Esma'ül Hüsna ile yakarış..

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Esma'ül Hüsna ile yakarış..
O'NUN GÜZEL İSİMLERİ....

''En güzel isimler Allah'ındır.Öyleyse ona,en güzel isimlerle dua edin.O,kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.''(Araf:180)

Bizi yediren,bizi içiren,bize kafi gelen ve bizi barındıran Allah'a(c.c)hamdolsun.Zira nice kimseler var ki,ne kafi geleni ne de barındıranı vardır.Allah'ım(c.c)Adınla başladık.Yine adınla hitame erdirme gayretindeyiz.Sözlerimizi salihlere ait ola sözlerden,amellerimizi salihlerin ve hikmet sahibi olanların amellerinden eyleyiniz.Sayimizi mebruk ve tahir eyleyiniz.

Ey Allah'tan(c.c)izzet,olgunluk ve mutluluk isteyen,
O'nu güzel isimleri ile çağır.

Ey Allah'tan(c.c)bir dilek dileyen!
Temizlen kötülükten ve yakınlık kur O'nunla,

sonra kırık gönülle yalvar,yakar ve de ki:

ALLAH'IM(C.C),

SENDEN ACİL YARDIM İSTERİM...

Ey İlahi rahmet,lütuf ve koruyuculuğu tüm yaratılmışları kapsayan ''RAHMAN''olan Allah'ım(c.c)!..Senin adına sığınırız ki:Yer ve gökte bulunanlar Senin adına sığınanlara zarar veremezler.

Ey kullarına karşı pek merhametli ve bağışlayıcı ''RAHIM''olan Allah'ım(c.c)!...Kehf ehlinin duasını tekrarlayarak Senden istiyoruz.
''Rabbimiz!bize tarafından rahmet ver ve bize,(şu)durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla!..''(Kehf:10)

Ey el-EHAD(c.c)olan saltanatında,hükmünde ortağı bulunmayan sahibimiz.Kalbimizden ve amelimizden bulanıklıkları gider ve bizi muhlislerden kıl...Amin...

Ey nihayati ve sonu olmayan ''AHİR''olan Allah'ım(c.c)!Sonradan işleyeceklerimizden sana sığınırız....Amin...

Ey her şeyi hakkıyla bilen ''ALİM'' olan Allah'ım(c.c)!Sana olan uzaklığımız kendi nefislerimizden kaynaklanır.Bizi kurtar bizden Allah'ım(c.c)...Amin...

Ey izzet,şeref ve hükümranlık bakımından en yüce''ALİYY''olan Allah'ım(c.c)!Ey kitabi indiren,bulutları yürüten,orduları bozguna uğratan Allah'ım(c.c)!Düşmanlarımızı hezimete uğrat ve bizi onlara muzaffer kıl....Amin..

Ey başlangıcı olmayan ''EVVEL''olan Allah'ım(c.c)!Önceden işlediklerimizden bağışlamana sığınırız...Amin...

Pek azametli ve yüce sıfatlar sahibi ''AZİM''olan Allah'ım(c.c)!Rahmetinin boyutu en yüce zirvededir.Senden öylesine bir rahmet istiyoruz ki:kalbimiz bununla şifa bulsun.

Ey her şeye galip gelen ''AZİZ'' olan Allah'ım(c.c)!Nefsimizden ve halimizden zilleti berteraf eyle...Amin...

Ey her şeyi harekete geçiren ''BARİS'' olan Allah'ım(c.c)!Yardımımıza gelenleri süratle gönder...Amin...

Ey örneksiz,misalsiz,hayret verici alemleri yaratan ''BEDİ'' olan Allah'ım(c.c)!Hayretimizi artır ve bizi ibret sahiplerinden kıl...Amin...

Ey varlığın sonu bulunmayan,ebedi ''BAKİ'' olan Allah'ım(c.c)!Bizi kuşatan her şey fani ''baki''olan yalnız Sen'sin ve gerçek dostluk ancak seninle kurulan dostluktur.Bizi zatına ve hakikkatine dost kıl...Amin...ecmain...

Ey her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun bir biçimde yaratan ''BARİ''olan Allah'ım(c.c)!Alınlarını elinde tuttuğun ve depreşen her canlının şerrinden Sana sığınırız...Amin...

Ey kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol ''BERR'' olan Allah'ım(c.c)Bizi hidayete eren ve erdirenlerden eyle...Amin...

Ey her şeyi hakkıyla gören ''BASİR''olan Allah'ım(c.c)!Dünyayı bizim için gayelerin en büyüğü kılma.Gözlerimizdeki cehalet perdesini kaldır,yakinimizi artır...Amin...

Ey dilediği iş ve imkanları genişleten''BASİT''olan Allah'ım(c.c)!Yüce sırlarınla gönlümüzü aç ve sevindir...Amin...

Ey zatının görülmesi açısından gizli''BATIN'' olan ALLAH'IM(C.C)!gizlediğimiz günahlarımızı ve Senin bizim hakkımızda bildiklerini bağışla....Amin...

Ey elem ve zarar verecek şeyleri yaratan ve hüsrana uğratan ''DARR''olan Allah'ım(c.c)!Başta nefsimiz olmak üzere tüm bozguncuları Sana havale ediyoruz.Bizleri zay etme ve yalnız bırakma...Amin...

Ey bütün iyiliklerin kapılarını açan''FETTAH''olan Allah'ım(c.c)!Sen neyi kolay kıldın ise o kolaydır.Zorumuzu kolay kıl...Amin...

Ey daima affeden''GAFFAR''olan Allah'ım(c.c)!Ellerimiz boş,yüreğimiz ümit dolu olarak Sana geldik,mahrum eyleme bizi bağışlamandan...Amin...Ecmain...

Ey bağışlaması ve mağfireti bol''GAFUR''olan Allah'ım(c.c)!Bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi hak yoldan çevirme!Katından bize rahmetinle muamele eyle....Amin...

Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan''ĞANİ''olan Allah'ım!Bizden dünya korkusunu ve sevgisini al.Dünyayı sevginle aramızda perde kılma....Amin...

Ey hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan''HADİ''olan Allah'ım(c.c)!Gönüllerimizde nurlu hidayet meşalesini yak...Amin...

Ey yarattığı her şeyi afet ve belalardan koruyan''HAFIZ''olan Allah'ım(c.c)!Allah'ım(c.c)bize günahlarımızla aramızda bir engel oluşturacak korku ver...Amin...

Ey hikmet sahibi ve son hükmü verecek''HAKEM''olan Allah'ım(c.c)!Dünyayı bizim için bilgimizin ulaştığı son merhale kılma.Katından hikmet verdiğin kullarından eyle....Amin...

Ey bütün işleri hikmetli ve yerli yerinde olan ''HAKiM''olan Allah'ım(c.c)!Bizi boş şeylerle uğraşmaktan sakındır ve eşyayı olduğu gibi göster...Amin...

Ey acele ve kızgınlıkla davranmayan''HALİM''olan Allah'ım(c.c)!ümit dolu kalbimizi boş çevirme makamından.Yegane dayanağımız ve sığınağımız Sensin...Amin...

Ey her bakımdan övgüye layık''HAMİD''olan Allah'ım(c.c)!Sana inandık,sana teslim olduk,sana dayanıp,sana güvendik,Biz bizi terkettiğimizde Sen bizi terketme...Amin...

Ey varlığı şüphesiz ve gerçek,''HAK''olan Allah'ım(c.c)!Hak Sensin,va'din hak,sözünde hak,sana kavuşmak da hak.Perdeleri kaldır ve hakka gark et bizi...Amin...

Ey her şeyin hesabını bilen''HASİB''olan Allah'ım(c.c)!Bizi sen yönlendir;Çünkü Senin kararların bizim için yeterlidir...Amin...

Ey ebedi hayatla daima diri''HAYY''olan Allah'ım(c.c)!Hidayet ve şifa kaynağı olan Kur'an'la kalplerimizi şenlendir ve dirilt...Amin...

Ey düzeni bozulan her şey,tanzim eden''CEBBAR''olan Allah'ım(c.c)!Bizi izzetinle himaye eyle ve tüm düşmanlarımızı alçalt...Amin...

Ey azamet ve ululuk sahibi''CELİL''olan Allah'ım(c.c)!Hasımlarını hasımlarımız kıl ve onları hak ettikleri cezaya çarptır....Amin...

Ey istediğini istediği zaman bir arada toplayan ve bütün güzel sıfatlara''CAMİ''olan Allah'ım(c.c)!Her zaman ve her mekanda var olan nimetlerinizi bizim için bir araya topla...Amin...

Ey yüceliği karşısında her büyüğün küçüldüğü''KEBİR''olan Allah'ım(c.c)!Bizi yalnız başımıza bırakma ve hasret koma zatına...Amin...Ecmain...

Ey keremi sonsuz''KERİM''olan Allah'ım(c.c)!Yaratılışımızı dengeli ve düzgün kıldığın gibi halimizide güzelleştir...Amin...

Ey her şeyin işleyişinden ve halinden haberdar''HABİR''olan Allah'ım(c.c)!Küçük ve büyük,ilk ve son,gizli ve açık,şaka yada ciddi yollu tüm günahlarımızı bağışla...Amin...

Ey EL-HAFID(c.c)OLAN!bÜTÜN DERECELERİN VE İYİLİKLERİN SAHİBİ OLAN RABBİMİZ!BİZİM DERECEMİZİ YÜKSELT,BİZE İTAATİN HAZZINI YAŞAT VE BİZİ YAKİN EHLİNDEN KIL...amin...

Ey bizleri ve çevremizi kuşatan,gördüğümüz ve göremeyeceğimiz her şeyi en güzel biçimde yaratan''HALİK''olan Allah'ım(c.c)!Bizleri yaratılış amacımıza uygun olarak yaşayan ve haddi aşmayanlardan kıl...Amin...

Ey bütün inceliklere vakıf lütuf ve ihsan sahibi''LATİF''olan Allah'ım(c.c)!Bizleri gazabınla öldürme ve azabınla da helak etme.Bundan önce lütfunla bize afiyet ver...Amin...

Ey şanı,şerefi çok üstün olan,lütuf ve keremi bol''MECİD''olan Allah'ım(c.c)!Tüm kainat ve içindekiler Mecid olan Rabbimizin,şanının nişanesidir.Rabbim varlığımızı vesile kıl hakikatın tahakkukuna...Amin...

Ey kadri ve şanı büyük,kerem ve müsamahası bol''MACİD''olan Allah'ım(c.c)!Titremeyen kalpten,kabul edilmeyen duadan,doymak bilmeyen nefisten ve faydasız ilimden sana sığınırız...Amin...
å
Ey bütün varlığın sahibi''MELİK''olan Allah'ımj(c.c)!Mülk üzerinde tasarruf iddiasında bulunan,haddi aşanlardan beri kıl bizi...Amin...

Ey helak ve kötülük sebeplerine engel''MANİ''olan Allah'ım(c.c)!Tuzaklara en iyi mukabele eden Sensin.Rabbim atılmaya çalıştığımız kuyuların başında bir Yusuf kıl bizi ve üzerimizde oynanmaya çalışan oyunlara engel ol...Amin...

Ey her şeye gücü yeten ve kudretli''METİN''olan Allah'ım(c.c)!Zayıflığımızı ve acziyetimizi bizden gider...Amin...

Ey istediğini geriye bırakan ''MUAHHİR''olan Allah'ım(c.c)!Şerimize olanı tehir ve hatra tebdil eyle.Biz bilemeyiz Sen bilirsin...Amin...

Ey varlıkların yaratılmasında Kendisinden başkasının müdahalesi bulunmayan''MUBDİ''olan Allah'ım(c.c)!Yaratılışımızı tezyin ettiğin gibi sanatınla,varlığımızı da tenvir et hakikatinle...Amin...

Ey yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar dirilten ''MUİD''olan Allah'ım(c.c)!Bir gün çürüyüp,zerresi bile kalmayacak olan kemiklerimizi diriltecek olan Rabbimiz;O gün için senin rahmetini talep ediyoruz.Bizleri o günün azabında nedim olanlardan eyleme..Amin...

Ey dilediğine zenginlik veren ve müstağni kılan ''MUĞNİ''olan Allah'ım(c.c)!Nefsimizin yoksulluğunu varlığa çevir ve bizleri Zatınızdan gayrisine muhtaç eyleme...Amiin...

Ey bütün evreni düzenleyip,gözeten yöneten ''MÜHEYMİN''olan Allah'ım(c.c)!Bizleri takva sözü üzerinde kararlılıkla ayakta tut...Amin...

Ey ilmiyle her şeyin bilgisine ve sayısına vakıf ''MUHSİ''olan Allah'ım(c.c)!Lütfunla kusurlarımızı tadil ile ıslah et.Bizleri hayır ve hak üzere sayılardan eyle...Amin...

Ey can veren,dirilten,can bağışlayan ''MUHYİ''olan Rabbimiz hayat ve ölümün fitnesinden sana sığındık,bizleri dua ömürlülerden kıl...Amin...

Ey dilediğine izzet ve şeref bahşeden ''MU'İZ'' olan Allah'ım(c.c)!İzzet Allah'ındır,Resulünündür ve müminlerindir buyuruyorsun;Bizleri de izzet sahibi olan mü'minlerden eyle...Amin...

Ey kendine yalvaranların dualarına cevap veren ''MUCİB''olan Allah'ım(c.c)!dualarımızı ve ömrümüzü semeredar kılınız.Bizleri dua ile dirilenlerden eyle...Amin...

Ey ölümü elinde bulunduran ''MUMİT''olan Allah'ım(c.c)!Ölümümüz bir kuş kanadında gelsin bize ve vuslata vesile olsun...Amin...

Ey va'dine güvenilen ''MÜ'MİN''olan Allah'ım(c.c)!Bizleri inanıpta imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayan ve güven içinde bulunan kullarından eyle...Amin...

Ey günahkarlara adaletiyle layık oldukları cezayı veren ''MÜNTEKİM''olan Allah'ım(c.c)!Rabbim Sana teslim olduk ve Sana iman ettik,hakem olarak Seni kabul ettik.Bize düşmanlık besleyenlere karşı bize zafer ver...Amin...

Ey dilediğini öne alan ''MUKADDİM''olan Allah'ım(c.c)!Hayrımızı öne al ve bizleri bekleterek terbiye etme...Amin...

Ey yarattığı beden ve ruhların maddi ve manevi gıdasını veren ''MUKİT''olan Allah'ım(c.c)!İhtiyaçlarımızı hakkı ile bilen Sensin.Bizi bir seraba aldarnarak ömür tüketenlerden eyleme...Amin...

Ey mazlumların hakkını arayan ve zalimlerin gücünü kıran ''MUKSİT''olan Allah'ım(c.c)!Bizi bir doğruluk girişine koy ve doğruluk çıkışına çıkar ve bizim için tarafından bir yardımcı kuvvet ver...Amin...

Ey her şeye gücü yeten,kudretli ve istediği gibi tasarruf eden ''MUKTEDİR''olan Allah'ım(c.c)!aramızı birleştir,kalplerimizi uzlaştır,bizi selamet yollarına ulaştır...Amin...

Ey yaratacağı her şeye şekil,suret veren ve onları ayrı özelliklerle süsleyen ''MUSAVVİR''olan Allah'ım(c.c)!Bizi boş şeylerle uğraşmaktan sakındır ve bize eşyayı olduğu gibi göster...Amin...

Ey noksanlıklardan uzak,çok yüce ''MÜTEALİ''olan Allah'ım(c.c)!Rabbim iyiliği öğüt veren dostlarınla beraber olan,Temiz akıl sahiplerinden kıl bizi...Amin...

Ey her şeyde büyüklüğünü gösteren ''MÜTEKEBBİR''olan Allah'ım(c.c)!Bizleri nefsimizde mütevazi,muhataplarımızın nazarında izzetli kıl...Amin...

Ey dilediğini zillete düşüren ''MUZİL''olan Allah'ım(c.c)!Bizleri muhafaza buyur dünya ve ahiret hayatının zilletinden,Zalimleri ve düşmanlarını başkasına ibret olacak şekilde zelil eyle...Amin...

Ey alemleri nurlandıran,dilediğine nur veren ''NUR'' olan Allah'ım(c.c)!Nur üstüne nur olan Allah'ım(c.c) bizi nuruna eriştir...Amin...

Ey dilediğine darlık veren,sıkan ve daraltan ''KABİD'' olan Allah'ım(c.c)!Bütün düşmanlarımızın kalplerini sıkıştır ve daralt...Amin...

Ey dilediğini istediği gibi yapmaya ''KADİR''olan Allah'ım(c.c)!Biz RIZANI ARAYAN KULLARINI MAĞLUP,MAĞDUR VE MAHCUP EYLEME ZALİMLERİN ELLERİNDE...Amin...

Ey hiç yenilmeyen ve yeğane galip ''KAHHAR''olan Allah'ım(c.c)!Haksızlık etmekten ve haksızlığı uğramaktan sana sığınırız...Amin...

Ey pek kuvvetli,kudretli ve her şeye gücü yeten ''KAVİ'' olan Allah'ım(c.c)!Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırız...Amin...

Ey bütün kainatı tedvir eden yöneten ''KAYYUM''olan Allah'ım(c.c)!Sırrımızı sen yönet ve bizleri marifete eriştir...Amin...

Ey bütün kemal sıfatları kendinde bulunan ''KUDDUS''olan Allah'ım(c.c)!halimizi,hayrımıza sebep kıl...Amin...

Ey dilediğini yücelten ''RAFİ'' olan Allah'ım(c.c)!geniş merhametinle bizi yüce mertebelere ulaştır...Amin...

Ey merhamet edici ve çok şefkatli ''RAUF'' olan Allah'ım(c.c)!bizlere hidayet buyurduktan sonra kalplerimiz haktan saptırma...Amin...

Ey bütün yaratıkları için iyi ve hayırlı olanı çok seven ''VEDÜD'' olan Allah'ım(c.c)!hakkı ile sevenler iman edenlerdir,imanımızı kamil,sevgimizi ari kıl...Amin...

Ey nimetleri bol ve karşılıksız ''VEHHAB'' olan Allah'ım(c.c)!bize katından bir rahmet ver,bize işimizde doğruluk ver,göğsümüzü aç ve işimizi kolaylaştır...Amin...

Ey gerçek anlamda kendisinden başka varlık bulunmayan ''VAHİD'' olan Allah'ım(c.c)!bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet,şüphenin yakıcılığından kurtar kalbimizi,tahkike ulaştır imanımızı...Amin...

Hiç bir şeye muhtaç olmayan ''VACİD'' olan Allah'ım(c.c)!Sen zenginsiz biz fakiriz.Rabbimiz acizlikten,tembellikten,korkaklıktan,yaşlılığın afetlerinden ve cimrilikten temizle bizi...Amin...

Ey kendisine güvenenleri mağdur etmeyen ''VEKİL'' olan Allah'ım(c.c)!bize Sen yetersin,başkasının kalbimize girmesine müsade etme...Amin...

Ey sevdiği kullarının yardımcısı ve dostu ''VELİ'' olan Allah'ım(c.c)!eksik ve noksanlıklarımızı rahmetinle yarlığa ve mahzun olmak bilmeyen dostlarının arasına kat bizi...Amin...

Ey her şeye hakim ve sahip ''VALİ'' olan Allah'ım(c.c)!günahlarımızla bizim aramızı doğu ile batının arasını ayırdığınız gibi ayır...Amin...

Ey varlığının sonu olmayan,bütün servetlerin hakiki sahibi ''VARİS'' olan Allah'ım(c.c)!bizim ilmimizi artır ve ilmine mirasçı kıl...Amin...

Ey lütfu bol olan ihsan,mağfiret ve merhameti her şeyi kuşatan ''VASİ'' olan Allah'ım(c.c)!bize dünyadaki musibetleri önemsizleştirecek kesin bir inanç ver...Amin...

Ey varlığı hiç bir delile muhtaç olmayacak kadar açık ''ZAHİR'' olan Allah'ım(c.c)!açıkça işlediğimiz günahlarımızdan sana sığınırız...Amin...

Ey hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan ''NAFİ'' olan Allah'ım(c.c)hangi mekan ve zamanda olursa olsun kime bir hayrı vermiş isen,bizde onu istiyor ve arzu ediyoruz.Efendimizin tüm dualarına amin diyoruz...Amin...

Ey kendisine tevbe edenlerin günahlarını yok eden ''AFUVV'' olan Allah'ım(c.c)!günahın yakıcılığından ve kirinden temizle ve pak kıl sinemizi...Amin...

Ey her işinde ''ADL'' sahibi olan Allah'ım(c.c)ihtilafa düşmekten,nifaktan,kötü ahlaktan,adaletsizliğe uğramaktan ve adaletsiz davranmadan sana sığınırız.Sığınağımız ve sahibimiz ancak Sen sin Sen...Amin...

Ey insanlara doğru yolu gösteren ''REŞİD'' olan Allah'ım(c.c)bizi hakikatin bilgisine ve muhabbete vasıl eyle...Amin...

Ey yeryüzünde yaşayan her canlının rızkı kendisine ait ''REZZAK'' olan Allah'ım(c.c)!gelecek endişesi ve fakirlik korkusu ile haddi aşan,şeytanın elinde oyuncak olanlardan eyleme bizi.Görünür ve görünmez nimetlerinle rızıklandır bizi...Amin...

Ey her şeyi gözetlletip kontrolü altında tutan ''RAKIB'' olan Allah'ım(c.c)!işimizin koruyucusu olan dinimizi bizim için sağlıklı kıl...Amin...

Ey her zaman ve her yerde hazır ve nazır bulunan ''ŞEHİD'' olan Allah'ım(c.c)1acziyetimizi makamınıza arz ediyoruz.Şahit ve kefil olarak Sen yetersin...Amin...

Ey dostlarının azıcık iyiliklerine çok mükafat veren''ŞEKÜR'' olan Allah'ım(c.c)!bizleri mahrum etme muhabbetinden aç gözlerimizi yakin ehli olanlardan eyle bizleri...Amin...

Ey sabrı çok olan isyankarlardan acele intikam almayan ''SABUR'' olan Allah'ım(c.c)1üzerimize sabır yağdır ve bizi müslümanlardan olarak öldür...Amin...

Ey genişlik veren ''SELAM'' olan Allah'ım(c.c)bizleri selamların en güzeline muhatap kıl ve esenlik yurduna ulaştır...Amin...

Ey her şeyin kendisine muhtaç olduğu,fakat hiç bir şeye muhtaç olmayan ''SAMED'' olan Allah'ım(c.c)!varlığın kendisine muhtaç olduğu Rabbim Varlık mertebesine senin rahmetinle yükseldik.Bizleri yokluğun girdaplarına düşürme...Amin...

Ey her şeyi işiten ''SEMİ'' olan Allah'ım(c.c)bizleri yaşattığın sürece kulaklarımızla,gözlerimizle ve gücümüzle faydalandır özümüzü ve nurunla nurlandır dilimizi...Amin...

Ey tevbeye teşvik eden ,tevbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan ''TEVVAB'' olan Allah'ım(c.c)!bizden daha iyi bildiğin günahlarımızdan bizleri bağışla...Amin...

Ey mülkün ezeli ve ebedi sahibi ''MALİKU'L MÜLK'' olan Allah'ım(c.c)bizleri sahip olamayacaklarımızla meşgul etme ve zatından başkasınada muhtaç etme...Amin...

Ey celal ve ikram sahibi ''ZÜ'L CELALİ VE'L İKRAM'' olan Allah'ım(c.c)1izzet ve celaliniz hakkı için Senin rızanı nefsimizden,yakınlarımızdan ve serin sudan daha sevimli kıl bize...AMİN...ECMAİN...

ELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN...YA ERHAMER RAHIMİN...

SELAM,SAYGI,SEVGİ VE DUA İLE...ALLAH(C.C)TEALA TEKADDES HAZRETLERİNE EMANET OLUN SALİH VE SALİHA KARDEŞLERİM....
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Esma'ül Hüsna...1


Ya Zü’l-celal Ve’l-ikram!


Keremin öyle bol ki senin
Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin
Keremini celalinle gösterirsin
Lütfun öyle çok ki senin
Bir damla suya bin hayat bahşedersin
Lütfunu ihtisamla açık edersin
Görünmen öyle açık ki senin
Zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin
Cemalini kereminle gösterirsin
Sen ki en sevgilini(asv) bana elçi eylersin
En sevgilini(asv) en sevgili eyle bana
Karanlıklarımı dağıt nur eyle beni


Ya Muksit!

Hak senin yanındadır
Haklıların hakkı senin katındadır
Her muhtaca payını veren senin adaletindir
Payıma düşene razı eyle beni
Fazlından fazla fazla ver bana


Ya Cami!

Sen ki İbrahim’in(as) kuşlarını dağ başlarından geri toplayansin
Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde
İyilikten yana ne varsa senin katındadır
Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde
Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin
Kerem et beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde


Ya Ganiyy!

Öyle Ganiyysin ki lütfunu hak etmek gerekmez
İhsanina layık olmak gerekmez
Elim istediklerime yetişmiyor kalbimin emelleri hiç bitmiyor
Hayallerime kainat dar geliyor dilime sadece dua değiyor
İstesem ancak senden isterim
İyyakenestain iyyakenastain


Ya Mugni!

Bütün zenginlikler senin ikramındır
Elimizde olanlar değil sadece elimizde senin ihsanındır
Sahip olduklarımız değil sadece varlıgımız da senin ikramındır
Her zenginin zenginliği senden başkalarına el açtırma beni
Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni
Fakirlik korkusundan azad eyle nefsimi
Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni
Kainata dilenci eyleme kalbimi
Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni


Ya Mani!

Sen mani olursan kimse manileri kaldırası degil
Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil
Ben bana gerekeni bilmem Hakim sensin
Men eyle bana verme neler engelse sana gelmeme


Ya Darr!

Zarar da fayda da senin iznindedir
Zarara izin vermende bir hikmetledir
Sen hakkımda zarar murad etmezsin
İyilik senden kötülük nefsimdendir
İyiliğe mecalim yok sen iyileştir beni
Zarar da görünse faydadır taktir ettiğin
Kendime faydam yok zarardan kurtar beni


Ya Nafi!

Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki
Kömürü elmasa çeviren simya gibi
Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki
Adem’in(as) pişmanlıgını açık eden dua gibi
Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki
İbrahim’e(as) ateşi serin eyleyen sır gibi
Bana bahsettiğin hayat öyle bir Kevser ki
İsa’nın(as) ölüleri dirilten dokunuşu gibi
Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki
Eyyub’un(as) yaralarını iyileştiren deva gibi
Gözlerime değen nazarin öyle bir ışık ki
Yunus’u(as) üç karanlıktan çıkaran nur gibi
Yüzüme tebessümü koyan yaradışın öyle güzel ki
Yusuf’u(as) yüzüne tutulan ahime gibi
Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki
Muhammed’in( asv) canlar okşayan tebessümü gibi
Her hayır senin elindendir katında hayra eriştir beni
Her menfaat senin taktirindedir rahmetinden menfaatlendir beni
Her fayda senin izninle gelir lütfundan faydalandır beni
Sensiz benden bana çare yok bana iyiliğin gerek
Sensiz kimseden kimseye fayda yok bana kalbi selim gerek


Ya Nur!

Sen ki varlik aleminin nurusun
Sendendir çehrelerden parlayan nur
Sendendir göze bakış veren sır
Sendendir gönle neşe veren sürur
Seninle nurlanır kalbim seninle aydınlanır aklım
Nurunu yağdır bana


Ya Hadi!

Sensin kalplerimize Hak yolunu gösteren
Sensin vicdanımıza Hakkı aşina eyleyen
İnayetini kar eyle bana hidayetini yar eyle bana
Yolunu yol eyle bana lütfunu bol eyle bana


devamı Altta
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874


Ya Bedi!

Hiçligi varlıkla taçlandiran sensin
Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin
Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın
Eşsiz yakınlığına al beni
Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın
İnceden inceye sev beni

Ya Baki!

Ne zaman lezzet alsam tükenince elem çekerim
Lezzetleri daim eyleyen sensin
Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim
Kavuşmaları sahici eyleyen sensin
Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim
Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin
Ömrüm kisa elim yetişmiyor kalbim kandır
Baki olan ancak sensin Beka bahşet imanıma


Ya Varis!

Yok bildiklerim senin nazarındadır
Yitirdiklerim senin katındadır
Bitirdiklerim senin yanındadır
Unuttuklarım senin hatırındadır
Unutulmuşları sonunda sen anarsın
Gidene de kalana da Varis sensin
Ebedi kavuşmaklar ver bana

Ya Resid!

Ya Rab sensin hakiki biricik mürşit
Yönümü sana çevir yolumu sana getir


Ya Sabur!

Eyyuba(as) sabrı sen öğrettin
Eyyuba(as) sabrı sen verdin
Sen ki sabrı için Eyyubu(as) översin
Sensin Sabur asıl sabreden sensin
Sabur sensin sabredenleri seversin

Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok
Sabredersin ki cezalandırmak ta acelen yok
Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok
Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlıgın yok
Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin
Muhabbetine mahzar olan sabilinden eyle beni


Ya Batın!

Sen herkese gizli kalırsın
Hiçbir şey sana gizli kalamaz
Dipsiz kuyular derin kurutulmuşluklar
Uçsuz bucaksiz ufuklar
Işıgın erişemediği derinlikler sana ayandır
Kalbimin sızıları ruhumun arzuları aklımın sırları sana aşikardır
Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin
Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle
Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle
Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın
Nefsimi iradene ram eyle
Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin
Kalbimi en güzel hallerle hallendir
Varlık senin izzet ve azametine perdedir
Sırlarını aç perdeleri indir


Ya Vali!

Nefsimle beni sınayan sensin
Ömrümü eksiltende artıranda sensin
Ömür senin dilediğindir
Malımı azaltanda çoğaltanda sensin
Elimdekiler senin verdiğindir
Sen dilemedikçe ben dileyemem
Dilediğim sensin dilediğim senin dilediğindir
Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin
Kalbimi kalp eyle dininde sabit kıl
Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin
Fakrıma medet eyle katında şefaatçi kıl


Ya Müteali!

Sen bütün yüceliklerden yücesin
Yüceler yücesi sensin
Sensin ulviler ulvisi sensin perdelerin gizlediği
Sensin görünenlerin gösterdiği
Sensin kainat kitabının hecelediği
İyiliklerin sahibi sensin her dilin yücelttiği sensin
Ufukların sahibi sensin
Sen Mütealsin
Her şeyden ala, her kusurdan müberra, her noktadan paksın
Sonsuz kusurlu bu fakir
Her kusurum senin kemalini anlamam içindir
Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl
Sen Mütealsin
Her şeyin üzerinde her yüceliğin ötesinde
Her eksiklikten münezzehsin
Sonsuz fakr içinde bu fakir
Fakrım senin rahmetini tatmam içindir
Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl
Müteal sensin sonsuz acz içinde bu fakir
Aczim senin kudretine dayanmam içindir
Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle
Müteal sensin, İlah sensin, Rab sensin
Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle
 

ayşe321

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
2
Allah(c.c) ‘ın 99 ismi (Esma-ül Hüsna)Faziletleri

EL BEDî:[ Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden ]

Günde Zikir Sayısı : 86 - Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.

Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

(Rabbim Hakkıyla yaşayıp
hakkıyla amel edenlerden eylesin inşallah Amin.. Hayırlı Cumalar )
 
Üst Alt