Ateistlere göre Hz.İsa kimdir? Yaşadı mı? İncil değiştirildi mi?

Rüya Tabircisi

Moderatör
Moderatör
Rüya Tabirleri
Mesajlar
825
Dün, canım sıkkın oturmuşken, birşeyler yapma kararı aldım.

Beni derinden etkileyen "hz.isa" konusunu araştırmak. Bu İsa kim?


Ama, bunu Müslümanlar ve Hristiyanlar (aynende Yahudiler) açısından değil, "Ateistik" açıdan araştıracaktım.

--


Ateist kardeşlerimiz, "İsa Mesih" hakkında bulunan bu kaynaklardan hiçbirisini bilmiyorlar, en azından bir kaçı biliyor(dur).

--

Beni epey şok eden kaynaklar işte bunlar:

Müslüman Ateistlerin, 100-de 80-i Hz.Muhammedin yaşadığını kabul ederken, az bir kısım (20) kabul etmez.

Hz.İsanın yaşamını önceden Yahudi olmuş Ateistlerin %10 kısmının kabul ettiği bilinir. Hristiyan Ateistler (önceden Hristiyan olmuş) lardan ise, sadece %50-si bir zamanlar İsanın yaşamış olduğunu kabul eder.


Müslüman Ateistlere gelince: %38-i İsanın yaşamış olduğunu kabul ederken, Türk Ateistlerden sadece %6-ı kabul etmektedir (100-deye göre hesaplıyoruz).

Ateistler Kardeşlerimiz (Türk), "İsa yaşamadı ulan!" diyorlar. Oysa, Ateizmin "İsanın" yaşayıp yaşamama konusunda ihtilaflı, şüpheci olduklarını bilmemektedirler.

Yani, Ateizm İsanın yaşadığını ne kabul eder, nede kabul etmez.

Hristiyanlığın 2-ci kurucusu, ve bazı Hristiyanlara göre "Peygamber" kabul edilen, "Aziz Pavlus" ki çoğunuz bilir zaten kendisini, eski bir Yahudidir.

Bunu ben demiyorum, Ateistik kaynaklar diyor. Üstüne üstlük, Pavlus, Yahudiliğin Adeta bir Hayranıymış.

Diğer adı "Saul"dur.

Pavlus, Türkiyenin, "Tarsus" şehrinde dünyaya gelmiştir. Çevresi hepten Yahudidir zaten. Yahudi ailede büyür.

Yahudiliğe, ve Peygamberlerine
(İbrahim, İshak vs.) adeta "hayran"dır.

Pavlus, yeniden Ateistik kaynaklara göre (yazdığım herşey Ateistik Kaynaklardan alıntıdır zira), Pavlus, asla ve asla İsayı görmemiştir. 1 kez bile olsun.


Ateistlerin bu düşüncesi doğrudur, zira Pavlus Türkiyenin Tarsus Şehrinde dünyaya gelmiş, İtalyanın Roma şehrindede ölmüştür.

Hz.İsa ise, Roma İmparatorluğunda dünyaya gelmiş, Kudüste (ateist dilinden) "ölmüştür".


İsa Mesihin doğduğu yerlerde, Kendini Mesih ilan eden kişiler çoktu.

Yeniden Ateistik kaynaklara göre ki, yazdığım herşey Ateist kaynaklarındandır, Kendini Mesih ilan edenler, büyüler vs. sergilemişlerdir.

İsa Mesih, onlardan farklı olarak ölüleri diriltmiş, hastaları iyileştirmiştir (Ateist düşünce, "İsa Bunları Yapmadı!" dememektedir).

Ve diğer Mesihler bunu yapamamışlardır. Ayrıca, İsa Mesih "ben haklayım, Tanrı birdir!" diye inat etmiş, yolundan ne olursa olsun dönmemişken, diğer Mesihler böyle ısrarcı olmamışlardır.Pavlus, İsa Mesihin şöhretini duymuştur. İbrahim, İshak vs. karakterlere merak saldığı için, kendi dinini "Hristiyanlık"ı kurmuştur. Ve İsa Tanrı oğlu, İbrahim vs. Hristiyanlığı tebliğ etti diye yalanları ortaya atmıştır.

--

İsa Mesih, Yahudi olmuştur (ama Yahudiler, İsa Mesihin yaşamadığını söyler. Ateistlerde, İsanın Yahudi olduğunu.. Gerçekten İlginç..)


Yani, Hristiyanlığı İsa asla kurmamış, ilk kez Pavlus bu yalanı ortaya atmıştır. Bu yüzdende İsa Mesihten habersiz, İsa Mesihi kullanmıştır.

Yani Hristiyanlığın 1-ci kurucusu İsa değildir, Pavlustur. Peki 2-ci kurucusu Pavlus değilse, öyleyse kimdir?

Bir çok kişi var küçük küçük "askerler" onlar. Ama genel olaraktan 2-ci kurucusu zalimliğiyle ün salmış "Konstantin"dir.

Konstantin Hristiyanlığı savunduğu zamanlarda bile Hristiyan olmamış, gençliğinde filan hiç Hristiyan olmamıştır.

Sonradan olmuş, bu dine çok büyük yalanlar getirmiş, Tarihi "yeniden yazmıştır".

--

pEKİ, Ateistlere göre "İncil"? "Havariler"? Pavlus, 12 havariden birisi değildir, bunu yeniden ben değil, Ateistlerin kendisi söylüyor.

Ateistlere göre, İncil, Hz.İsanın "ölümünden" sonra tam 700 yıl sonra yazılmıştır.

Tabii bazılarına göre, Hz.İsa yaşarken yazılmış, ama 100 ve ya 700 yıl içerisinde değişiklikler edilmiştir.


Kısacası, İncil, sadece Müslümanlara göre değil, ATEİSTLERE GÖRE DE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Peki, bu İncili değiştirenler kimdi? Ateistler, İncili "Katolik Kilisesi"nin değiştirdiğini savunur.

Aslında bu mantıklıdır. Katolik Kilisesi, Hristiyanlığa yeni kanunlar getirmiş, ve Hristiyanlarıda buna inandırmak için, hep İncile bazı değişiklikler eklemiştir.

E peki, Halk bunu hiç farketmedi mi?

Etmez olur mu?!!? Etti. Katolik Büyükleri, "ya şu ayet böyle değildi?" diyen kişileri, ÖLDÜRMEKTEN ÇEKİNMEMİŞTİR!!


Peki Havariler ne olacak? İsa Mesih 12 havarisini seçmiştir. Ateistlere göre yeniden, İncilde bir "sure" olarak "Luke" geçer, yazarının "Luke" olunduğu bilinir (Lukas-Lucas).

İncilin yazarı kabul edilen bu şahıs bile, bazı saçmalıkları farketmiştir!!


Ateistik kaynaklara göre yeniden, İncilde geçen her bir söz, her bir ayet, "bu sözü İsa demiştir" denilen ayetler vs. hepsi. "eski filozoflar"dan alıntıdır!!!!

Bunu farkeden ünlü bir alim bile var!! Yani Ateistlerde İncilin "Muharref" - "Değiltirilmiş" olduğunu bilir.

Bundan ilâve, bazı Ateistlerse, şu fikre varmışlardır: İncilin %80-i değiştirilmiş, %20-si gerçek.


--

Bazı alimler, İsa hakkında bazı kaynakları araştırmış, ve İsanın asla ve katiyen kendisine "Tanrı" ve ya "Tanrı oğlu" demediğini öğrenmişlerdir.

Bunu öncelikle Pavlus, sonraysa Konstantin gibi şahsiyetler sonraysa Katolik Kilisesi ortaya atmıştır.

--

Yeniden bazı Ateistler, İsanın çarmıha gerilmediğini kabul ederken, bazıları İsanın çarmıhta öldüğünü kabul eder.

Şöyle bir Ateistik Kaynağa denk gelmiştim dün:

İsa Mesihin çarmıha gerilmesini Yahudiler istemişti. Onların arasında (adını tam hatırlamıyorum Bakanmıydı, memurmuydu neydi) İsanın çarmıha gerilmesini istememişti.

(İncilde), ama İsa Mesih çarmıha gerilmiş ve ölmüştü.

Hayır!! O kişi İsa Mesihin çarmıha gerilmesini istemedi, Yahudilerden korktu ve mecburen izin vermeli oldu. Ama İsa Mesih çarmıha gerildi sahnesi uydurma (Ateistler diyor bunu):

İsa Mesih çarmıha gerilecekken, bu adını unuttuğum kişi gizlice İsa Mesihi almış ve onu, bir ada, bir mağara ve ya başka bir şehir, kente götürmüştür.


Bilim adamları İsa Mesihin M.S. 33-te gerildiğini söyler. Ama bu adam vasıtasıyla İsa Mesih kaçmış, saklanmış (gizlenmiş), evlenmiş, çocukları olmuş, ve vefat edene kadar yaşamıştır.

(Bunu ben diyorum: En garip olanı ne biliyor musunuz? İsa Mesih 33 yaşına kadar "ben yolumdan vazgeçmem!" diyor, ama sonra kaçıyor ve birdaha ortalıkta gözükmüyor)

Yeniden Ateistik Kaynaklar:

Bazı Ateistlere göreyse, İsa Mesih çarmıha gerilmeden önce evlenmiştir hatta çocuğu bile olmuştur.

Yeniden Kaynaklar diyor ki, İsa Mesihin erkek kardeşleri ve kız kardeşleri vardı. Yalnız bunların, öz kardeşleri mi? Üvey kardeşleri mi? Olduğu bilinmiyordu.

Bir alim, M.S. 34 yılına ait yani İsa Mesihin çarmıha gerilmesinden tam 1 yıl sonraya ait 2 mektup bulmuştur.

Mektupta şöyle yazar:

"Ben ölmedim, şuanda güvenli bir yerde hayatıma devam ediyorum". Ve bundan sonra, İsa Mesihin çarmıha gerilmediği, kaçırılıp, güvende tutulduğu İDDİASI yayılmaya başlamıştır.

--

Son olarak:

Peki Ateistlerin bazılarına göre, İsa Mesih "İncil"i tebliğ etmediyse, hangi kitaba iman etti, hangi kitabı tebliğ etti?

İşte İncilin İsadan 700 yıl sonra yazıldığını kabul eden Hristiyanlar, İsa Mesihin "Tevrat"a iman edip onu tebliğ ettiğini söylemişlerdir.

--

Yazdığım tüm bu şeyler, ATEİSTLERin inançlarıdır. Onların kaynakları ve onların İDDİAlarıdır. Bu sadece bir "TEORİ".

Demekki, bu tip Ateistlere göre,İsa, Yahudi Peygamberi olduğunu söylemişti. Ama Yahudiler, onu reddeder, kimisi onun bir filozof olduğunu, kimiside onun yaşamadığını söyler.

Ayrıca, Hristiyanlıkta bulunan, "şarap ve ekmek" bunlar Hristiyanlığa sonradan eklenmiş uydurma şeylerdir.


İncil, Şarabın helal oldugunu, caiz oldugunu asla ve asla söylememiştir.
 
Son düzenleme:
Üst Alt