Bat Satışı - Batıl - batıl satış

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
BÂT SATIŞI:
Şartsız, kesin satış, alış-verişte şart koşmama
Bât satışında ikrah (zorlama), muhayyerlik gibi şartlar bulunmaz ve satın alınan mal geri verilmez (İbn-i Âbidîn)

--------------------------------------------------------------------------

BÂTIL:

1 Fânî, geçici, devamlı olmayan, yok olan
En güzel söz, (şâir) Lebîd'in "Allahü teâlâdan başka her şey bâtıldır" sözüdür (Hadîs-i şerîf-Tefsîr-i Mazharî)
2 Abes, boş, boşuna, sebebsiz yere, yok yere
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Göğü, yeri ve bunların arasında bulunan şeyleri biz bâtıl olarak yaratmadık (Bilâkis, kudretimize ve birliğimize delîl olsunlar diye yarattık) (Sâd sûresi: 27)
3 Hırsızlık, gasb, kumar gibi dînin helâl etmediği, izin vermediği kazanç yolu
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Aranızda birbirinizin mallarını bâtıl (yollar) ile yemeyin (Bekara sûresi: 188)
Bir kimsenin malını içki, kumar ve zinâ gibi dînin yasakladığı şeylere harcaması da bâtıl (yol) ile yemektir (Yûsuf Sinânüddîn)
4 Şirk, putlara tapmak
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Hak (İslâmiyet) gelince bâtıl gider Bâtıl her zaman gidicidir (İsrâ sûresi: 81)

Bâtıl Satış:
Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır Buna göre; domuz , içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir
Bâtıl satışlar câiz değildir, haramdır, günâhtır Bâtıl satışla müşteri malı teslim alsa bile mülkü olmaz (İbn-i Âbidîn)
Mülkü olmayan şeyi satmak bâtıldır Meselâ havadaki kuşu, denizdeki balığı yakalamadan satmak bâtıldır (Mecelle)
 
Üst Alt