Arkadaş Arıyorum

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,125
Tepkime puanı
26


halil111.jpg

Her şeyi Yaratıcısının emaneti gören; O’nun izni dairesinde bir hayat felsefesi olan; kesben değil de kalben terk etmeyi ölçü alarak, O’nun dışında her şeye tebeî olarak bakmayı başarmış olmakla birlikte dolu dolu ve keyifle, ama sırat-ı müstakimde yaşamayı ilke edinmiş; Kendisini ve çevresini geliştirmeye özen gösteren; modern dünya görüşü ile geleneksel değerleri iç içe yaşatabilen; ilmî tavır sahibi, sağlam değerleri olan; arkadaşlar arıyorum.

Geçmişe ve geleceğe önem veren; tecrübelerini, geliştirerek geleceğe taşıyan; insan kişiliğinin oluşmasında büyüdükleri çevrenin önemli katkıları olduğuna inanıp; uygun, maddî ve manevî temiz çevrelerde yaşamaya çalışan; vahye aykırı olmamak şartıyla gelenek ve göreneklerine bağlı, çocuklarının da aynı doğrultuda büyümesini prensip edinen;
Faaliyetin bizatihi lezzet olduğuna inanmış, maddî ve manevî alanlara hitabeden bir sportmen ruha sahip; centilmence, sportmenliği ve oyuncu rolünü, hayatın yaşanan her alanına yaymış; arkadaş arıyorum.

Hobileri, meşguliyetleri olan; faaliyetsizliği ölüme yakın gören; yeteneklerini geliştirmeyi yaşla sınırlamayan; ölünceye kadar öğrenmeye ihtiyaç duyan, bunu zaruret gören, ancak bunu kabiliyetine uygun sahalarda, himmetini dağıtmadan yapan; mesai tanziminin önemine inanan, muhakkak planlı çalışan, planında öncelikleri düşünen, ana paradigmalarının en üstüne ahireti yerleştirebilen;
Düşmanı, nefsi emmaresi ile birlikte cehalet, zaruret ve ihtilaf olarak gören; bunlara karşı sadece sanat, marifet, ittifak silahıyla mücadeleyi şiar edinen; onlardaki bazı kötü telakki ettiği sıfatlar yüzünden, çok daha fazla olan iyi sıfatlarına da kötü gözle bakıp, mümin kardeşine adavet etmeyi; on masum ve bir cani ile birlikte, aynı gemide bulunurken o gemiyi batırmak isteyerek zalimlik yapanların durumuna benzeten, bu ölçü sayesinde asla mümin kardeşine adavet etmeyen; arkadaş arıyorum.

Arkadaşlarını kendinden üstün görebilen, onların özellikleriyle iftihar eden, onlarla çalışırken, tâbi olmayı tercih edip, imamlık şerefini onlara verebilen, onların kusurlarına gözünü yumabilen, tükürüklerini misk’ü amber telâkki edebilen; bin haysiyeti olsa, onlar için fedaya hazır olan; vefalı olan;

İttihadın, cehl ile olmadığını bilen, iman ve İslam’ı Kâbe hürmetinde, Cebel-i Uhud azametinde kabul eden; kardeşlerinden asla ayrılmayan, onların hastalıktan şifa bulması için, onlar yerine hasta yatağına girebilecek ruh ve sevgiye, îsâr hasletine sahip bulunan;
Hayatı, yaşamayı, sanata dönüştürebilen; kaybettiğine üzülmeyen, kazandığına sevinmeyen; gücü dahilinde olan şeylerde acze, gücünü aşanlarda cezaa sarılmayan; kendi bulunduğu boyutun gereklerini yapıp, sonuçlara şükrederek hakiki tevekkül sahibi olabilen, kanaatkâr, yaratıcısına itimat eden; arkadaş arıyorum.

O’nun marzisine, gönderdiği Yaver-i Ekrem’ine (sallahü aleyhi vessellem) tereddütsüz, zevkle ittiba eden; yaşamanın keyfini, her şeye mânâ-yı harfiyle, O’nun hesabına bakarak, bu şekilde bir tefekkürle, ayrıntılarda yakalamasını bilen; kısacası, hayatı zevkli hale dönüştürebilen;
Hastalık ve belaları, O’ndan gelen, kendisine sevap kazandıran, olgunlaştıran, idrakini artıran ikazlar gibi görebilen; sadece Hz. Eyyüb gibi, kulluğuna, zikrine mani olacak seviyeye gelince ve sadece O’na şikâyet edebilen; arkadaş arıyorum.

Mevti; vazife paydosu, terhis oluş, ücret almaya gidiş, melekût alemine geçiş, dostlara kavuşma, Şeb’i Arûz görebilen, bismillah’la o aleme girip, rahatla kabirde yatabilen; Sûr-u İsrafil’le Allâhü Ekber diyerek kalkabilecek olan;
Kendisi ve dünya ile barışık; Esma-i Hüsnaya ayinelik yapmanın üstünlüğüne inanan,
Her konuda yenilikler arayan ve bulduğuyla yetinmeyen, geliştirmeye çalışan; ”İki günü eşit olan zarardadır “ âli fikrine ittiba eden;
Evrensel değerler ile yoğrulmuş; mânâ-yı harfiyle tabiat aşığı, yeryüzünün gerçek sahibinin kim olduğunun farkında, O’na saygılı ve O’nun istekleriyle uyum içinde yaşamayı başarabilen; bir arkadaş arıyorum.

Bu özelliklere sahip olmaya çalışan, Bunları arayan, bu evsaflarla muttasıf insanlar, arkadaşlar, dostlar arıyoruz. Zahirî endâmları, şekilleri, maddî durumları, tahsilleri hiç önemli değil. Ancak Kur’anî ölçülerle, bilen, bildiğiyle amel eden, bu amellerini ihlasla gerçekleştirenler ise ve himmetleri milletleriyse, arzuladığımız, aradığımız, arkadaş olmak istediğimiz özelliklere haizdirler ki, bütün kalbimizle, onları arıyoruz.
Ne olur bizimle irtibat kursunlar, yerlerini bildirsinler hem dem olalım. Düzeyli bir hayatın, böyle arkadaş ve komşularla birlikte zenginleşeceğine inanıyoruz. Hatta, onları saadet-i dareynin şartı görüyoruz.

Allah’ın, bizleri bu sıfatlarla vasıflandırmasını ve bu sıfatları taşıyanlarla ebedi arkadaş etmesini niyaz ederiz. Amin.

Halil Köprücüoğlu 

nurluhacı

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
21 Mart 2011
Mesajlar
61
Tepkime puanı
0
Tebriklerrwqcsgüzel paylaşımmkardeşimmNe olur bizimle irtibat kursunlar, yerlerini bildirsinler hem dem olalım. Düzeyli bir hayatın, böyle arkadaş ve komşularla birlikte zenginleşeceğine inanıyoruz. Hatta, onları saadet-i dareynin şartı görüyoruz.

Allah’ın, bizleri bu sıfatlarla vasıflandırmasını ve bu sıfatları taşıyanlarla ebedi arkadaş etmesini niyaz ederiz. Amin
 
Üst Alt