Eskisehir Mihalgazi İlçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,124

Mihalgazi ilçesi; doğuda Sarıcakaya İlçesi, batı ve kuzeyinde Bilecik, güneyinde Merkez İlçe ile çevrilidir. Belediye teşkilatı 1967 yılında kurulmuş, 1991 yılında ilçe olmuştur. Nüfusu 2000 yılı sayımlarına göre 14.057 olup, nüfusun 6.444’ü (%45.8) köylerde, 7.613’ü (%54.2) ilçe merkezinde yaşamaktadır. İlçe halkının en önemli geçim kaynağı meyve ve sebze üreticiliğidir. Coğrafi konumu nedeni ile ilçe yazlık ve kışlık sebze yetiştiriciliğinde ve seracılıkta gelişme kaydetmiştir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun öncesinde Ertuğrul Gazi’nin yönetiminde Sakarya Nehri boylarındaki yöre 1292’de müslümanlığı seçerek Osmangazi ile birlikte çok sayıda sefere katılan eski Harmankaya Tekfuru Köse Mihal’in yönetimine verilmiştir. Köse Mihal’in halk arasında bilinen adı olan Abdullah Mihalgazi ilçeye ad olarak verilmiştir. Sakarılıca Kaplıcaları 55 derece ısısı ve 11lt/sn.su debisi ile romatizma ve birçok hastalıklara iyi geldiği için çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır.


Tarihi ve Coğrafi Yapısı ve Nufüsu
Yörede ne zamandan beri yerleşik hayata geçildiği bilinmemekle beraber, gerek tarih öncesinde, gerekse tarihi devirlerde çeşitli uygarlıkların etkisi altında kaldığı bilinmektedir. Eskişehir çevresinde yapılan prehistorik araştırmalar , bölgede paleolitik (Eskitaş) döneminde yerleşmeler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bizanslılar döneminde İlçemizin yer aldığı Orta Sakarya Vadisinin etkin olarak yerleşilen yerlerden olduğu bilinmektedir. Nitekim yörenin Bizanslılardan beri yerleşim yeri olduğu, çeşitli kesimlerinde bulunan ve günümüze kadar erişebilen bazı tarihi kalıntılardan (Kale kalıntıları .taş ambar ,su yolları.mezarlar ,küpler ve süs eşyaları) anlaşılmaktadır. Selçuklular döneminde merkezi Eskişehir olan Sultanönü sancağına bağlı olan yöredeki Sakarya nehri boyundaki köylerin tamamı 1466 daki tarihlerden beri bilinmektedir. Sözü edilen tarihlerde Bozaniç,Sakarıılıca,Demirciler ve Alpagut birer (yaya) köyü olarak Karaoğlan (taycı) köyü olarak teşkilatlanmış olup, İlçemizin eski adı Gümeledir. Ertuğrul Gazi’nin Söğüt ‘de Osmanlı Devletinin temellerini atarken, özellikle kış aylarında sakarya nehri boylarında askerlerini barındırdığı bilinmektedir.Yöre 1292 de Müslümanlığı seçerek Osman Gazi ile birlikte çok sayıda sefere katılan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal’ e kılıç hakkı olarak verilmiştir.Bu nedenle İlçemiz Mihalgazi adını halk arasında bilinen Abdullah Mihalgazi ‘ den almıştır. 1944 yılına kadar Söğüt’ e bağlı bir bucak iken, bu tarihten itibaren Eskişehir İline ,1958 yılında Sarıkayanın Sarıcakaya adıyla İlçe olmasından itibaren buraya bağlanmıştır. 1967 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuş, 20.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanunla İlçe olmuş ve 14.08.1991 tarihinden itibaren de fiilen İlçe teşkilatı göreve başlamıştır. Doğusunda Sarıcakaya İlçesi ,Batısında Bilecik İli İnhisar İlçesi, Kuzeyinde Bilecik İli Yenipazar İlçesi,Güneyinde Eskişehir İli Merkez İlçesi ile çevrilidir.Ülkemizin en önemli akarsularından olan Sakarya Nehri İlçemizi doğudan batıya ikiye bölmektedir.İlçe toprakları kuzeyden Köroğlu Dağları, güneyden ise Sündiken Dağları ile çevrilmiştir.Farklı Coğrafi bölgelerin geçiş sahasında yer alan İlçemizin yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılıktır. Yörenin denizden yüksekliği 220 m.dir. İlçemiz yüz ölçümü olarak toplam 118 km dir.

Nüfus Durumu
İlçe Nüfusu 22 Ekim 2000 tarihinde yapılan nüfus sayımı sonuçları itibariyle 14.029'dir İlçe merkezi nüfusunun % 5 ni Memurlar ve bunların aile fertleri oluşturmaktadır. Çalışabilen nüfusunun % 5 ticaretle % 90 ise tarımla uğraşmak- tadır.İlçe Merkezi ve bağlı birimlerin anadili Türkçe olup, başka dil konuşulmamaktadır.

İdari Durum
Mihalgazi ilçesi İlçe Merkezi dahil 6 yerleşim ünitesinden meydana gelmiştir.İlçe Merkezi 4 mahalleden,Alpagut Beldesi 2 mahalleden ve Sakarıılıca Beldesi 3 mahalleden oluşmaktadır. İlçe merkezine ve diğer yerleşim birimlerine bağlı mera ve oba bulunmamaktadır. Alpagut beldesinin İlçe Merkezine uzaklığı 10 km., Sakarıılıca Beldesi 1 Km,Bozaniç köyü 3 km,Sakarıılıca , Demirciler köyü 8 km,Karaoğlan köyü 5 km. dir. Devlet yönetimi ile halk arasındaki ilişkiler olumludur.

Sosyal Durum
Toplam 417 adet konutun yer aldığı İlçe Merkezinde mevcut konutları büyük çoğunluğunu İlçe halkının kendi ihtiyaçlarını cevap verecek nitelikte ahşap,yığma,taş ve kerpiç konutları oluşturmaktadır.İlçe merkezinde modern konutların sayısı hızla artmakta olup, önemli bir alt yapı problemi bulunmamaktadır. Sosyal hareketliliğin fazla olmadığı İlçemizde tarımsal faaliyetlerin dışında kalan zamanlarda erkekler kahvehanelerde, kadınlar ise ev işleri ile meşgul olarak vakit geçirmektedirler.İlçemize bağlı tüm yerleşim birimlerinde ulusal elektrik sistemine bağlı olarak elektrik mevcutdur. İlçe Merkezi ve İlçeye bağlı diğer yerleşim birimlerinde kapalı şebeke içme suyu mevcut olup sular yeterlidir. İlçe Merkezi ve İlçeye bağlı diğer yerleşim birimlerindeki halkın sağlık hizmetleri 2 adet sağlık ocağı ve 2 adet sağlık evi tarafından sağlanmaktadır.Bu sağlık birimlerinde toplam 2 Doktor,2 Sağlık Memuru, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni ,5 Ebe,5 Hemşire,1 Şoför,2 Hizmetli ve 2 adet Ambulans ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir.

Eğitim ve Kültür Durumu
İlçe Merkezinde ve diğer yerleşim birimlerinde yer alan Eğitim kurum- ları Öğretmen ve Öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir.

Ekonomik Durum
Üç ayrı coğrafi bölge arasındaki bir geçiş sahasında yer alan İlçemizde temel ekonomik fonksiyonu tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Çiftçilerimiz ağırlıklı olarak yazlık ve kışlık sebze yetiştiriçiliği yapmaktadır.Yazlık ürün olarak domates.biber,patlıcan.hıyar,kabak vb.kışlık olarak ise ıspanak.taze soğan,marul,maydonoz vb. yetiştirilmektedir. İlçemizde son yıllarda örtü altı sebze yetiştiriciliği ve seracılık geliştirme göstermiş olup, 1997 yılı içerisinde 26 adet yüksek tünel sera , 1998 yılında da 11 adet yüksek tünel sera ve 2000 yılında 10 adet yüksek tünel sera olmak üzere toplam 47 adet sera S.Y.D.V. tarafından kurularak bu alanda çiftçilerimizin teşvik edilmesi hedeflenmiştir.

Ulaşım Durumu
İlçemize Eskişehir İli ‘ne bağlayan 3 ayrı yol vardır. Eskişehir İli’ ne kaplıca güzergahından gidildiğinde mesafe yaklaşık 35 km.dir. İlçemiz ile köylerimiz arasındaki yollar asfalt olup, mevcut yolların 5 km’si Devlet yolu , 12 km’ si İl yoludur. Haberleşme konusunda bir sorun yoktur. Bütün yerleşim yerlerinde otomatik telefon görüşmesi yapılabilmekte olup, mevcut hat kapasitesi İlçe Merkezi 1142 Alpagut beldesi 272 dir.
 
Üst Alt