi, rahmete’n-li’l-âlemîn, Hû diyelim] Hû...


********************
mevlevi evradı şerif 1 okuyan Hüseyin Erek**************************


Ketebehû el-fakîr El-hâc Mustafa Hâlim el-ma’rûf bî muallimi’l-hüsni’l-hatt, fî sanâyi’-i nefîseti’l-akademiyye ğafera’llâhü lehü.

* «Gülbank» veya «Gülbenk», bütün tarikatlerde «dua» anlamına gelirdi, bu duaları okumağa «gülbenk çekmek» veya «gülbenk okumak» denirdi. Gülbank tâbiri, Bektaşilerden Yeniçeri ocağına da geçmiştir._________________________________________:


Dipnot:
İn ne necmest ve ne remlest ve ne hab
Vahy-i Hak vallahi a’lem bi’s savab

(Bu yüzden başka sözlerle kıyas edilmesin. Bu dualar din ve dünyaya ait büyük faydalar ve hassalar taşır.
Bunları böyle inanarak okumak lazımdır.)

Bunları okumak isteyenler belirtilen zamanlarda, hulûs-i kalb ile okumaya başlamalıdır.
Düşüncelerini toplayarak, halis niyet ve tam temizlikle, kıbleye yönelip, bir şeye dayanmadan
okumalıdır ki, sırlarından perdelenip, nurlarından mahrum kalmasın.

VESSELAM...
 

simin_

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
14
Okuyup tamamlamak yine yine okumak nasip olur insallah,Allah razı olsun emeginize saglık. . .
Belirtilen zamanlarda okunmaya baslanmalıdır demissiniz ne zamandır belirtilen zamanlar?
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt