el Kuddûs:Tertemiz olan ve yarattıklarının da temiz kalmasının isteyen.

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
el Kuddûs:Tertemiz olan ve yarattıklarının da temiz kalmasının isteyen.
el Kuddûs:Tertemiz olan ve yarattıklarının da temiz kalmasının isteyen.
Her türlü hata, noksanlık, gaflet ve acizlik ve ayıptan uzak ve tertemiz olan. Mutlak kemâl Sahibidir olan.
Allâh (azze ve celle) sonradan olma ve hiçbir tasvir kayıtlarına sığmayan, hakkında hiçbir eksiklik düşünülemeyen en mukaddes olan en yüce varlıktır. Pâk ve tertemizdir. Bu bakımdan her türlü takdîse layıktır. İnsanın kötü iradesi karışmadığı sürece kâinatta fıtrî olarak bulunan temizlik hakikati de, Allâh 'ın (azze ve celle) Kuddûs Adının tecellisidir.
Temiz olan, temizlenmek ve temiz kalmak isteyenlerin zikridir Kuddûs.

"O Allâh ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddûs'tür; Selam'dır; Mümin'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allâh , (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir." (Haşr Suresi 23. Âyet Meali)


Ey yükselen şafağın Rabbi!
Ey en Temiz olan!
Ey en Parlak!
Ey en Mukaddes!
Ey Kuddûs!
Ey Allâh !

Kalbimizi temizlemeni murad ediyoruz Kuddûs Adınla Rabb'im!

Kuddûs Adınla ruhumuzu temizlemeni murad ediyoruz Senden!
Lütfunla ve İhsanınla tertemiz bir yağmur yağdır üzerimize!
Kuddûs Adınla yağsın yağmurlar!
Ateşler sönsün Kuddûs Adınla!
Durulsun kalpler!
Kâinat Rahmetinle yıkansın!

Ey Hikmetiyle goncayı güle çeviren Allâh 'ım!

Ey Kudretiyle kum tanesini inciye çeviren Allâh 'ım!
Kereminle, kerem ağaçları yeşert ruhumuzda!
Kerem et bize!
Ya Kuddûs!
Bize hikmet,
Bize kerem,
Bize temizlik bahşet!
Sen Kuddûs'sün!
Her türlü kusur ve noksanlıktan münezzehsin!
Kuddûs Adınla setret bizim kusurlarımızı!
Kusurlarımızı ört bizim Allâh 'ım Kuddûs Adınla!
Kuddûs Adınla bize merhamet et Allâh 'ım!

" ...Biz Seni överek tesbih ediyoruz..." (Bakara Suresi 30. Âyet Meali)


Meleklerinle beraber biz de zikredelim Seni her an Allâh 'ım:
"SubhânAllâh "
"SubhânAllâh "
"SubhânAllâh "

Ve Yusuf'un (a.s) diliyle dua edelim şimdi Sana: "Ey Rabbim! Bana hükümranlık bahşettin; ve sözlerin tevilini öğrettin. Ey göklerin ve yerin Yaratıcısı! Dünyada ve Ahiret'te benim yakınımda-yanımda olan Velîmsin: beni Müslüman olarak öldür ve Sâlih kullarının arasına kat!"

(Yusuf Suresi 101. Âyet Meali)

Süleyman'ın diliyle dua edelim Sana Allâh 'ım: "Ey Rabbim! İçimde öyle düşünceler uyandır ki, bana ve ana-babama bahşettiğin nimetler için Sana hep şükreden biri olayım. Ve hep Senin hoşnut olacağın işler yapmamı bana kolaylaştır; ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat."

(Neml,Suresi 19. Âyet Meali)

"Göklerde ve yerde bulunan her şey, Hükümdâr, Mukaddes, daima Galib ve hikmet Sahibi olan Allâh 'ı tesbih eder." (Cuma Suresi 1. Âyet Meali)


Geceydi yürüyordum;
Yedi kat gökte kaybolmuştu yıldızlar.
Gönlündeki nûr geceyi aydınlatan bir âbide rastladım.
Bana Seni anlattı ağır ağır:
"SubhânAllâh "
"SubhânAllâh "
"Kanatlarında cennet rüzgarları taşıyan bir Meleğin,
Muştusuyla başladı yolculuk.
Ruhül Kudüs'tü Adı; tertemiz bir Melekti.
Temiz bir Peygamber'e (s.a.v) temiz haberler getiriyordu.
Biz de temizlenmek için düştük yıllardır yola."
"SubhânAllâh "
"Allâh ; O'ndan başka ilah yoktur; diridir; kendi zâtiyle kâimdir. O'nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan, O'nun yanında kim şefâat edebilir? Onların önünde ve arkasında olan her şeyi bilir. O'nun ilminden Kendisinin dilediği dışında hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun Kürsîsi gökleri ve yeri kaplamıştır; onların gözetimi O'na asla ağır gelmez. O çok Yüce ve çok Büyüktür"
(Bakara Suresi 255. Âyet Meali)

Bakır renkli bir şafak söküyordu;

Sustu.
Ağır ağır kalktı ayağa sonra;
Ümitten kanatlar bırakıp ardında;
Şafakla beraber zikrederek kayboldu:
Ya Kuddûs!
Ya Kuddûs!
Ya Kuddûs!
"SubhânAllâh "
"SubhânAllâh "
"SubhânAllâh "

Yâ Kuddûs! Yâ Kuddûs! Yâ Kuddûs!

Temiz bir eş nasip et bize!
Temiz evlatlar nasip et Kuddûs Adınla!
Temiz dostlar;
Temiz bir kalp;
Temiz bir ruh;
Temiz bir iman ver bize Kuddûs Adınla!
Ve son nefesimizde Rabb'im Kuddûs Adınla;
Tertemiz al bizi Yanına!

ÂMİN! ÂMİN!ÂMİN!

Ve'lhamdülillahi Rabbi'l Âlemin!

Neşe Kutlutaş
 
Üst Alt