Cezallahü Anna Muhammeden Ma Hüve Ehlüh

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,344
Tepkime puanı
25
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh ..SALAVAT

Bu dua Kur’an’da yoktur.
Manası şudur: “Allah, bizden taraf Hz. Muhammed (a.s.m)’e layık olduğu mükâfatı versin.” Elbette samimi olarak söylenen bu sözün pek çok sevabı vardır. Yetmiş bin tabiri kesretten kinaye olabilir. Yani bir çok melek ona sevap yazar, demektir.

Bu ifade Hz. Peygamber (a.s.m)’e mahsus olarak kullanılan bir ifade değildir. Nitekim Hz. Ebu Bekir aynı ifadeyi Hz. Cafer için de kullanmıştır.(bk. Kenzu’l-Ummal, 14/56).
Sorudaki hadis rivayet ise, şöyledir:
Hz. Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber (asv) şöyle buyurdu:
“Kim, ‘cezallahu anna muhammeden ma hüve ehlüh’ derse yetmiş bin kâtibi/meleği sabahta çalıştırmış olur/ona sevap yazarlar.”
Hadis zayıf olarak değerlendirilmiştir. (Mecmau’z-Zevaid, 10/163).

SALAVAT-I FATİH
(120.000 SALAVAT GÜCÜNDE)

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym*

Manası:

Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

Faziletive sırları:

Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar. Cevaben:

“Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başindan salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.
Hikmeti:

1.Bu salavat-ı şerife, okuyanı cehennem ateşinden korur.
2.Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilir,günahları bağışlanır.
3.Cuma gecesi bin defa okuyan,Efendimiz(s.a.v.) ile görüşür.

MADDİ VE MANEVİ OLARAK YÜKSELMEK

İÇİN OKUNACAK SIRLARLA DOLU
SALAVAT-I MECULE

Allah dostlarından birisi diyor ki:
-Yüce Allah’ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına “Salat-ı Mec’ule” denilir.Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek ve çözülmez düğümü çözmek için okunur.
Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesinden her bir köşesinde bin çadır, her çadırda bin tane hizmet eden huri gılman cennet ehline elbise taşımaktadırlar. Her çadırın çevresinde bin tane ağaç, her ağaç üzerinde bin tane dal, her dalda yüzbin çeşit renkte meyveler,istenen her şey dallardan insanın önüne gelmektedir. Her çadır içinde altından ve çeşitli mücevherattan bin sofra kurulmuş, her sofrada altından kap içerisinde bin çeşit yiyecek, hiçbirinin tadı ve rengi diğerine benzemeyen beşyüz bin çeşit yiyecek. Bütün bu ikramlar, anılan vakitlerde aşağıdaki salavatı (51) defa okuyacak kimse içindir. Salavat-ı şerife budur:

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*

BÜTÜN PEYGAMBERLER ŞEFAATÇİ OLACAKTIR


Hazreti Peygamber (s.a.v.) bu salavat-ı şerifeyi Hazreti Aişe (r.anha) validemize emir buyurmuşlardır:

Allahümme salli ala muhammedin ve ademe ve nuhin ve ibrahime ve musa ve ıysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn* Salavatüllahi ve selamühü aleyhim ecmaiyn.
DÜNYA VE AHİRET RIZKININ BOLLUĞU İÇİN


Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih*
Fazileti:

Seyyid Ahmed Savi Hazretleri buyuruyor:
“Bu salavat-ı şerife mü’min bir kul için dünya ve ahirette rızık kapılarının açılmasına bir vesiledir.Bu o kadar faziletli bir salavat-ı şerifedir ki, sevabını melekler yazmakla bitiremezler.”

YETMİŞ BİN SALAVAT-I ŞERİFE OKUMA GÜCÜNDE DİĞER BİR SALAVAT


Allahümme salli ala efdali ıbadike min halkıke ve safvetike min enbiyaikez zatil mükemmeleh* Ver rahmetil mürseletil müfaddalehSeyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve varisihi ve hızbihi ecmeıyn Mil’es semavati ve mil’el eradıyn* Küllema zekerakez zakirun* Ve küllema ğafele an zikrihil ğafilun*

Manası:

Allah’ım! Kullarının en faziletlisi ve peygamberlerin seçkini, mükemmel şahsiyete sahip, tercih edilip gönderilmiş Rahmet Peygamberi Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed’e, O’nun aline, ve ashabına, varislerine, ve topyekün taraftarlarına Seni zikredenler zikrettikleri ve Sen’den gafil olanlar gaflet ettikleri sürece, yerler ve gökler dolusu salat eyle.
Fazileti:

Bu salavat-ı şerifeyi bir defa okumak yetmiş bin defa salavat okuma gücünde mana ve ehemmiyeti çok yüce bir salavat-ı şerifedir.

YETMİŞ BİN MELEK SABAH SEVAP YAZAR


Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh*

Manası:

Allah Teala Muhammed’i bizim adımıza mükafatlandırsın ki, O zaten buna ehildir.

Fazileti:

Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Kim bu salavatı bir defa okursa yetmiş bin yazıcı melek bin sabah sevabını yazmaktan yorulurlar.”

SALAVAT OKUMAK PEYGAMBER EFENDİMİZE SEVAPTIR GÜNAHLARIN AFFINA DUALARIN KABULUNE SEBEP OLUR...
ÖNCE TEVBE EDİLİR SONRA ALLH EN GÜZEL İSİMLERİYLE ANILIR İSMİ AZAM DUASI VE ARDINDAN SALAVAT GETİRİLİR SONRA DUA EDİN.DUANIZ BİTİNCE TEKRAR SALAVAT GETİRİN AMİN DEYİN....
PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V 2 SALAVAT ARASINDA EDİLEN DUALARIN KABUL EDİLECEĞİNİ DEMİŞTİR BİR ÇOK DEFA..ALLAH ONDAN RAZI RAZI OLSUN...
SALAVATLARI OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM OKUDUĞUM SALAVATLARDAN BAZILARINI SİZLERLEDE PAYLAŞMAK İSTEDİM..
ALLAH OKUYANLARDAN RAZI OLSUN..HABİBİ.S.A.V EFENDİMİZDE RAZI OLSUN..ALLAH KENDİSİNE VE HABİBİNE YAKIN EYLESİN OKUYANLARI ZİKREDENLERİ.YAZANLARI İNŞAALLAH...
BAYRAM YAKLAŞMAKTA NE KADAR ÇOK SALAVAT GETİRSEK O KADAR İYİ OLUR. ASLINDA HER GÜN SALAVAT GETİRMEYİ ADET HALİNE GETİRMEK NE GÜZEL HUYDUR...
BİR GECE BİR ZAT PEYGAMBER EFENDİMİZİ RÜYASINDA GÖRÜR SONRA EDEPLE YAKLAŞIR DERKİ YARESURALLAH DENDİKİ BİZE SİZ MERHAMET PEYGAMBERİ ÜMMETİNİZİ TANIRSINIZ..O DA DOĞRUDUR BANA GÖNDERİLEN SALAVAT GETİRENLERİ NERDE OLSA TANIRIM DER...SONRA TER İÇİNDE UYANIR..HATASINI ANLAMIŞTIR..KENDİSİNE DER HİÇ BIRAKMAYACAM VE DEVAMLI SALAVAT GETİRİR..ARADAN ZAMAN GEÇER BU DEFA GÖRDÜĞÜNDE ALEMLERİN EFENDİSİ PEYGAMBERİMİZİN S.A.V ONA İSMİYLE HİTABI GÜZEL SÖZLERİNE NAİL OLUR..
UYANDIĞINDA DERKİ O TANIDI ÜMMETTİNİ GÖNDERDİĞİM SALAVATLARIMLA TANINDIM YAKLAŞTIKÇA TANINDIM ...
ALLAH A EMANET OLUNUZ SELAM VE DUA İLE..

Yeganem Nigar Bedirhan
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Resülü Ekrem bu salat'ı şerife hakkinda buyurdu ki:
"Kim bana ve ehli beytime salavat getirir de tam ölçekte sevap almayı arzu ederse (bu salavat'ı)getirsin"
""Cezallahü anna muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme ma hüve ehlüh"""
Manası:Allahü Teala,Muhammed(aleyhisselamı)biz ümmetlerine olan merhametinden sebeb layık olduğu bir mükafatla en yüksek dereceye erdirsin..
 

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,123
Tepkime puanı
26
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh
 

Elifgül

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
25 Temmuz 2011
Mesajlar
7,319
Tepkime puanı
117
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh
Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh
 
Üst Alt