Batman da Tarihi Köprüler

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Batman da Tarihi Köprüler
Batman da Tarihi Kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>üler
Batman (Malabadi) Kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>üsüEvliya Çelebiye göre bu kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>ü, Abbasiler dönemine ait bir mimari şaheserdir. Abbasi hanedanına mensup zengin bir tüccar, hayrat için kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>üyü yaptırdığı seyahatnamede anlatılır. Ancak, Artuk Oğulları Beyliği dönemine ait olduğu ve Artuk’un torunlarından İlgazi oğlu Timurtaş tarafından 1147 yılında yaptırıldığı da söylenmektedir. Mostar kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>üsünün ikizi olarak kabul edilir. Tek kemerli olan bu kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>ünün içine iki yoldan girilir. İçinde insanların dinlenmesi, yatması ve dış tehlikelerden korunması için odalar yapılmıştır. Ulaşımı sağlamakla birlikte birçok fonksiyonu olan bu sanat harikası kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>ünün, Batman’daki diğer eserler gibi meraklılar tarafından mutlaka görülmesi gerekir.

Memikan Kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>üsüİnşa tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber, yörede bulunan Hasankeyf, Malabadi ve Cizre’deki taş kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>ülerle kıyaslandığı zaman, bu kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>ü inşaatında kullanılan taşçı malzemeler nedeniyle, kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>ünün yukarıdaki kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>ülerle büyük bir benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Ancak 6.yüzyılda Müslümanların bölgeye hakimiyetinden sonrada yapıldığı ihtimal dahilindedir. Veya antik dönemden kalan bir kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>ünün enkazı üzerinde de inşa edilmiş olabileceği muhtemeldir.

Bir zamanlar Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Garzan Ovasındaki yerleşim birimlerinin, özellikle hasankeyf’le olan ticari ilişkisini sağlayan Memikan Kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>üsü, bu bölgeden geçen İpek Yolunu, geçit vermeyen Garzan Çayı üzerinden karşıya bağlantısını sağlayan stratejik bir noktasında yer almaktadır. İlk Çağdan orta Çağın ilk yarısına kadar olan tarihi süreç içinde, işlek bir kervan yolu olan ve Garzan Çayına paralel giderek Hasankeyf üzerinden Kuzey Mezopotamya’ya ulaşımın sağlanmasında ve özellikle beylikler arası ticari ilişkilerin sağlanmasında uzun yıllar hizmet veren bu stratejik yol üzerindeki Memikan Kö<acronym title="Page Ranking">pr</acronym>üsü, şu anda harap durumdadır.
 
Üst Alt