Erzuruma Özgü Beddualar

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873
Erzuruma Özgü Beddualar
Adın gara yerden gele
Adın şanın galha
Ağzan su tökenin bulunmiya
Allah'ın ateşine gelesen
Allah dert vere, derman vermiye
Ayahlarin küt ola
Baba davun yiyesen
Bağırsakların bacaklaran dolana
Başın bata
Bemirat tahtasına uzanasan
Boğazan baba çıha
Boynun altında gala
Boyun devrile
Canın bedeninden ayrıla
Canın yana
Cendegin düzlüklerde gala da gurt, guş yiye
Cendegin eşşeginen gele
Cigerlerin ağzından gele
Cigerleren gan dola
Çenen gavurlar bağlasın
Çor içen dola
Davun vura
Delik, deşik olasan
Dellene, dağlara düşesen
Dilin, dişin kitlene
Duvarların altında galasan
Dünya ışıği görmiyesen
Dört adamın omuzunda gelesen
Ecel teyhnesinde yüzesen
Eymegin atli, sen yaya olasan
Elin, ayağın gırıla
Ellerin guriya
Ellerin yana uzana
Etlerin yere töküle
Evinde ölmiyesen
Ezrayilin ohuna gelesen
Gulahlaran gurşun ahsın
Hışıma gelesen
Issi yatıp, soyuh galhasan
İçin, dışın garara
İki gözün görmiye
İki gözden, iki dizden olasan
İlan(yIlan) ola yerde sürünesen
İtinen alamete, gurdunan gıyamete galasan
Kiliseye direk olasan
Muradın gözünde gala
Ohlana, mıhlanasan
On barmağından biri gala, oda dolama ola
Ölesen ağlıyanın olmiya
Ölün, dirin gorbagor ola
Piçaklar altında parçalanasan
Sabaha sağ çıkmayasan
Seni davun tuta
Seni yere giresen
Seni vurulasan
Seni zukgum yutasan
Sol bögründen vurulasan
Son nefeste imansız gidesen
Toprah basan
Uşahların hayrını görmiyesen
Uyuz ola, dırnah bulamiyasan
Vurucun vura
Yuvanda bayguslar öte
Zukgum yiyesen
Gapına gara kilit asıla
Gan gusasan
Garnin doymiya
Garnın duman dola
Garnındakinin heyrini görmeyesen inşallah
Gazandığın darı, goydugun elek ola
Geberesen, şişesen
Gözlerin avucan gele
Gözün kor ola

 
Üst Alt