Berat Gecesi Namazı Nasıl Kılınır

eMeKLi uYuSS

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
420
Beraat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir - Berat Gecesi Neler Yapılır?

1-Yatsı ve Sabah namazları mutlak surette cemaatle kılınmalıdır ki, geceyi sabaha kadar ibadet etmiş olalım.

2- Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü de oruç tutalım.

3- Bir günlük kaza namazı kılalım

4- Berâat gecesinde 100 rek'atlı Hayır Namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur.

Hayır Namazı

Niyet


"Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle, Allâhü Ekber'

Kılınışı

Her rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur

İki rek'atte bir selâm verilerek 100 rek'atte tamamlanır

Her rek'atte 100 İhlâs-ı şerîf okumak sûretiyle 10 rek'at olarak da kılınabilir.

(Hz. Allâh'ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey, (TÂHÂ'nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in ismidir.

İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere
Salevât-ı şerîfe: 14 kere
Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere
Âyetü'l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere
Lekad câeküm...' (besmeleyle): 14 kere

14 kere 'Yâsîn' dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf
İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere
Kul eûzu birabbil-felak...' (besmeleyle): 14 kere
Kul eûzu birabbin-nâs...' (besmeleyle): 14 kere
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym."

Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere
.
"Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'ıl-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'ıs-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa ındeke a'led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa'l gaayâat. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. İnneke alâa külli şey'in kadiyr."

Mânâsı:
Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.

Bunlardan sonra duâ yapılır.


5- Berâat Gecesi, bu gecede hiç olmazsa bir Tesbih Namazı kılınır.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,573
Berat gecesinde içinden geldiği, istediğin gibi namaz kılınabilir. Berat gecesinde varsa kaza namazlarını tamamlamaya çalışmak gerekir. Dualar etmek, af dilemek, nefis muhasebesi yapmak, geceyi ibadetler, tefekkür, Kuran-ı Kerim okumak, meal okumak gibi faaliyetlerle değerlendirmek. Gecenin bereketinden faydalanmaya çalışmak iyi olur.
 

ferit

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
371
Bu gece tövbe ve istiğfar ile af kapısını çalın!

-Müslümanlar adına ve alem-i İslam adına mağfiret talebinde bulunabilir.

-Peygamberimiz (sas)’in yaptığı gibi kandil öncesi, kandil günü ve sonraki gün nafile oruç tutulabilir.

-Namaz kılınabilir.

-Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılabilir.

-Tesbih, zikir ve evrad ile meşgul olunabilir.

-Özellikle bu gece tövbe ve istiğfar çokça yapılabilir.

-Müminlerle helalleşilebilir ve dargın kişilerin arası düzeltilebilir.

-Fakir ve kimsesizlere sadaka vererek hayır yapılabilir.

-Vefat eden yakınlarımız için yine hayır yapılarak dua edilebilir.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,573
Berat gecesinde yapılacak ibadetler, Berat kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz, neler yapmalıyız?

Bu mübarek gecede mutlaka şu ameli yapalım; 6 rekat kılıp, 3 Yâsin-i Şerîf okuyup, peşine de aşağıda yazdığımız çok mühim duayı da 10 kere okuyalım.

Akşamdan sonra kılınacak bu namaz yatsıdan sonra da kılınabilir. 10 kere okunacak duayı Arapça bilmeyen Türkçe manasıyla da okuyabilir.

Her kim Beraat gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek murâdı hâsıl olur:

a) Akşam namazından sonra her rekatta bir Fâtiha ve altı İhlas Sûresi okuyarak altı rekat kılar,

b) Her iki rekatın selâmından sonra birer Yâsîn-i Şerîf okur,
Birincisinde ömrüne berekete niyet eder.

İkincisinde rızkına bereket ve belâları def etmeye niyet eder.
Üçüncüsünde ise insanlardan istiğnâ (muhtaç olmama) ve husn-ü hâtime (imanla biten güzel bir sona erişme)ye niyet eder.

c) En sonunda "Beraat gecesi duası" diye meşhur olan şu duayı on kere okur.

"Ey İlâh2ım! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikayet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Zaten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hâcet bırakmıyor. Ey sıkıntılıların derdini açan Zat! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben, zalimlerden oldum.

"Biz onun duasını kabul ettik ve kendisini gamdan kederden kurtardık. İşte müminleri de böyle kurtarırız" (şeklinde Yûnus (Aleyhisselam)'a bahşettiğin müjdeye beni de nail et).

Ey herkese iyilik eden, Kendisine ise iyilik edilemeyen Allah'ım! Ey celal ve ikram Sahibi! Ey lütuf ve in'âm Sahibi!

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen ki sığınanların desteği, eman dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın!

Ey Allah'ım! Eğer beni, nezdinde bulunan (Levh-i Mahfûz'dan ibaret) Ümmü'l-Kitâb'da, (kafir ölecek) bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-u kereminle, bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil.

Beni, Ümmü'l-Kitâb'da (imanla ölecek) bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü Sen, buyruğu hak olan Bir Zat olarak, gönderdiğin peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında:

"Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmü'l-Kitâb ise sadece O'nun katındadır" (Ra'd Sûresi, 39) buyurdun.

İlâhî! Kıymetli şa'bân ayının, her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı onbeşinci gecesindeki en büyük tecellî hürmetine Senden dileğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz, en iyi senin bildiğin tüm belaları, bizden açıp gidermendir.

Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak Sensin.

Allâh-u Te'âlâ, Nebiyy-i Ümmî olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve sahabesine, çokça salât ve bolca selam eylesin. Amîn!

Duadan önce sağlam bir tevbe, varsa kul haklarını iâde, helal yemek, doğru konuşmak, Mevlâ Teâlâ'ya tam bir himmetle yönelmek, kalbin huzurunu temin etmek, kalp yumuşaklığını tahsil etmek, Allâh-u Teâlâ'ya karşı tam bir huşû, saygı ve boyun kırıklığı arz etmek gibi vazifelerimizi yerine getirelim ki kabul eserini görelim yoksa kabahati bu rivayetlere buluruz oysa esas kabahat bizdedir, ön hazırlık yapılmadan yapılan dualar reddedilir, biz polisin, savcının, hakimin, valinin huzuruna arz-u hal vermiyoruz, bütün padişahları bir damla sudan yaratanın huzurunda bulunuyoruz, hâcetlerimizi o yüce kapıya arz ediyoruz. Ona göre önce kendimize çeki düzen vermeli ve geride zikrettiğim vasıfları takınarak müracaat etmeliyiz ki kabûle şâyan olalım.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,573
Şa`ban`ın 15`nci gecesi, Berat gecesidir. Bu gece ibâdet etmek de pek sevablıdır. Berat gecesinde kılınacak namaza Salâtü`l-hayr denilmiştir. Bir rivâyete göre, bu namaz 100 rek`attır ve her rek`atında Fâtiha`dan sonra 10 kere İhlâs okunur.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,573
Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Kaza borcu olmayanların Berât gecesinde yatsıdan sonra 100 rekât namaz kılmasının faziletli olacağı belirtilmiştir.
 
Üst Alt