Esad Coşan Hoca'Efendiden Veciz Sözler.

Elifgül

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
7,426
Hedef alınan güzellikler, güzel amaçlar ne kadar zor olsa da, Allah'a tevekkül edince Allah'ın yardım edeceğini, o sonucu bir zaman sonra ihsân edeceğini bilmemiz lâzım!
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A)


Ne mutlu çevresi bir başka yanlış yola giderken, Allah'ın yolunda yürüyen, onların arasında gariban kalsa bile Cenâb-ı Hakk'ın dinine hizmet edenlere!
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A)


Bir müslüman, Allah nasib eder de içinde Allah'ın adının anıldığı bir mescid bina ederse, o zaman Cenâb-ı Hak da ona cennette bir ev, bir köşk, bir saray ihsân edecektir.
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A)Hastalıktan pek ah vah edip şikayetlenmemek lazım. Hastalığında bir nimet olduğunu bilmek lazım. Ne yapalım insanoğlu vücut sahibi, ruh sahibi, can sahibi. Sağlığı olduğu gibi hastalığı da olur.
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A)


İyi eğitilmiş fertler, kendileriyle birlikte, mensup oldukları toplumları da yükseltir, ileri götürür. O yüzden eğitimin iyi ve tam olması şarttır.
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A)

Asıl akıllılık, asıl tedbir, asıl hüner: Allah'la beraber olabilmek, O'nun rızasını kazanmağa çalışmak, O'nun buyruğu yönünde hareket etmeğe uğraşmaktır.
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A)


Kur'an'ı okumak lâzım!.. Kur'an-ı Kerim'in içine, hakîkatler çiçek demeti gibi serpiştirilmiştir.
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A)

Günahlar haramlar allanır pullanır süslenir insanın karşısına gelir cilve yapar. O kadar tatlıdırki günahlar haramlar iradesi zayıf olan harama kayıverir.
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Kur'ân-ı Kerîm'in en güzel izahı Resulullah'ın hayatıdır. Sahabe-i Kirâm'ın hayatıdır. Onların hayatı çok önemlidir. Sahabe-i Kirâm'ı iyi öğrenin.


İnançlı, görgülü, bilgili, terbiyeli, iradeli, edepli, ahlaklı ve gönül ehli insanlar yetiştirmeye yönelmeliyiz.


Günahkârlara kızmayın, onları ayıplamayın, sabırlı olun onlara birer hasta gibi şefkatle yaklaşın, doğru yola gelmeleri için gıyaplarında dua edin.

Kur'ân'ı Kerîm'i ve hadis-i şerifleri sağlam kaynaklardan öğrenin ve sahih hadisleri ezberleyin.

Cehalet felakettir, amelsiz ilim ise vebal! Silkinelim, atalet ve cehaleti yenelim.
M. Es'ad COŞAN (Rh.A)
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,457
Es’ad Coşan Hocaefendi’ye göre İslâm..
ferdi toplum için feda eden bir din de değildir...
Toplumu oluşturan insanların mutlu, huzurlu, ve kendisiyle barışık bir hayat yaşaması içindir sözkonusu olan...
bir Din-dir...
Kapitalizm: insanı sermayeye ve patrona esir etmiş, Komünizm; ise insanı topluma feda etmiştir...
O’na göre her konuda dengeler kuran İslâm, aşırılıkları bertaraf ederek hem ferde, hem de topluma önem vermiştir. Hiç birisini ötekisine ezdirtmemiştir....
O’na göre İslâm, insan hayatının her ânını, her boyutunu ve her alanını ilgilendiren bir hayat sistemidir.

halka ve Hakka hizmet gerçek İslâm’la olur. Topluma ve insanlığa takvâ ve ihsân temeline dayalı İslâm lazımdır...
Ne Mutlu O`nun gibi HAK Dostlarina...
ve O`nlarin yolunda gidenlere Selam.. olsun...
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Rabbim hocamın derecelerini ala eylesin sizden de Allah razı olsun gönül sızım...
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
‎"Bağlılıkta söz dinleme olmazsa,
bu itaat hokkabazlıktan öteye gitmez ki!
Evvela tüm kalbiyle itaat edecek insan."

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN (Rh.A
)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:
"Allah-u Teâlâ Hazretleri kim bir işi yaparsa
, yaptığı işi güzel yapmasını sever." Güzel yapacak, en güzel yapacak.

Hattâ diyor ki:
"Kurban keserken bile işin güzel yapılmasına dikkat edin, bıçağınız kör olmasın!"

Onun için, Kurban bayramı gelmeden önce bileyciler dolaşır sokaklarda. Bıçaklar bilenir, her şey hazırlanır jilet gibi. Yâni işi güzel yapmak, yaptığı işi güzel yapmak önemli muhterem kardeşlerim, buna çok dikkat edeceksiniz!..

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A.) (28. 12. 1994 Victoria-Australia)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
beni sevmeyin, vallahi billahi beni sevmenizi istemiyorum, yeter ki Resulullah'ı (sav) sevin, ben Peygamberimizin yolunda olmanızı istiyorum.

Prof.Dr.Mahmud Es'âd Coşan rha
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
"Gerçek müminlerin feraseti, yani derin ve doğru sezgisi ve kerameti vardır; karşısındakinin içyüzünü, gizli maksadını anlar; yapılan hile ve oyunları sezer, gereken tedbirleri alır."

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A.) (Kadın Aile, Mayıs 1994)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Cenâb-ı Hak bayramlarınızı hayırlı geçirmeyi nasîb etsin. Hem bu dünyada, hem ahirette bayram etmeyi, ahirette en büyük bayrama nâil olmayı nasîb eylesin.
Prof.Dr. M.Es'ad COŞAN (Rh.A)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
‎"Tasavvuf; merhamettir,muhabbettir,hizmettir.Laf ebeliği, söz kalabalığı değil, samimiyet, ihlas ve hikmettir.Kalb temizliği, irfan yüceliği ve salih emel üreticiliğidir.Dedikodu değil, güzel haldir.Taşa karşı Gül, Zehire karşı panzehirdir." Prf.Dr.Mahmud Es'ad Coşan(Rh.a)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
İlmî tefekkür ve taallüm gündüz oruca, gece namaza bedeldir; öğretilen bilgi öğretenin sadakasıdır.
Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan (Rh.a)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Namaza devam hususunda kendinizi yoklayın, gayrete getirin! Hanımınızı teşvik edin, çoluk çocuğunuzu teşvik edin, çevrenizi teşvik edin!
Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan (Rh.a)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Suizannı ve inadı bırak; acele kararlar verme, ahkâm kesme; kuru akıl ve boş felsefe çok kimseyi helak eyledi." (Prof. Dr. M. Es'ad Coşan)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Müslümanın müslümana karşı güzel kardeşlik, sevgi, muhabbet nişanesi olan vazifelerinden bir tanesi, o hastalanınca ziyaretine gitmek, gönlünü almak, şifa dilemek, onu teselli etmektir.

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Babam Mahmud Es'ad Coşan'ın çok önemli, kısa ve özlü bir vasiyetini; sizlere şiar edinmeniz için nakletmek istiyorum:
Hepiniz bugünden başlamak üzere; " ibadeti yapacak, günahtan sakınacak ve ahlakınızı daha güzelleştirmek" üzere ömür boyu gayret edeceksiniz.

Muharrem Nureddin Coşan -22.02.2001
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Bu fânî hayatı, bu geçici devreyi
hayat ne kadar güzel olsa da,
fânî dünya ne kadar müzeyyen olsa da bırakacağız.
Bu devreyi acaba,
sonunda pişman olmayacak şekilde nasıl geçirmeliyiz?..
Bu fânîliğin çaresi yok mu?..
Ne yapmamız lâzım?..
Hayatı nasıl sürdürmeliyiz?..
Yaptıklarımız doğru mu, yanlış mı?..
Nasıl hareket etmemiz gerekiyor?..
En önemli mes'ele bu!..

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN (5 Mayıs 1990 İSTANBUL)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Prof.Dr. Mahmud Es'ad Coşan (Rha)
-Yumrukla bir insanın İslam'a geldiği görülmüş değildir.
Karşındaki insanı sevmeyi öğreneceksin. Sevilecek tarafını bulacaksın,iyimser olacaksın.
Her insanın dikeni vardır,gülü vardır.
Gülünü göreceksin,oradan seveceksin.
Sevdin mi yakalarsın bir insanı.
Sevgi herşeyi halleder.İçiniz kamil bir imanla parıldadığı zaman,seversiniz.
O iman,o sevgiyi meydana getirir.Sevgi dolu olur insan. Yaratılanı Yaratan'dan ötürü hoşgörmeye başlar.
Yunus gibi çoşkunlaşır insan...
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Aynı kültür mirasını paylaşan milletler, birlik ve beraberliğe, parçalar bütünleşmeye yönelsin, herkes malına mülküne sahip olsun, menfaatini iyi kollasın, emekler müşterek, büyük projelere çevrilsin, bölgemiz güllük gülistanlık olsun...
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Rh.A)
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,209
Ölmeden evvel ölmek ne demek?.. Ölecekmiş gibi tam hazırlıklı olup, huzur içinde canını verecek kadar her işini halletmiş olup, yüzü ak alnı açık olarak, Cenâb-ı Hakk'a kavuşmaya, ruhunu teslim etmeye can atmak...
Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan (Rh.a)
 
Üst Alt