Allahümme Ecirna Minen nar Anlamı

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
ecirne minnennar nedemek ecirna duasının anlamı ecirna minennar dusı ecirna minennar nedemek ecir-na min külli-nar Allahumme ecirna
Allahümme ecirna minen-nar
Allahümme ecirna min külli nar
Allahümme ecirna min fitnetid-diniyyeti ved-dünyeviyyeh
Allahümme ecirna min fitneti ahiriz-zaman
Allahümme ecirnamin fitnetil Mseihid-Deccali ves-Süfyan
Allahümme ecirna mined-dalaleti vel-bidiyyati vel-beliyyat
Allahümme ecirna min şerrin-nefsil emmarah
Allahümme ecirna min şürurin-nefüsil emmaratil-firavniyyeh
Allahümme ecirna min şerrin-nisa
Allahümme ecirna min belain-nisa
Allahümme ecirna min fitnetin-nisa
Allahümme ecirna min azabil kabir
Allahümme ecirna min azabi yevmil-kıyameh
Allahümme ecirna min azabi Cehennem
Allahümme ecirne min azabi kahrik
Allahümme ecirna min-nari kahrik
Allahümme ecirna min azabil-kabri ven-naran
Allahümme ecirna miner-riyai ves-sümati vel-ucubi vel-fahr
Allahümme ecirna min tecavüzil-mülhidin
Allahümme ecirna min şerril-münafıkin
Allahümme ecirna min fitnetil-fasıkın
Allahümme ecirna ve ecir fi hidmetil-Kur'an-i vel-iman.Ve ahbabenel mü'mininel muhlisine ve akribaena ve ecdadena minen-nar
Bi afvike ya Mücir,bifadlike ya Ğaffar
Allahümme edhılnel-Cennete meal ebrar
Allahümme'd-hılnel-Cennete meal ebrar
Allahümme edhılna ve edhıl üstadena ve valideyna ve talebete Resailin-Nuris-sadıkıne ve ihvanena ve ehavatena ve akribaena ve ecdadene ve ahbabenel-mü'mininel-muhlisine fi hidmetil-imani vel-Kur'an
El-Cennete meal ebrar,bi şefaati Nebiyyikel-Muhtar ve alihil-ethar ve eshabihil-ahyar ve sellim madamel-leylü ne'n-enhar.Amin,velhamdü lillahi Rabbil-alemin
Bu dua" ALİM 2000,SÜRÜM 1,1 İSLAMİ KAYNAKLAR" cd sinden alınmıştır.

ECİRNA DUASININ ANLAMI

Allah'ım bizi cehennemden muhafaza eyle
Allah'ım bizi bütün ateşlerden muhafaza eyle
Allah'ım bizi dini ve dünyevi fitnelerden muhafaza eyle
Allah'ım bizi ahir zaman fitnesinden muhafaza eyle
Allah'ım bizi Mesih-i Deccal ve Süfyan'ın fitnesinden muhafaza eyle
Allah'ım bizisapıklıklardan,bid'atlardan ve belalardan muhafaza eyle
Allah'ım bizi kötülükleri şiddetle emreden nefsin şerrinden muhafaza eyle
Allah'ım bizi firavunlaşmış nefsi emmarelerin şerrinden muhafaza eyle
Allah'ım bizi kötü kadınların şerrinden muhafaza eyle
Allah'ım bizi kötü kadınların belasından muhafaza eyle
Allah'ım bizi kötü kadınların belasından muhafaza eyle
Allah'ım bizi kabir azabından muhafaza eyle
Allah'ım bizi kıyamet gününün azabından muhafaza eyle
Allah'ım bizi kahrının azabından muhafaza eyle
Allah'ım bizi kahrının ateşinden muhafaza eyle
Allah'ım bizi gösterişten ve işitsinler diye amel etmekten,kendini beğenmekten ve öğünmekten muhafaza eyle
Allah'ım bizi din düşmanlarının tacavüzünden muhafaza eyle
Allah'ım bizi münafıkların şerrinden muhafaza eyle
Allah'ım bizi fasıkların fitnesindan muhafaza eyle
Allah'ım mü'min ve mıhlis dostlarımızı,akrabalarımızı ve ecdadımızı cehennemden muhafaza eyle.Affınla muamele eyle ey kurtaran Mücir. Fazlınla muamele eyle ,ey bütün günahları bağışlayan Ğaffar.
Allah'ım bizi iyilerle beraber cennete idhal eyle
Allah'ım bizi iyilerle birlikte cennete girdir
Allah'ım bizi,anne-babamızı,erkek ve kız kardeşlerimizi,akrabalarımızı,ecdadımızı,iman ve Kur'an hizmetindeki muhlis mü'min dostlarımızı seçkin peygamberinin,onun pek ali ve hayırlı sahabilerinin sefaati ile,iyilerle beraber cennete idhal eyle.Gece ve gündüz devam ettikçe onlara selam eyle,dualarımızı kabul eyle.
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

Namazdan sonra "Allahümme ecirna minen nar" denmesi
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
Namaz için kamet getirildiğinde (veya namaz bittiğinde) sema kapıları açılır ve dualar kabul olunur Namazı bitiren kimse, hiçbir şey konuşmadan "Allahümme ecirni minennar ve edhilnil Cennete ve zevvicni minel huril-iyn" demez ise; melekler, "Yazık şuna, cehennemden korunmasını istemekten aciz kaldı" Cennet de "Yazık şuna, Cenneti istemekten aciz oldu," Huriler ise, "Yazık şuna, Allah'dan kendisinin huril-ıyn ile tezvic edilmesini istemekten aciz kaldı" derler.
 

imat

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
8 Mayıs 2011
Mesajlar
154
Tepkime puanı
4
ecirna minennar ne demektir?

Allahümme ecirna minen-nar: "Allahım bizi cehennem ateşinden koru" demektir.

Bu dua ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

Sabah namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa “Allahümme ecirnî minennar = Allah'ım, beni Cehennem ateşinden koru” de. Eğer o gün ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar. Akşam namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa "Allah'ım, beni Cehennem ateşinden koru" de. Eğer o gece ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar. (Müsned, 4/234)
 

Acizane

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
162
Tepkime puanı
5
Yaş
35
ALLAHümme ecirna minnen nar

Bediüzzaman hazretlerinin Kastamonu’da talebeliğini yapmış büyük alim ve veli Mehmed Feyzi efendi (V. 1989)’nin çok çarpıcı bir hatırasını nakletmek istiyoruz..

Kendilerini 8.8.1983’de Kastamonu’da ziyaret eden Abdülvahit Mutkan ağabeyin kendisinden dinlediği bir hatıra:

Mehmed Feyzi ağabeyin pamuklu bir seccadesi varmış. Bir gün seccadenin pamukları dökülünce, annesi de o pamukları sobaya atmış. Fakat pamuklar sobada yanmayınca annesinin dikkatini çekmiş Ve

“Oğul bu pamuklar yanmıyor”deyince, Feyzi ağabey:

“Anne ben o seccadede ALLAHümme ecirna minnen nar” (ALLAHım beni ateşten koru) duasını çok okudum, ondandır” demiş..
 

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
30 Temmuz 2011
Mesajlar
1,199
Tepkime puanı
16
Allah'ım bizi cehennemden muhafaza eyle
Allah'ım bizi bütün ateşlerden muhafaza eyle
teşekkürler.
 
Üst Alt