Ferec duası arapça ve türkçe

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,769
Ferec Duası Arapça Yazılışı Ferec Duası ve Anlamı Ferec duası ve manası ferec duasının fazileti ferec duasi arapcasi ferec ne demek
FEREC DUASI
اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَبَرِحَ الْخَفاءُ وَانْكَشَفَ الْغِطاءُوَضاقَتِ الاَرْضُ بِما وَسِعَتِ السَّماءُ وَاِلَيْكَ يا رَبِّ الْمُشْتَكىوَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَةِ وَالرَّخاءِ اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلىمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد الَّذينَ اَمَرْتَنا بِطاعَتِهِمْ وَعَجِّل اَللّـهُمَّفَرَجَهُمْ بِقائِمِهِمْ وَاَظْهِرْ اِعْزازَهُ يا مُحَمَّدُ يا عَليُّ يا عَلِيُّيا مُحَمَّدُ اِكْفِياني فَاِنَّكُما كافِيايَ يا مُحَمَّدُ يا عَليُّ يا عَلِيُّيا مُحَمَّدُ اُنْصُراني فَاِنَّكُما ناصِرايَ يا مُحَمَّدُ يا عَليُّ يا عَلِيُّيا مُحَمَّدُ اِحْفِظاني فَاِنَّكُما حافِظايَ يامَوْلايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ يامَوْلايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ يا مَوْلايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَالْغَوْثَ، اَدْرِكْني اَدْرِكْني اَدْرِكْني، السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرينَ

Ferec Duasının Türkçe Yazılışı

İlâhi, azum’el-belâu ve berih’el-ğefâu v’en-keşef’el-ğitâu ve’ngata’er-recâu ve zâgati’l-erzu ve muniet’is-semâu ve ente’l-musteanu ve ileyke’l-müştekâ ve aleyk’el-muavvelu fiş-şiddeti ve’r-rehâ.

Allâhum-me salli elâ Muhammed’in ve âl-i Muhammed; uli’l-emrillezine ferazte aleyna taetehum ve arreftena bi-zalike menziletehum fe-ferric enna bi-haggihim feracen âcilen gâriben kelemh’il-basari ev huve egrabu yâ Muhammed’u, Yâ Aliyy, Yâ Aliyyu, Yâ Muhammed, ikfiyâni feinnekuma kâfiyan. Vensurâni feinnekuma nasirân.

Yâ mevlana yâ Sahib’ez-Zaman! El-ğavs, el-ğavs, el-ğavs, edrikni, edrikni, edriknî, es-saate, es-saate, es-saate, el-acel, el-acel, el-acel, yâ erham’er-rahimine, bihaggi Muhammedin ve âlihit-tâhirîn.

Ferec Duasının Anlamı

Allah’ım! Zulüm çoğalmıştır ve gizliler açığa çıkmıştır. Kapalı perde kalkmıştır ve ümitler yok olmuştur; yeryüzü daralmış, gökyüzü senin rahmetinden mahrum kalmıştır. Ey Allah’ım! Sen varsın ve ancak sen yardım edersin, yüce makamına şikâyet ediyoruz. Kolaylık ve zorlukta güvenimiz sensin. Allah’ım, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a) ve onun pak evladına rahmet et. O emir sahiplerine ki, onlara itaati bizler için farz etmiştin ve onların yüksek makamlarını bizlere tanıtmıştın. Onların yüzü suyu hürmetine bize ferahlık ver, acil ve yakın; tıpkı göz açıp kapama gibi ya da ondan daha yakın.

Ey Muhammed, ey Ali; ey Ali, ey Muhammed; bana kâfi geliniz ki, bana kâfi gelen sizlersiniz. Bizlere yardım edin, bizim yardımcımız sizsiniz. Ey saygı değer, ey zamanın sahibi ve imamı. Feryat, feryat, feryat; sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy; hemen, hemen, hemen; acil, acil, acil; ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Hz. Muhammed’in ve onun pak evlatlarının yüzü suyu hürmetine onun gelişini çabuklaştır.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,121
Dua bir ibadettir. Bu nedenle her dua öncelikle ibadet etmeye vesile olur.
Ayrıca kişinin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmak için aczini, ihtiyacını, kusurunu anlayıp Allah’a iltica etmesine, yardım dilemesine ve sığınmasına vesile olur.
Umarız soruda salat-ı tefriciye / münferice kastedilmemektedir.
Bu doğruysa, Ferec duası, Hz. Yunus’un, balığın karnında iken okuduğu aşağıdaki ayettir ki, onu ayetu’l-ferec olarak ifade edenler de vardır.
"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn."

" Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur.. Ben nefsime zulmedenlerden oldum." (Enbiya, 21/87).

Bazıları bu ayete şu duayı da ekliyorlar:
"Rabbî amiltü sûen ve zalemtü nefsî ve ente Erham’ür-Rahımîn"

"Ya Rabbi! Ben kötülük yaptım. Nefsime zulmettim. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin."

Ferec duası, ile ilgili Alıntı:)
 

kalender

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3
ya özür dileyerek bi şey diyecem yukarıdaki ferec duası galiba yanlış yazılmış beni affedin eğer kardeşlerimiz faydalanıyorsa doğrusu olsun
FEREC DUASI
اِلَهِى عَظُمَ الْبَلاَءُ وَبَرْحَ الْخَفَاءُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَنْغَفاَعَلْ رَجاَلْ
وَضاَقَتِ الْاَرْضُ وَمُنْىعَتِسَّماَءُ وَاَنْتَلْمُصْتَعَانُ وَاِلَيْكَلْمُشْتَقَ وَعَلَيْكَ
الْمُعَوَّلُ فِ شِّدَةِ وَالرَّخاءِ اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلىمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد اُلُلْاَمْرِلَّذِنَ
فَرَظْتَ عَلَيْناَ طَعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَناَ بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَناَّ بِحَقِّهِمْ فَرَجَنْ
عَجِلَنْ غَرِيباَ كَلَمْحِلْ بَصَرِ اَوَهُوَ اَغْرَبُ ياَ مُحَمَّدُ ياَ عَليِّ ياَ عَلِيُّياُ ياَ
مُحَمَّدُ اِكْفِياَنِي فَاِنَّكُماَ كَافِياً وَنْصُارَنِي فَاِنَّكُماَ ناَصِرَا يامَوْلاَ ناَ
ياصَاحِبَازَّماَنِ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ اَدْرِكْنِي اَدْرِكْنِي اَدْرِكْنِي اَلسَّاعَةَ
اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ يااَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ
اَلِهِ الطّاهِرِينْ
Yönetim /Edit;bu dualar AYNI degil mi..?
FEREC DUASI
اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَبَرِحَ الْخَفاءُ وَانْكَشَفَ الْغِطاءُوَضاقَتِ الاَرْضُ بِما وَسِعَتِ السَّماءُ وَاِلَيْكَ يا رَبِّ الْمُشْتَكىوَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَةِ وَالرَّخاءِ اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلىمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد الَّذينَ اَمَرْتَنا بِطاعَتِهِمْ وَعَجِّل اَللّـهُمَّفَرَجَهُمْ بِقائِمِهِمْ وَاَظْهِرْ اِعْزازَهُ يا مُحَمَّدُ يا عَليُّ يا عَلِيُّيا مُحَمَّدُ اِكْفِياني فَاِنَّكُما كافِيايَ يا مُحَمَّدُ يا عَليُّ يا عَلِيُّيا مُحَمَّدُ اُنْصُراني فَاِنَّكُما ناصِرايَ يا مُحَمَّدُ يا عَليُّ يا عَلِيُّيا مُحَمَّدُ اِحْفِظاني فَاِنَّكُما حافِظايَ يامَوْلايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ يامَوْلايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ يا مَوْلايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَالْغَوْثَ، اَدْرِكْني اَدْرِكْني اَدْرِكْني، السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرينَ
 

kalender

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3
ya özür dileyerek bi şey diyecem yukarıdaki ferec duası galiba yanlış yazılmış beni affedin eğer kardeşlerimiz faydalanıyorsa doğrusu olsun yazıyı büyütmeyi bulamadım kusuruma bakmayın sayğılar..
FEREC DUASI
اِلَهِى عَظُمَ الْبَلاَءُ وَبَرْحَ الْخَفَاءُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَنْغَفاَعَلْ رَجاَلْ
وَضاَقَتِ الْاَرْضُ وَمُنْىعَتِسَّماَءُ وَاَنْتَلْمُصْتَعَانُ وَاِلَيْكَلْمُشْتَقَ وَعَلَيْكَ
الْمُعَوَّلُ فِ شِّدَةِ وَالرَّخاءِ اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلىمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد اُلُلْاَمْرِلَّذِنَ
فَرَظْتَ عَلَيْناَ طَعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَناَ بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَناَّ بِحَقِّهِمْ فَرَجَنْ
عَجِلَنْ غَرِيباَ كَلَمْحِلْ بَصَرِ اَوَهُوَ اَغْرَبُ ياَ مُحَمَّدُ ياَ عَليِّ ياَ عَلِيُّياُ ياَ
مُحَمَّدُ اِكْفِياَنِي فَاِنَّكُماَ كَافِياً وَنْصُارَنِي فَاِنَّكُماَ ناَصِرَا يامَوْلاَ ناَ
ياصَاحِبَازَّماَنِ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ اَدْرِكْنِي اَدْرِكْنِي اَدْرِكْنِي اَلسَّاعَةَ
اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ يااَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ
اَلِهِ الطّاهِرِينْ

FEREC DUASININ ANLAMI
Allah'ım! Zulüm çoğalmıştır ve gizliler açığa çıkmıştır. Kapalı perde kalkmıştır ve ümitler yok olmuştur; yeryüzü daralmış gökyüzü senin rahmetinden mahrum kalmıştır. Ey Allah'ım! Sen varsın ve ancak sen yardım edersin yüce makamına şikâyet ediyoruz. Kolaylık ve zorlukta güvenimiz sensin. Allah'ım peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a) ve onun pak evladına rahmet et. O emir sahiplerine ki onlara itaati bizler için farz etmiştin ve onların yüksek makamlarını bizlere tanıtmıştın. Onların yüzü suyu hürmetine bize ferahlık ver acil ve yakın; tıpkı göz açıp kapama gibi ya da ondan daha yakın.

Ey Muhammed ey Ali; ey Ali ey Muhammed; bana kâfi geliniz ki bana kâfi gelen sizlersiniz. Bizlere yardım edin bizim yardımcımız sizsiniz. Ey saygı değer ey zamanın sahibi ve imamı. Feryat feryat feryat; sesimi duy sesimi duy sesimi duy; hemen hemen hemen; acil acil acil; ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Hz. Muhammed'in ve onun pak evlatlarının yüzü suyu hürmetine onun gelişini çabuklaştır.
 

kalender

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3
istersen bir karşılaştır ben sizin duayı alıp arapça klavyede mükerrerleri sildim düzgün bir şekilde yapmaya çalıştım eğer sizi üzdüysem kusura bakmayın.
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438


GERÇEK MÜRŞİD HZ.ALLAH'DIR..Allah kalblere hidayet nasip etsin.
Ben Sizin vesileniz ile bu Duayi fark ettim..Ben bir cobanim !!!internet, sanal aleminde gezinen, okunan, hikmet, faziletti yazilan Dualari bilmem..
bildigim tek sey Kelime-i tevhidi soylemek ve yasamaya calismak.. La ilahe illallah, Muhammedün resulullah..


kişiye şeyhin kimdir” diye sorulursa, "Resulullah’tır" demelidir
"Tarikatın nedir ?" diye sorulursa, "Kitap ve sünnete tabi olmaktır" demelidir
Hırkasından sorulursa, "O da takva elbisesidir" diye cevaplamalıdır
Maksat ve arzusu sorulursa, vereceği cevap : “Allah’ın rızasını arayıp isterler” (Enam, 6/52) olmalıdır..


"ey Ali ey Muhammed; bana kâfi geliniz ki bana kâfi gelen sizlersiniz."
belki Sizin kadar ilmim yoktur ama bu duadaki bu bolumleri bana yanlis geldi...veya ilave edilmis...
"ALLAH kuluna kâfi değilmi?'' zümer:36


Tabiki Peygamber efendimiz sav ve Ehlibeyttine sevgi ve muhabbetim sonsuz ama Allah cc. ile bir tutulmasindan rahatsiz oldum..

"Ey saygı değer ey zamanın sahibi ve imamı... onun gelişini çabuklaştır"
burda kimden kimin gelişinnden bahsediliyor bunu da anlamis degilim..


Hz. isa mehdi gelmeyecek

mehdi lik inancı??
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,769
istersen bir karşılaştır ben sizin duayı alıp arapça klavyede mükerrerleri sildim düzgün bir şekilde yapmaya çalıştım eğer sizi üzdüysem kusura bakmayın.
Merak etme kardeşim kimse üzülmez. Bir yanlış varsa yanlışın düzeltilmesine niye üzülelim. Paylaşım zaten internet ortamından derlenmiştir. Arapça kısmını zaten pek kimse okumaz. İyi derecede arapça bilenler zaten esas kaynağından faydalanır diye düşünüyorum. Buna rağmen herhangi bir yanlış tespit ettiyseniz, doğrusunu paylaşırsınız ki; zaten yapmışsınız. Artık konuyu okuyup arapça bilenler konuyu değerlendiriler.
 
Üst Alt