Eskişehir sivrihisar ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,124
Sivrihisar ilçesi, doğuda Günyüzü ve Ankara, batıda Çifteler ve Mahmudiye, kuzeyde Beylikova ve Mihalıççık, güneyde ise Konya ve Afyon ile çevrilidir. Nüfusu 2000 yılı sayımına göre 31.664 olup, 21.117’si (%66.7) köylerde, 10.547’si (%33.3) İlçe Merkezinde yaşamaktadır. İlçe halkının en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Sivrihisar ilçesinde yerleşim Hititler zamanına kadar iner. O dönemde adı Sallopa olan ilçede Milattan önce 700’lerde Frigler yerleşmeye başlamıştır. İlçe merkezinin 16 km. yakınında olan Pessinus (bugünkü Ballıhisar) önemli bir kült merkezdir. Friglerle birlikte Ana Tanrıça Kibele kültünün de yok olması Pessinus’un giderek önem kaybetmesine yol açmıştır. Roma döneminde ticari ve askeri önemi artmaya başlayan Sivrihisar, Bizans İmparatoru Justinianos (M.S.527-565) tarafından yeniden onarılmış ve Justinianopolis adını almıştır.

1074 yılında Selçuklu’ların eline geçen ilçe Karahisar adını alarak bir imar hamlesi başlatılmıştır. Camii, han,hamam,medrese gibi yapılar ilçenin önemli bir kültür merkezi olmasını sağlamıştır. 1289 yılında Osmanlıların eline geçen Sivrihisar’da 1684 yılında kaza teşkilatı kurulmuş, 1912’de Eskişehir iline bağlanmıştır. Günümüzde Sivrihisar kültürel ve tarihi bir merkez olarak önemini korumaktadır. Ünlü mizah ustası ve filozof Nasreddin Hoca’nın doğum yeri olmasıyla da ünlüdür.

Tarihi ve Coğrafi Yapısı ve Nufüsu
Sivrihisar İlçesi M.Ö. 7. asırda kurulduğu sanılmaktadır. l071 yılındaki Malazgirt savaşından sonraki yıllarda da Anadolu’nun Türklerin eline geçmesiyle Sivrihisar’da bir Türk yerleşim bölgesi haline getirilmiştir. Anadolu Selçuklu Devletinin Sınırları içerisinde kalan Sivrihisar dönemin önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri olmuş Selçuklu Devletinin 13. Yüzyılda yıkılması ile İlhanlı Devletinin kontrolüne girmiştir. Bir süre Anadolu Selçuklu Beyliklerinden Germiyanoğullarının kontrolünde kaldıktan sonra Sultan 1. Murat zamanında Osmanlı Devleti sınırlarına dahil edilmiştir. 1684 yılında Kaza haline getirilmiştir. Sivrihisar idari yönden 1846 yılında Ankara’ya, 1912 yılında da Eskişehir İline bağlanmıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra kısa bir süre Yunan işgaline uğrayan ilçe 20. Eylül 1921 yılında düşman işgalinden kurtarılmıştır. Sivrihisar İlçesinin yüzölçümü 2987 Km2 olup rakımı 1070 mt.dir. İlçemizde karasal iklim türü hakimdir.

Nüfus Durumu
2000 nüfus sayımına göre ilçemizin toplam nüfusu 31.583 olup, 10.574 İlçe Merkezinde, 21.009.u Kasaba ve Köylerde oturmaktadır.

İdari Durum
Sivrihisar İlçesi Eskişehir İline bağlı ve bu ile uzaklığı 100 km dir. İlçemize bağlı 3 kasaba , 61 köy, 27 mandıra ve yayla mevcuttur.

Sosyal Durum
İlçe merkezinde kasaba ve köylerimizde konut ve gecekondu sorunu yoktur. İlçemize bağlı tüm köylerimizde elektrik ve telefon vardır. Nüfusun yaklaşık %30’u ilçe merkezinde % 15’i kasabalarda ve % 55’’ide köy ve yaylalarımızda oturmaktadır. Halkın % 80’ine yakın kısmı tarım ve hayvancılıkla % 20’si ise Küçük Sanat ,Ticaret ve Serbest Meslek erbabıdır. Bütün köylerimizde içme suyu mevcut, bazı köylerimizde yetersizdir. Sağlık Hizmetleri Merkezde Devlet Hastanesi, Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği, Kaymaz - Dümrek ve Nasrettin Hoca Kasabaları ile Ertuğrul Köyü Sağlık Ocağı Tabipliklerince yürütülmektedir. İlçemizde sağlık hizmetleri, tüm sağlık kuruluşlarımızda 4 Uzman Doktor, 15 Pratisyen Hekim, 43 Ebe-Hemşire, 22 Sağlık Memuru, 6 Laborant, 8 Röntgen Teknisyeni, 3 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 1 Hastane Müdürü, 1 Ayniyat Saymanı, 3 Memur, 6 Şoför ve 10 Hizmetli ile yürütülmektedir. Ayrıca İlçemiz hudutları içerisinde hizmet veren Türkiye Şoförler Federasyonu Tesislerinde de 1999 Eylül ayı içerisinde 112 Hızır Acil İstasyonu açılmış olup hizmet vermektedir.

Eğitim ve Kültür Durumu
4 adet İlçe Merkezinde olmak üzere toplam 24 adet İlköğretim Okulu,1 adet Teknik Endüstri Meslek Lisesi,1 adet İmam Hatip Lisesi,1 adet Kız Meslek Lisesi,1 adet Anadolu Lisesi,1 adet Sağlık Meslek Lisesi,1 adeti İlçe Merkezinde 1 adeti de Kaymaz Kasabasında olmak üzere 2 adet Genel Lise vardır. İlçemiz Merkez İlköğretim Okullarında 74, Kasaba ve Köy İlköğretim Okullarında 68 adet olmak üzere toplam 142 öğretmen görev yapmaktadır. Orta dereceli okullarımızda Merkez’ de 77, Kaymaz Kasabasında ise 6 adet olmak üzere toplam 83 öğretmen görev yapmaktadır. İlköğretim okullarımızda merkezde 1702, Birleştirilmiş sınıflı okullar 383, Kasaba ve Köylerde 1122 adet olmak üzere toplam 3207 öğrenci, Orta dereceli okullarımızda ise Merkezde 880, Kaymaz Kasabasında 34 adet olmak üzere toplam 914 öğrenci eğitim ve öğretim yapmaktadır. Ayrıca Sağlık Meslek Lisesinde de 81 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Ayrıca İlçemizde Osman Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe, Bilgisayar, Teknoloji ve Proğramlama, İnşaat ve Makine Bölümlerinde toplam 257 öğrenci mevcuttur.

Ekonomik Durum
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Halkın %80’i tarım ve hayvancılıkla,geri kalanı da Küçük Sanat ve Ticaretle uğraşmaktadır. İlçemiz hudutları içerisinde 2.984.986 dekar araziden çeşitli hububat, çeşitli sebze ve şeker pancarı yetiştirilmekte olup, sebzecilik gelişme aşamasındadır. İlçemizde 33 adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunmaktadır. Bunlardan 26 adeti sulama kooperatifi, 7 adeti tarımsal kalkınma kooperatifidir. İlçemizdeki hayvan varlığı :125.165 küçük baş, 13.005 adet büyükbaş hayvan mevcuttur. Bölgemiz hayvancılığından istenilen miktarda verim sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bunların başında ırk ıslahı, sun’i tohumlama çalışmaları gelmektedir.

Ulaşım Durumu
Sivrihisar ilçesi Eskişehir’e 100 km.,Ankara iline 135 km.’dir. İlçemize bağlı köylerimizin ulaşım durumu itibarı ile yolları yaz kış trafiğe açıktır.
 
Üst Alt