Bayburt Ekonomi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,118
Bayburt ekonomisi iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım ekonomisinin de temel kaynakları hayvan yetiştiriciliği ve bitkisel üretim teşkil etmektedir. İldeki topraksız aile Türkiye ortalamasının altında olup bu oran % 26’ dır. Ancak tarımda işletmelerin küçüklüğü ve verim düşüklüğü gelir yetersizliğine yol açmaktadır. Bu işletmelerde işçi istihdamının ihtiyaca cevap verememesi ve yeni işletmelerin kurulmaması nedeniyle halk genelde yabancı ülkelere ve diğer gelişmiş vilayetlere göç ederek geçimini temin etme yollarını aramaktadır. Gurbetçilik ilin geçimini destekleyen bir unsurdur. Ekonomik yaşam tarihi gelişimi içinde temel özelliğini değiştirmemiştir. Sanayileşme ise yok denecek kadar azdır. Ticaret ve sanayiinin gelişmediği ilimizde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır.

İlimizde sanayiinin ve ticari hayatın gelişmesi, ekonominin canlandırılması ve böylece topyekün kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla, Valiliğimiz tarafından yeni projeler üretilmiş, ekonomik açıdan ilimize katkılar sağlayacak olan bu projelerin hayata geçirilmesi ve ilimizin kalkınması için çalışmalara hız kazandırılmıştır.
İLİMİZDEKİ SANAYİ KURULUŞLARI

BAYKES :
Çok ortaklı olarak kurulan ve bölgemizde hizmet veren Bay-Taş Tuğla Kiremit Fabrikası yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle el değiştirerek günümüzde Bay-Kes Tuğla Fabrikası olarak çevre illere de ürünlerin satabilen TSE belgeli bir sanayi kuruluşumuzdur.

YEM SANAYİİ FABRİKASI:
İlimizde en kaliteli hayvan yemi üreten iyi bir Pazar payına sahip olan Yem Sanayii Fabrikası Mehmet BAYHAN ve ortakları tarafından ortak girişim olarak işletilmektedir.

UN FABRİKASI:
Teknolojik gelişmelerini tamamlayan un fabrikası ilimizde tek un fabrikasıdır. Bölgede genişleyen bir Pazar payına sahiptir.

AR-GÜR TEL ÖRME SANAYİ:
Son sistem makineleri ile çivi ve tel örgü imalatında bölgemizde söz sahibi bir sanayi kuruluşudur.

KAVİLER ÇELİK SANAYİ:
İlimizde üretime yeni başlayan ve çelik kapı alanında yurt dışına da ihracat yapan çelik üretiminin yan ürünleri de imal eden bir kuruluştur.

ÇORUH PLASTİK:
İlimizde plastik üretimi yapan, bölgemiz ve yurt dışına ihracat yapan bir sanayi kuruluşudur.

ÖZDEMİR ÇİT SANAYİ:
Demir tel dokumasında üretim yapmaktadır.

BAY – PAŞ:
Mobilya üzerine üretim yapan ve il dışına pazarlayan bir kuruluştur.

İlimizin gelir akımını oluşturan iktisadi faaliyet alanları içerisinde;

Tarım ve hayvansal ürünlerin diğer illere pazarlanması,
Esnaf ve sanatkarların ürettikleri mamullerin pazarlanmasından elde edilen gelir,
El sanatları ürünlerinden elde edilen gelirler,
Gurbetçilerden “özellikle yurt dışında bulunan işçilerimizden” elde edilen gelirler yer almaktadır.
BAYBURT’TA TARIM

Bayburt ili Doğu Karadeniz iklimi ile Doğu Anadolu iklimi arasında karasal özelliği yönünden polikültür tarıma uygun bir il değildir.
Bu özelliği nedeniyle daha çok hayvancılığa dayalı tarım yapılmaktadır.
 
Üst Alt