Esma-ül Hüsna ile zikir

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
En derinden inan,Var olan hücrelerin her bir zerresinden, Allah ( C.C ) kusursuzdur, her şeyi yaratan ve haberdar olan RABB'DIR.En derinden güven,Bırak kendini Allah ( C.C ) ın yüceliğine ,seni yaratan O, öyleyse seni ödüllendirecekte O, vesveselerden arın, seni rızıklandıracak,seni esirgeyecek, sana merhamet edecekte RAHMAN'dır.En derinden dost ol,Aşkıyla yanıp tutuş, onun sonsuz yüceliğine hayran ol,yanlızca aşık olunabilecek dost O'dur, yanlızca dostlarına yardım edecek RAHİM'dir.Kimseden yardım dilenme,Yanlızca ona el aç ve ondan iste, çünkü var olan herşeyin sahibi ve herşeye hükmedebilen el-MELİK'tir.Hatalarına üzülme,Onun karşısında nede aciz olduğunu düşün, bilki Sadece O her türlü hata, gaflet ve acizlikten uzak, eksiklikten bari,mutlak kemâl sahibi el-KUDDUS( c.c )'tür.Dünyalık tüm korkulardan uzaklaş,Yanlızca ondan kork, herşeyden emin ol,dünyadan ve ahiretten emin olmak isteyenleri ve kurtuluşa ermek dileğinde bulunanları,kurtuluşa erdirecek olan da yalnız es-SELÂM ( c.c )'dır.Her türlü zorluk, şüpheler, tereddütlerden ona sığın,Bırak dünyalık kötü düşünceleri, derinde hisset, kalbinde hisset, sonrada damarlarında, bilkikorku içinde olanlara emniyet ve güven veren el-MÜMİN ( c.c ) dir.Yanlız olduğunu asla düşünme,o sana damarların kadar yakın, ne düşünürsen ne yaparsan o hep bilir ve görür,görüp gözeten, her şeye şahit olan, her şeyi koruması altına alan, onları koruyan el-MÜHEYMİN( c.c ) dir.Hiçbir zaman yenilgiden, kaybetmekten, korkma.Onu dost edinin, onu hisset en yakında,Sadece Onun yolunda yürü, bilki O,hiçbir yönden mağlup edilemeyen, her işinde mutlak gâlip gelen, son derece izzetli ve yüce el-AZİZ( c.c ) dir.Bırak dünyalık endişeleri, kederleri ve ümitsizlik düşüncelerini.,Söküp at içinden gereksiz vesveseleri. sadece Onun aşkını, Onun sevgisini hisset,ne istersen, ne dilersen bilki sadece Onun gücü herşeye yeter.Yeterki sen onu dost edin.Gerisini Ondan iste, çünkü O,yarattıklarının tümünü kendi iradesine mecbur eden, dilediğini de zorla yaptırmaya gücü yeten el-CEBBAR( c.c ) dır.Sadece Onu dost edin, hiçbir dost sana Onun kadar yakın olmaz.Öyle bir dostlukki bu, sonsuz kudreti vebüyüklüğü karşısında ne kadar küçük olduğunu ve bu dostluğun ne denli büyük olduğunu düşün.Bu dostluk sadece sana fayda verir.Çünkü O, her hususta çok büyük ve azamet sahibi ulu bir yaratıcıdır. Büyüklüğü hak eden el-MÜTEKEBBİR( c.c ) dir.Hiçbir zaman büyüklenme.Ne yaparsan yap, ne üretirsen üret, ortaya ne koyarsan koy, acizliğini unutma.Aldığın her nefesten, kalbinin her atışına kadar, neye faydan dokunurki ?Bırak büyüklenmeyi, kibiri boynunu eğ ve düşün nede aciz olduğunu.Bil ve unutma her şeyi yoktan var eden sonsuz kudret sahibi el-HÂLİK( c.c ) dir.Kainattaki aklının ermediği nizamı ve düzeni düşün;Kendini düşün, aklın alırmı milyarlarca insan ve sen.Ama sen farklısın.Şüphesiz varlıkları seçip, düzenleyip olgunlaştırarak her birini ayrı bir özellikte yaratan el-BÂRÎ( c.c ) dir.Yaratmış olduğu varlıkların şekil ve durumlarını takdir edip, dilediği şekilde meydana getiren el-MUSAVVİR( c.c ) dir.Günahlar içindeyiz, ama O af dilememizi bekliyor, öyleyse durma af dile, hiç vakit geçirme,hemen tevbe et, Kullarını affeden, günahlarını örten ve bağışlaması bol el-GAFFÂR( c.c ) dır.Asla büyüklenme, hep Onun büyüklüğünü düşün, çok aciziz ve çokta nankör.Onun sonsuz kudretikarşısında nede kendini bilmez haldeyiz.Ona büyüklenenleri sadece Ona bırak.Sakın büyüklenenler hakkında hüküm verme.Sonsuz kudretinin karşısında hiçbir kimsenin gücü ve kudreti olamayan,karşısına çıkma cüretini gösterenlere de lâyık oldukları cezaları tam olarak verecek,her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan el-KAHHÂR( c.c ) dır.Ona yönel, Ondan yardım dile, Ondan bekle,Kainattaki herşeyin sahibi O dur.Çok hibe eden, çok fazla bağışlayan, hak sahibi olmadıkları halde yarattıklarına çok çok verençeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan el-VEHHÂB( c.c ) dır.Asla rızkınla, kazancınla ilgili zorluğa düşeceğini düşünme.Fakirlik ve darlığa düşeceğinden korkma.Fakir ve darlıktaysan esenliğe çıkacağından emin ol.Zikret devamlı Onun adını.Bütün yaratıkların rızıklarını veren, her canlı için gerekli gıdayı bahşedip yaratan ve bol bol veren Er REZZAK( c.c ) dır.Sıkıntı ve darlıktaysan sök at içinden karamsarlığı, ümitsizliği.Onu düşün, sadece onun yüceliğini.Öylesine inanki, adanmışlık güneşi içine doğsun ve ısıtsın kalbini.Rahatla, öylesine büyük huzurla dol ve yanlızca şunları düşün,sürekli ve hiç durmadan bunu düşün:Kullarının, her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran,her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştırandarlıktan kurtaran , onların işlerini kolaylaştıran, bütün zorluklarını ortadan kaldıran, her işinde üstün gelen el-FETTAH( c.c ) dır.Kainattaki, görebildiğin her şeyi düşün.Nede sonsuz bir ilim, nede sonsuz bir bilgi, ne akıl ermez bir nizam teslim ol yüceliğinesonsuz kudretine ve büyüklüğüne.Çok bilen, bilgisi ezelî ve ebedî olan, her şeyi her yönüyle bilen tek yaratıcı el-ÂLİM( c.c ) dir.Herşeyi kuşatmış olan sonsuz kudreti düşün.Her şeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, her şeyi emri altına alıp tutan el-KÂBIZ (c.c) dır.Sen sadece Ondan bekle.Dünya ve ahiret için ne istersen onun elinde.Herşeyin mutlak sahibi, mağdur bırakmaz kendisine inanan ve seven kullarını.Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, yüce yaratıcı,insanlara rızık, neşe, rahatlık ve bolluk vererek onlara lütuf ve rahmetiyle muâmele eden el-BÂSIT( c.c ) dir.Sana zulmedenler olabilir yada inancına yargıyla yaklaşanlar, dalga geçenler olabilir.Sakın üzülme, onlara beddua etme.Sen hiç hüküm ve yargıda bulunma sadece Allah (C.C) a sığın.Çünkü O:Emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları rezil, perişan eden el-HÂFID( c.c ) dir.Sen onun karşısında eğil, secde et.Ona yönel.Çünkü Allah (C.C):Kaldıran, yükselten ve yüksek olan, her yönüyle yüce ve üstün, gönülleri iman ve irfan ışığıyla parlatan er-RÂFİ( c.c ) dir.İzzet veren,aziz kılan el-MU'İZZ(C.C) dir.Hiçbirşeyi gizleyemezsin,Allah (C.C) her zaman seni görür ve işitir.Buna göre davran.Hep Allah (C.C) ın huzurunda olduğunu unutma.Bilki herşeyi eksiksiz işiten ve eksiksiz gören ve gözeten yüce Allah (C.C) es-SEMI ve el-MÜZİLL dir.Öyle bir inanki,yanlızca Ona yönel ve yanlızca Allah(C.C) a teslim ol.Onun senin hakkında verdiği hükümlere boyun ey ve şükret.Onun senin hakkında verdiği her hükme şüphesiz teslimiyet göster.Hikmet sahibi olan yaptığı, her işte hikmeti gözeten hüküm verme yetkisini elinde tutan, son hükmü verecek olan El HAKEM ( c.c ) dır.Zalimlerden olma, kimseye zulmetme.Herkesin hakkını gözet.Güleryüzlü ve yumuşak ol, yaratılanı sev yaratandan ötürü.Karşılıksız yap tüm iyilikleri,hayırları, bağışları.Karşılığını yanlızca Allah ( C.C ) dan bekle.Çünkü Allah(C.C)Herkese hakkını veren, koyduğu âdil hükümleriyle zulme razı olmayan, zulmü ve zâlimi sevmeyen, son derece adaletli olan hiçbir şeyde aşırılığa düşmeyen El ADL ( c.c ) dır.Başına gelen hiçbir olaydan, musibetten hayıflanma, şikayet etme.Bilki herşey Allah( C.C) dandır.Başına gelen her durumda bir hikmet vardır.Ve bunu yanlızca Allah (C.C ) bilirEn ince işlerin bütün inceliklerini bilen lutuf ve ihsan sahibi olan,seçilmez yollardan da kullarına çeşitli faydalar ulaştıran El LATİF ( c.c ) dir.Çok şey bildiğini düşünüpte küfre dalma.Çünkü yanlızca Allah(C.C):Herşeyden haberdar olan, her şeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle haber sahibi bulunan El HABİR ( c.c ) dir.Sen zamanını çok iyi kullan.Vaktini boşa geçirme.İbadetlerini tam yerine getir.Vaktini boşa geçirip eğlenceye dalanlara sakın imrenme.Çünkü Allah ( C.C ) sana ve onlara süre verdi.Ceza vermekte acele etmeyen gerçek ve mutlak hilm sahibi;affı bağışlaması hilmi hududsuz. Allah Teala emrine karşı gelindiginde anında görür bilir ama gücü yettiği halde hemen cezalandırmaz süre verir.Bu sure içinde pişman olup tövbe edenleri af ve mağfiret buyurur.Israr edenleri ise; dilerse af eder dilerse cezalandırır.Çünkü Allah (C.C) yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden el-HALİM dir.Tasavvur edemezsin,çünkü aklın almaz ancak hayrete düşersin bu sonsuz kudret karşısında.Çünkü Allah (C.C)Çok yüce ve çok büyük olan; sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlük de yalnız O'ndadır.Hakiki ve mutlak büyük; pek azametli el-Azîm (c.c) dir.Nede çok günahlar işledik, işliyoruz.Ne kadar günahkar olursan ol, Allah (C.C) a yönelip,içten bir pişmanlıkla tevbe et, öyle bir tevbe etki erisin dağlar, pişmanlık ateşinle.Tekrara meyl etme sakın, tevbenin ardından günahlarına.Bilki Allah ( C.C)Mağfiret eden, yargılayan, suçları bağışlayan, affeden, insanların beğenilmeyen taraflarını gizleyen el-GAFÛR (C.C) dur.Sahip olduğun herşeyi düşün, bedenini, aldığın her nefesi, dünya gözüyle yaşadığın her anı düşün, yakınlarını düşün,karnının tok olduğunu, sağlığını kısaca herşeyi düşün.Düşünürken ona içten şükret.Sana can veren ve nice nimetleri bahşedenAllah ( C.C) a devamlı şükret.Sen şükrettikçe, sen zikrettikçe Allah ( C.C) sana daha fazla nimet bahşedecektir.Çünkü Allah (C.C)Çok şükre lâyık olan, kendi rızası için şükredilen, şükür olarak yapılan iyi işlerin daha fazlasıyla karşılığını veren,insanlara nimetlerini artırarak şükür muamelesi yapan eş-ŞEKÛR (C.C) dur.Kimseyi büyük görme, kimseye tamah etme, kendisini büyük görenleri benimseme.Allah'ı dost tutanlar ve Onun yolunda yürüyenlerdışında kimseye özenme, imrenme.Büyüklük sadece Allah( C.C ) ya aittir.Çünkü O:Yüksek, büyük ve yüce olan; kudrette, bilgide, hükümde, irâdede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstün olan,herşeyi hükmü ve emri altında tutan el-ALİYY ( C.C) dir.Uğraşadursunlar bazıları bilim çözecek diye herşeyi.Uğraştıkça daha derine dalarlar, daha büyük çözümsüzlüğe doğru ilerlerler.Sende öğren, bilim ve ilim.Ama öğrendikçe anlayacaksınki, her şey ne kadar karmaşık ve zormuş.Öğrendikçe anlayacaksın aslında hiçbirşey öğrenmediğini, öğrendiklerinin okyanusun zerreleri olduğunu.Sen Onun yarattığı zerreyi çözememişken, neyi çözmeyi beklersin.En derinden inanki O:Büyüklüğünü ancak kendisi bilen ve büyüklüğü hiç bir mahluk tarafından bilinemeyenve hiç bir zaman da bilinemeyecek olan mutlak ve hakiki büyük el-Kebîr (c.c)Neden korkarsınki.Korkman gereken sadece Allah( C.C) bunu bilmezmisin.Herşeyi elinde tutan, herşeye hükmeden O.Afetler ve tüm kötülüklerden Ona sığın.Allah( C.C) nasip etmedikçe sana hiçbirisi zarar veremez.Öyleyse söküp at içinden dünyalık korkuları.Yanlızca Allah(C.C) a sığın ve Ondan kork.Şuna yürekten inan:Hakiki ve mutlak koruyucu;her şeyi belli vaktine kadar afat ve belalardan saklayan,kainatı bütün yaratılmışları tayin ettiği ömürleri tamamlanıncaya kadar her şeyden koruyanher şeyi muhafaza eden el-Hafîz (c.c) dır.Korkuların varsa rızık kapısıyla ilgili, inancını sağlam tut.Herşeyin sahibi Allah ( C.C ) senin rızıksız bırakmadı,bırakmayacakta.Açacak binlerce kapı mümin kulları huzurunda.Çünkü Allah ( C.C):Bedeni ve ruhi rızıkları yaratan ve mahlukatının rızıklarını onlara veren ulaştıran; her şeye kuvvet veren el-Mukît (c.c) dir.Yaptığın her ibadet, attığın her adım, aldığın her nefes, yaptığın herşey, bilinir ve karşılığı verilir Allah ( C.C ) tarafından.Sen hep iyilerden ol.İyilik yap.Onun emirlerine uy.Çünkü Allah ( C.C)Mutlak ve hakiki Kafi;bütün varlıkların ömürleri boyunca yaptıklarını en ince tafsilat ve teferruatıyla bilip hesabını en iyi şekilde gören.kendisine tevekkül edene Kafi, Kıyamet Günü yarattıklarını hesaba çekici el-Hasîb (c.c) dir.Sonsuz yüceliğine ve kudretine iman ettik Ya Rabbil Alemin, boyun eğdik Ya Rabbil Alemin.Haykır haykırabildiğince en derinden,yeryüzünde var olan her mahlukat ve gökler şahit olsun, hayran olsun inancının ve Aşkının güzelliğine.Çünkü Allah ( C.C):Yücelik sahibi; mutlak ve hakiki, büyüklüğü yüceliği ölçülemez.Sıfat ve-isimleriyle her türlü büyüklük kendine ait olan el-Celil (c.c) dir.Ne istersin, derdinmi var yoksa sıkıntınmı ?Sen yürekten dua et, inanarak dua et,bilki mutlak kabul edecektir.Şüphe duyma sakın, emin ol.En derinden emin ol.Allah (C.C) sana damarlarındanda yakın.Duyar ve bilir tüm sıkıntıları, tüm yakarışları.Elbette karşılık verir, tüm mümin kullarına.Hele birde gözlerinden damlıyorsayaşlar, Allah ( C.C ) acır yanlız kendisinden isteyen kullarına.Çünkü O:Keremi nihayetsiz derecede bol;kula istemeden ve karşılıksız olarak veren. Kulları hakkında vaadini yerine getiren lütuf ve kerem sahibi,yücelik ve Ululuk sahibi el-Kerîm (c.c) dir.Şu an ne düşünüyorsan, ne diliyorsan, ne konuşuyorsan içinden, duyuyor.Belkide içindeki düşünceler,yaptığın her hareket bir dua, bir yakarış Yüce Allah(C.C) a.Bilki her karşılığı verilir her düşüncenin,her işin.Sen ne düşünürsen hayır düşün, sen ne yaparsan hayır yap.Çünkü:Görüp gözeten, murâkebe eden, bütün varlıklar üzerine gözcü olup, bütün işlerini kontrol altına alan er-RAKÎB (C.C)Eğer Allah(c.C) tan birşey istiyorsan, kabul olması konusunda tüm şüpheleri at içinden.Güvenin sonsuz olsun.Allah(c.C) herşeyi görüyor, Allah(c.C) herşeyi biliyor.Her an senin ne düşündüğünü, ne istediğini senden çok daha iyi biliyor.Korkularını, isteklerini, istemediklerini herşeyi yanlızca O biliyor.Şu an bu yazıyı okuduğunu ve okurken ne düşündüğünüde biliyor.Sen Allah(C.C) a güven.Bilki Allah(C.C) senin her istediğine karşılık verecektir.Çünkü Allah ( C.C):Kullarının dualarına cevap veren, İcâbet eden, isteyene karşılık veren,teklifleri bilen ve O'na yalvaranların isteklerine icâbet eden ve karşılık veren el-MUCÎB(C.C) dir.Hiç düşünme Allah( C.C) a karşı günahkar olduğunu.Eğer işlediysen pek çok günah, bilki zamanın var af dilenmeye.Şu an aldığın her nefes Allah( C.C) tan af dilenmek için, sana verilmiş bir lütuftur.Sana tanınmış bir süredir.Af dile, tekrar günaha yönelme.Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) bir hadisde "Eğer siz günah işlemez olsaydınızAllah başka insanlar yaratır, onlar günah işlerler, kendisi de onları bağışlardı." dediği gibi Allah ( C.C) af dilememizi bekliyor.Çünkü Allah( C.C):Bağışlaması bol ve rahmeti çok olandır. Yarattıklarına maddi ve manevi genişlik veren el-VASİ( C.C) dir.Gözünün gördüğü, aklının alabildiği herşey Allah( C.C) ın sonsuz bilgisinin eseri.Etrafına bak ve düşün bu nizamı bu intizamı.Çünkü Allah(C.C)Herşeyi inceliğiyle bilen, bu bilgisine göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olan, el-HAKIM( C.C) dir.Allah( C.C) a öylesine bir aşk duyki, öylesine bağlı olki, hisset bu sevgini en derinden.Bütün servetler serilecek önüne hiç istemeden.Kainatın tek sahibi Yüce Allah( C.C) rahmetiniesirgemez, müminlerden.Yeterki göster gerçek sevgini.Eksik etme ibadetini.Çünkü Allah( C.C):Çok şefkatli, muhabbetli, salih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen,onları rahmet ve rızasına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya yegane lâyık olan,Sevgi ve dostluk hissini yaratan el-VEDÛD ( C.C) dur.Yanlızca Onu düşün, yanlızca Onu an, yanlızca Onu yücelt.Çünkü yanlızca Yüce Allah( C.C) şanı,şerefi çok üstün olan el-MECİD dir.Öylesine derinden düşünki, herşeyi yaratan Yüce Allah( C.C) dır.Sen yoktun, var olma hikmetindeoldumu hiç katkın ?Yokluğun içinden var eden, herşeyi yaratmaya gücü yeten,ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran El-BÂİS dir.Şu an senin ne düşündüğünü ve ne yaptığını senden daha iyi görüp, senden daha iyi biliyor.Şu an içinden ne geçiyorsa, bilki Yüce Allah( C.C) hepsini duyuyor.Sen uykudayken bile her zaman yanında,Çünkü Yüce Allah( C.C) bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır olan Eş- ŞEHÎD dir.Aşkıyla yanıp tutuştuğun sonsuz kudret sahibi Yüce Allah( C.C)Vacib'ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran el-Hakk dır.Ona öylesine içten inan, bağlan ve güvenki, Yüce Allah( C.C)'ın sonsuz büyüklüğüyle herşeye gücünün yeteceğineve sana her zaman yardım edeceğine emin ol.Bırak geleceğinle ilgili endişeleri, vesveseleri, korkuları.Çünkü:Yüce Allah( C.C) gerçekten inanan mümin kullarının, tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden el-VEKİL dir.Düşün sadece düşün.Aklının almadığı O sonsuz gücü düşün.Tüm kainatı yaratıp, dengede tutan, herşeye gücü yetensonsuz kuvveti tüm kainatı sarmış Yüce Allah( C.C) ı düşün.Onu zikret, kendini sevdirmek için gayret et.Bu sonsuz güç ve kuvvetinyanında olduğunu hisset.Göreceksinki Yüce Allah( C.C) dışından herşey nede faydasız ve boş.Her zaman hatırla Yüce Allah( C.C) sonsuz güç ve kuvvet sahibi el-Kaviyy ve el-Metin dir.Yüce Allah( C.C) a iman etmekte öyle bir yarışa girki, herkesden önde olabilmek ilken olsun.Her zaman Onu zikret.Onu düşündüğünde, Sonsuz kudrete sahip, seni yaratan Yüce Allah( C.C) ı kalbindeöyle bir hissetki, Ona yakın olmanın huzuruyla dolsun kalbin.Çünkü;Yüce Allah(C.C) seçkin kullarının dostu el-VELİYY dir.Herşeyi yaratan ve şekil veren Yüce Allah( C.C) ancak kendisine hamdedilen,bütün varlığın diliyle yegane övülen El- HAMİD dir.Nede aciziz onun karşısında.Biraz ilim öğrendiysen, biraz aklın eriyorsa bilirsin atomların varlığını.Ne sayısına aklın erer nede yapısına.Düşündükçe feyiz alır bilim adamları daldıkça derinlere.Hepsi birden dediler, var etti herşeyi sonsuz kudret sahibi Yüce Allah( C.C).Hangi yoldan gidersen git, hangi ilmi yaparsan yap göreceksinki, her yol seni ona götürecek, ve her zerre onun insiyatifinde.Çünkü:Yüce Allah( C.C) sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen, yöneten El- MUHSÎ dir.Bilimciler sordular kainat nasıl oluştu ? Söz ettiler büyük bir kudret, büyük bir patlamakainatı yarattı.Dediler bu enerjinin kaynağı sonsuz ilim gerektirir.Hepsi birden zikrettiYüce Allah( C.C) adını.Çünkü:Yüce Allah( C.C) bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan El- MÛBDÎ dir.Dünya hayatı bir oyun, elimizdekiler oyuncak.Sonsuz zannedip gaflete dalma oyunda bitecek oyuncakta.Dünya hayatı son bulur, baki olan Yüce Allah( C.C).Herşey senin elinde inanmak ve iman etmek.Bilki toprağa giren, tekrar can bulacak.Çünkü:Yüce Allah( C.C) varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan El- MUÎD dir.Gözlerin yaşla dolsun, hissedince Onu kalbinde.Öyle bir imana sahip ol, için titresinYüce Allah( C.C) denildiğinde.Şükret yanlızca Ona, verdiği her nimetine.Çünkü;Yanlız Yüce Allah( C.C) can bağışlayan, hayat ve sağlık veren El- MUHYÎ dir.Aklından hiç çıkarma dünya hayatın bir gün son bulacak.Öylesine hızlı geçiyorki zaman geriye kalan sadece iman.Her can ölümü tadacaktır.Yüce Allah (C.C) bizlere verdiği canı, bir gün alacaktır.Çünkü:Yüce Allah( C.C) canlı bir mahlukun ölümünü yaratan el-MÜMİT dir.En derinden hisset, diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten El- HAY dır.Gördük ve şahidiz tüm bunlara.Akıl sır ermeyen, kainatın bu kusursuz dengesine.Gördüğün ve bildiğin, göremediğin ve bilemediğin herşeyi yaratanGökleri ve yeri, herşeyi tutan El- KAYYÛM,İstediğini,istediği vakit bulan El- VÂCİD dir.Öylesine yürekten sev, çünkü gerçek sevgiye değecek olan bir tek Allah( C.C) sevgisidir.Sadece ona aşk ile bağlan bilki Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsamahası bol El- MÂCÎD dir.Şeksiz, şüphesiz inanıyoruz Varlığına, birliğine ve Sonsuz büyüklüğüne,Sen yürekten inanan ve iman eden tüm mümin kullarına yardım eyle Yüce Allah( C.C) ım.Sen zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan, tek, El- VAHİD sin.Ya Rabbil Alemin, Senin herşeye gücün yeter.Dualarımızda Sen, kalbimizde Sen, yanlız senden yardım diler, yanlız Senden yardım ister, yanlız sana el açarız.Beklediğiz, umduğumuz, umut ettiğimiz tüm hayırları ihsan eyle, sıkıntılarımızı sen kaldır, darda kalan yardıma muhtaçtüm mümin kullarına, yardım eyle Yüce Allah'ım.Biliyoruzki, Her şey Sana muhtac,fakat Sen hiç birşeye muhtac degilsin, ihtiyaçları ve sıkıntıları gideren bir tek sensin, Sen Es- SAMED sin.Ya Rabbel Alemin, bizler çok aciz kullarınız.Sen hakkımızda ne hüküm verdiysen boyun eğdik Yüce Allah'ım.Senin sonsuz kudretine, yarattığın kulların olarak boyun eydik Ya Rabbi.Ya Rabbil Alemin.Sen Kudret sahibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olan,her türlü güç ve kuvvete sahibi el-KADÎR sin.Hakkımızda verdiğin tüm hükümleri hayırlı eyle Ya Rabel Alemin.Ya Rabbil Alemin biliyoruzki herşeyi Sen yarattın, herşey Senin iradende ve Senin hükmün altında.Bizlerden razı ol Ya Rabbil Alemin.Bizlere ve tüm mümin kullarına yardımını esirgeme.Hayırlı olan dualarımızı ve isteklerimizi geri çevirme Ya Rabbi.Sen gücü her şeye yeten, her şeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden el-MUKTEDİR sin.Ya Rabbil Alemin,Senin yarattığın, Sana iman etmiş, sana boyun eğmiş, senin Yüceliğine ve Senin sonsuz büyüklüğüneşahit olan kullarınız.Yanlızca sana boyun eğdik, yanlızca senden yardım ve hayır dileriz.Ya Rabbil Alemin yalvarırız bizi senden başka kimseye muhtaç eyleme, Sen her konuda yardımcımız,Sen her konuda doğru yolda gitmemizi sağlayanımız ol, bizi doğru yoldan ayırma Ya Rabbi.Ya Rabbi Sen, herşeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddi ve manevi nimetler verip yükselten,öne geçiren, ilerlemelerini sağlayan El- MUKADDİM sin.Ya Rabbil Alemin, İnandığını sanıpta inanmayan, doğru yaptığını sanıpta yanlış yapan,iyilerden sanıpta kötü olanlardan,iman ettiğini sanıpta imansız olan kullarından eyleme, eğer hata yapıyorsak affeyle, doğru yola ilet,günahlarımızı bağışla, bizlerden razı ol Ya Rabbi. Bizler aciz ve ölümü takdir ettiğin kullarınız,geçmiş ve geleceğin takdiri elinde olan, Yüce Allah'ım dualarımızı kabul buyur.Sen herşeyden sonra yine var olan; emir ve yasaklarına uymayanları zelil edip arkaya bırakan,istediğini geri koyan. Sonunda yine sadece var olarak kalacak olan el-MUAHHİR sin.Ölürken imanımızlahuzuruna gelmemizi nasip eyle Ya Rabbi.Ya Rabbil Alemin;Herşeyden önce, öncelerin öncesi, başlangıçların yaratıcısı ve varlığının öncesi olmayan el-EVVEL sin,Herşey son bulunca , var olarak kalacak olan. Varlığının sonu olmayan el-AHİR sin.Tüm ölmüşlerimizden, bizlerden ve tüm mümin kullarından, Varlığından şüphemizin olmadığı ahiret gününde razı ol,bizleri affet, cehennem ateşinden koru.Ya Zülcelali ve'l-İkram,Senin varlığına, senin birliğine ve senin sonsuz kudretine süphesiz inandık.Sana yöneldik.İçimizde senin aşkın, içimizde senin sonsuz yüceliğine olan hayranlığımız var.Sen varlığı sayısız delillerle açık olan Ez ZAHİR ( c.c ) sin.Bizleri devamlı seni zikredenkullarından eyle, bizlerden razı ol Ya Rabbel Alemin.Ya Zülcelali ve'l-İkram,Bizler senin sonsuz büyüklüğüne ve yüceliğine kalpten inandık.Sen akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan El BATIN ( c.c ) sın.Bizleri doğru yoldan ayırma, Ya Rabbi.Ya Rabbil Alemin;Sen bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden El VALİ ( c.c ) sin.Bizlerin kaderini takdir eden ve bizlere tüm nimetleri bahşedensin.Senin verdiğin her türlünimete şükrediyoruz, senden gelen ve gelecek her türlü hükme boyun eğiyoruz.Bizlerin kaderini hayırlı eyle, razı olacağın kullarından eyle, ahirete imanla gitmemizi nasip eyle,ahirette Peygamberimiz HZ.Muhammed (S.A.V) in cemmatiyle birlikte olan, hesapta onun şefaatindenyararlanacak, affına nail olacak kullarından eyle.Ya Rabbil Alemin,Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan izzet şeref vehükümranlık bakımından en yüce olan El MÜTE?ALİ ( c.c ) sin.Senin sonsuz yüceliğine, yaşadığımız her an şahid oluyoruz, şahidiz Ya Rabbi.Bizler senin yarattığın aciz kullarınız.Sen bizim hakkımızda ne hüküm verirsen onun olacağına inandık.Sana boyun eğdik.Sen bizim hakkımızda herşeyin en hayırlısını nasib eyle, bizlere annemize, babamıze, eşlerimize ve evlatlarımıze, yakınlarımıze ve tüm mümin kullarına herşeyin hayırlısını nasib eylebizleri razı olacağın kullar mertebesine eriştir, tüm ölmüşlerimizden ve şehidlerimizden razı ol Ya Rabbi.Ya Rabbil Alemin:Sen mümin kullarının her zaman yakarışlarına cevap verir, imdadına yetişirsin.Bizleri mümin kulların mertebesine ulaştır.Yanlız senden yardım diler,yanlız sana sığınırız.Sen Kullarına iyilik ve ihsanı bol olan El BERR ( c.c ) sin.Annemizin, babamızın, eşlerimizin ve evlatlarımızın, yakınlarımızınve tüm mümin kullarının, tüm sıkıntılarımızı kaldır, hastalıklarımıza şifa ver, endişelerimizden ve vesveselerimizdenbizleri arındır, bizleri dar ve zor durumda bırakma.Ya Rabbil Alemin:Şüphesiz pek çok günahlar işledik ve işliyoruz.Sen kullarını tövbeye teşvik eden tevbeleri kabul eden günahları bağışlayan El TEVVAB ( c.c ) sın.Bilerek yada bilmeden işlediğimiz tüm günahlarımızı affet.Bizleri affetmeyeceğin günahlardan esirge.son nefesimizde, affolunmuş kulların mertebesinde huzuruna gelmemizi nasib eyle Ya Rabbi.Ya Zülcelali ve'l-İkram,Ahiret gününde bizleri hesaba çektiğinde, pek çok günahımızın olduğunu göreceğiz.Pişmanlığımızın fayda vermediği o günde huzuruna geldiğimizde hiç bir tevbemizin kabul olmayacağını şüphesiz biliyoruz.Sen günahkarlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren El MÜNTEKİM ( c.c ) sin.Şimdi ve hesap gününde günahlarımızı bağışla Ya Rabbi.Bizleri Cehennem ehlinden eyleme, Cehennem ateşinden uzak tut.Biz şimdiden o günün pişmanlığı içindeyiz affeyle Ya Rabbi, biz bu günden af diliyoruz, sen o günde affeyle Ya Rabbi.Sen affeden,magfiret eden el-AFÜVV sün.Tevbelerimizi kabul buyur Ya Rabbi.Ya Rabbil Alemin,Sen merhamet eden pek şefkatli Er RAUF ( c.c ) sun.Bizleri merhametinden esirgeme.Her zaman sana yakın, razı olduğunkullarından eyle.Şüphesiz mülkün ebedi ve ezeli sahibi El MALİKEL-MÜLK ( c.c ) sün.Bizler için hayırlı olan tüm isteklerimizi ve dualarımızı kabul buyurellerimizi boş çevirme Ya Rabbi!Ya Zülcelali ve'l-İkram,Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibisin.Hükmünde ve işlerinde adaletli olan El MUKSİT ( c.c ) sin.Bizler hakkındaki hükümlerini hep mümin kullar olmamız yolundaeyle Ya Rabbi.Ya Rabbel Alemin,İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan El CAMİ ( c.c ) sin.Bizleri dünyada ve ahiret gününde hep mümin kullarınla birlikte olanlardaneyle.Hiçbir şeye muhtaç olmayan, kendin dışındaki her şeyin sana muhtaç olduğu El ĞANİ ( c.c ) sin.Sana muhtaç olan bizlere her zaman yardım et, sıkıntılarımızı gider,bizleri bağışla,senin her şeye gücün yeter.Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan El MUĞNİ ( c.c )sin.Bizlere helal olan zenginlikler bahşet, zenginliğimizi ihtiyacı olan mümin kardeşlerimizle paylaşmamızı nasib eyle.Ya Zülcelali ve'l-İkram,Sen bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen ve engelleyen El MANİ ( c.c )sin.Bizleri kazalardan, belalardam, hastalıktan, sakatlıktan, fenalıktan,şeytanın şerrinden, kötü insanların şerrinden,günah işlemekten ve senin yolundan ayrılmaktan koru.Ya Rabbil Alemin,Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan hüsrana uğratan El DARR ( c.c ) sın.Senin bizlere, bazen denemek, bazen ders vermek veya bilemediğimiz pek çokhikmetinden dolayı gönderdiğin sıkıntıları ve üzüntüleri kolayca aşmamızı nasib eyle,Bu tür durumlarda sabır ve dayanma gücü ver, bizlere taşıyamayacağımız yükler ve aşamayacağımızsıkıntılar verme.Ya Zülcelali ve'l-İkram,Sen hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan faydalandıran En NAFİ ( c.c ) sin.Senin bizim hakkımızda verdiğin tüm hükümlere boyun eydik Ya Rabbi.Biz şüphesiz olarak sana inandık, sana sığındık.Senden her şeyi hakkımızdahayırlı eyle Ya Rabbi.Ya Rabbil Alemin,Sana öylesine yaklaşmamızı nasib eyleki, senin nuruna nail olalım.Üstümüzden nurunu eksik etme.Çünkü sen alemleri nurlandıran dilediğine nur veren ve Nur olan En NUR ( c.c ) sun.Bizleri hidayete kavuştur,Çünkü sen hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan El HADİ ( c.c ) sin.Kalp gözümüzü her zaman açık tut, her zaman senin şanını, yüceliğini ve sonsuz kudretiniz idraketmemizi nasib eyle.Çünkü sen, Örneksiz, misalsiz, hayret verici alemler yaratan El BEDİ ( c.c ) sin.Ya Zülcelali ve'l-İkram,Bizlere dünya ve ahiret hayatında hep hayırlı olanı nasib eyle.Ölümümüzü hayırlı eyle, ahirette hesap gününde yüzü aydınlık ve mutlulukiçinde olanlardan eyle.Sen Varlığının sonu bulunmayan ebedi olan El BAKİ ( c.c ) sin,Sen Varlığı devam eden varlığının sonu olmayan servetlerin hakiki sahibi El VARİS ( c.c ) sin.Bizleri hiçbir zaman doğru yoldan ayırma,Çünkü sen bütün alemleri dos doğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran insanlara doğru yolu gösteren Er REŞİD ( c.c )sin.Bizlere son nefesimizi imanımızla verebilmeyi nasib eyle Yüce Rabbil Alemin.Bütün günahlarımızı affet, katına günahsız gelebilecek kadar ibadet edebilmeyi nasib et.Şüphesiz sen çok sabırlı olan isyankarlardan acele intikam almayan Es SABUR ( c.c )sun.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
b210.png
Bizlere son nefesimizi imanımızla verebilmeyi nasib eyle Yüce Rabbil Alemin.
Bütün günahlarımızı affet, katına günahsız gelebilecek kadar ibadet edebilmeyi nasib et.
Şüphesiz sen çok sabırlı olan isyankarlardan acele intikam almayan Es SABUR ( c.c )sun.
Amiinn-Allah Razı Olsun Emeğine Sağlık krdşm.
 

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
Ya Zülcelali ve'l-İkram,

Bizlere dünya ve ahiret hayatında hep hayırlı olanı nasib eyle.
Ölümümüzü hayırlı eyle, ahirette hesap gününde yüzü aydınlık ve mutluluk
içinde olanlardan eyle.
Sen Varlığının sonu bulunmayan ebedi olan El BAKİ ( c.c ) sin,

Allah razı olsun
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Ya Zülcelali ve'l-İkram

Bizlere dünya ve ahiret hayatında hep hayırlı olanı nasib eyle.
Ölümümüzü hayırlı eyle ahirette hesap gününde yüzü aydınlık ve mutluluk
içinde olanlardan eyle.
amin..amin.. amin...
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
agac.jpg


Bizlere son nefesimizi imanımızla verebilmeyi nasib eyle Yüce Rabbil Alemin.
Bütün günahlarımızı affet katına günahsız gelebilecek kadar ibadet edebilmeyi nasib et.
Şüphesiz sen çok sabırlı olan isyankarlardan acele intikam almayan Es SABUR ( c.c )sun.
 
Üst Alt