Allah'a sığınma duaları

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,125
Tepkime puanı
26
İTAAT ETMEYEN KALBTEN Allâh’A SIĞINMAK
Abdullah b. Amr (r.a)’dan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) dört şeyden Allâh’a sığınırdı: “Faydasız ilimden, itaat etmeyen kalbten, kabul olunmayan duadan doymayan (aç gözlü) nefisten.” (Ebû Davud, Salat: 367; İbn Mâce, Fedailü’l Kur’an: 18)

KALBİN KÖTÜLÜKLERE KAYMASINDAN Allâh’A SIĞINMAK
Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v): “Korkaklıktan, cimrilikten, kalbin kötülüklere kaymasından ve kabir azabından Allâh’a sığınırdı.” (Müslim, Mesacid: 25; Ebû Davud, Salat: 184)

GÖZ VE KULAĞIN ŞERRİNDEN DE Allâh’A SIĞINILIR
Şekel b. Humeyd (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in yanına vardım ve: “Ey Allâh'ın Peygamberi nelerden ve nasıl Allâh’a sığınacağımı bana öğret” dedim. Elimi tuttu ve: “Allâh’ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve menimin şerrinden Sana sığınırım de” buyurdu. Ben de öylece ezberleyiverdim. Sa’d der ki: Meni erkeklik suyu demektir. (Tirmizî, Deavat: 75; Ebû Davud, Salat: 367)

KORKAKLIKTAN Allâh’A SIĞINMAK
Mus’ab b. Sa’d (r.a) babasından naklederek şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v)’in öğrettiği şu beş şeyi dua ederken babam bize öğretmişti. Rasûlullah (s.a.v) büyük dua eder ve böyle derdi: “Allâh’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, ihtiyarlığın rezillik dönemine düşmekten, dünya ve fitnelerinden Sana sığınırım, kabir azabından da Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 36; Tirmizî, Deavat: 75)

CİMRİLİKTEN Allâh’A SIĞINMAK
İbn Mes’ud (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) beş şeyden Allâh’a sığınırdı: “Cimrilik, korkaklık, ömrün sonlarında kötü duruma düşmekten, kalbin batıl şeylere kaymasından ve kabir azabından.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

GAM KEDER VE ÜZÜNTÜDEN Allâh’A SIĞINMAK
Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in devamlı okuduğu duaları vardı bu dua da onlardandır: “Allâh’ım! Gam ve kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan ve insanların zulmünden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)

ÜZÜNTÜDEN Allâh’A SIĞINMAK
Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) dua ederken şöyle derdi: “Allâh’ım! Gam ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve insanların zulümlerinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)

BORÇTAN VE GÜNAHTAN Allâh’A SIĞINMAK
Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) günaha girmekten ve borçtan Allâh’a çok sığınırdı. Dedim ki: “Ey Allâh'ın Rasûlü! Borçtan ne kadar çok Allâh’a sığınıyorsun?” Bunun üzerine: “Borçlanan kimse konuşur durur ve yalan söyler; söz verir, yerine getirmez” buyurdu. (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)

GÖZÜN ŞERRİNDEN Allâh’A SIĞINILIR
Şekel b. Humeyd (r.a) babasından rivâyetle şöyle demiştir: “Ey Allâh'ın Rasûlü! Bana faydası olacak bir dua öğretir misin?” dedim. O da: “Allâh’ım! Bana afiyet ver, gözümün şerrinden, kulağımın şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden, menimin şerrinden Sana sığınırım. (Yani tenasül organımın şerrinden) de” buyurdu. (Tirmizî, Deavat: 74; Ebû Davud, Salat: 367)

TEMBELLİKTEN Allâh’A SIĞINMAK
Humeyd (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Enes b. Malik’e kabir azabından ve deccaldan sordular. O da: Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allâh’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, korkaklıktan, cimrilikten, deccal fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım” derdi, diye cevap verdi. (Müslim, Zikir Dua: 15; Tirmizî, Deavat: 71)

ACİZLİKTEN Allâh’A SIĞINMAK
Zeyd b. Erkam (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ben size Rasûlullah (s.a.v)’in öğrettiğinden başka bir şey öğretmiyorum, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allâh’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından Sana sığınırım. Allâh’ım! Nefsime, Allâh’a karşı sorumluluk bilinci nasib et ve nefsimi günahlardan temizle onu en iyi temizleyecek olan Sensin. Onun velisi ve dostu Sensin. Allâh’ım! Sana itaat etmeyecek kalbten, aç gözlülükten, faydasız ilimden ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım” buyurdu. (Müslim, Zikir Dua: 18)

ZİLLETE DÜŞMEKTEN Allâh’A SIĞINMAK
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allâh’ım! Fakirlikten Sana sığınırım, darlık ve zilletten Sana sığınırım, zulüm etmekten ve zulme uğramaktan da Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 78; Ebû Davud, Salat: 367)

DARLIKTAN Allâh’A SIĞINMAK
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirlikten, darlıktan, zillete düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allâh’a sığınırız.” (İbn Mâce, Dua: 78; Ebû Davud, Salat: 367)

FAKİRLİKTEN DE Allâh’A SIĞINMAK
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirlikten, darlıktan, zillete düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allâh’a sığınırız.” (İbn Mâce, Dua: 78; Ebû Davud, Salat: 367)

KABİR FİTNESİNDEN DE Allâh’A SIĞINMAK
Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) çoğunlukla şu sözlerle dua ederdi: “Allâh’ım! Ateşin (Cehennemin) fitnesinden ve ateşin azabından, kabir fitnesinden ve kabir azabından, Mesih deccalin fitnesinin şerrinden, fakirliğin fitnesinin şerrinden, zenginliğin fitnesinin şerrinden Sana sığınırım. Allâh’ım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbisenin kirini temizlediğin gibi kalbimi de hata ve günahlardan temizle. Benimle hatalarımın arasını doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allâh’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, borçtan ve günaha girmekten Sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua: 3; Tirmizî, Salat: 367)

AÇ GÖZLÜLÜKTEN Allâh’A SIĞINMAK
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allâh’ım! Dört şeyden Sana sığınırım. Faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, doymayan (aç gözlü) nefisten ve kabul olunmayan duadan.” (Ebû Davud, Salat: 367; İbn Mâce, Dua: 3)

AÇLIKTAN Allâh’A SIĞINMAK
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allâh’ım! Açlıktan Sana sığınırım o ne kötü bir durumdur. Hainlikten de Sana sığınırım o da ne kötü bir duygudur.” (Ebû Davud, Salat: 367; İbn Mâce, Dua: 3)

ANLAŞMAZLIK, İKİ YÜZLÜLÜK VE KÖTÜ HUYDAN Allâh’A SIĞINMAK
Enes (r.a)’ten rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) bu dualarla dua ederdi: “Allâh’ım! Faydasız ilimden, kabul olunmayan duadan, itaat etmeyen kalbten, doymayan (aç gözlü) nefisten Sana sığınırım der ve bu dört şeyi sayardı.” (Müsned: 13180)

BORÇLANMAKTAN DA Allâh’A SIĞINILIR
Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), borç edinmekten ve günaha girmekten Allâh’a çok sığınırdı. Bu yüzden kendisine: “Ey Allâh'ın Rasûlü! Borçlanmaktan ve günah işlemekten Allâh’a ne çok sığınıyorsun” denildi. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “İnsan borçlanırsa konuşur durur yalan söyler, söz verir ve sözünde durmaz.” (Tirmizî, Dua: 77; İbn Mâce, Dua: 3)

DÜNYA VE FİTNELERİNDEN DE Allâh’A SIĞINMAK GEREKİRMus’ab b. Sa’d (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Babam bana şu sözleri öğretir ve onları Rasûlullah (s.a.v)’den duyduğunu söylerdi: “Allâh’ım! Cimrilikten Sana sığınırım. Korkaklıktan Sana sığınırım. İhtiyarlığın kötü durumlarına düşmekten de Sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından da Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 15; İbn Mâce, Dua: 3)

KÖTÜ KADERDEN Allâh’A SIĞINMAK
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şu üç şeyden Allâh’a sığınırdı: “Sapıklığın aşağılığına düşmekten, düşmanların sevinmesinden, kötü kaderden ve belanın sıkıntısından Sana sığınırım.” Süfyan der ki: Burada üçü geçen dua konusunun dördüncüsünü ezberleyemedim. (Buhârî, Deavat: 56; Müslim, Zikir Dua: 16)

SAPIKLIĞIN AŞAĞILIĞINDAN Allâh’A SIĞINMAK
Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v): “Kötü kaderden, düşmanların sevinmelerinden, sapıklığın aşağılığından ve belanın sıkıntısından Allâh’a sığınırdı.” (Buhârî, Deavat: 56; Müslim, Dua Zikir: 16)

YAŞLILIĞIN ŞERRİNDEN Allâh’A SIĞINMAK
Enes (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şu sözlerle Allâh’a sığınırdı: “Allâh’ım! Tembellikten, düşkün ihtiyarlıktan, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın kötü durumlarından, Deccal fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 15; Tirmizî, Dua: 71)

KÖTÜ ÖMÜR SÜRMEKTEN Allâh’A SIĞINMAK
Mus’ab b. Sa’d (r.a), babasından naklederek şöyle demiştir: Babam Rasûlullah (s.a.v)’in sığındığı beş şeyi bize öğretirdi ve şöyle derdi: “Allâh’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, ömrün son anlarındaki fena hallerinden Sana sığınırım ve kabir azabından da Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 37; Müslim, Zikir Dua: 18)

KÖTÜ BİR HAYAT SÜRMEKTEN Allâh’A SIĞINMAK
Amr b. Meymün (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ömer ile birlikte haccetmiştim. Müzdelifede ondan şu hadisi işittim: Dikkat et Rasûlullah (s.a.v) şu beş şeyden Allâh’a sığınırdı: “Allâh’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, kötü bir hayat sürmekten Sana sığınırım, kalbin fitnesinden Sana sığınırım ve kabir azabından da Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 37; Müslim, Zikir Dua: 18)

İNSANLARIN ZULÜMLERİNDEN Allâh’A SIĞINMAK
Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Ebu Talha’ya bana hizmet edecek gençlerden birini bana bul dedi. Ebu Talha’da beni binitinin arkasına alarak Rasûlullah (s.a.v)’e götürdü. Rasûlullah (s.a.v)’e hizmet ediyordum. Her konakladığı yerde çoğunlukla şu duasını işitiyorum: “Allâh’ım! İhtiyarlıktan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve insanların yapacakları her türlü haksızlıklardan Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 15; Tirmizî, Deavat: 71)

KİŞİ YAPTIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN DE Allâh’A SIĞINIR
Şeddat b. Evs (r.a)’ten rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “İstiğfar etmenin en değerlisi kulun: Allâh’ım Sensin benim Rabbim, Senden başka gerçek ilâh yok beni sen yarattın. Ben de Senin kulumun. Ben gücüm yettiğince Sana verdiğim sözüm ve Senin vaadin üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım, işte verdiğin nimetlerinle Senin huzurundayım. Günahımla Senin huzurundayım. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin” demesidir. Sabah kalkınca samimi olarak ve gerçek biçimde Allâh’a inanarak kim bunu söylerse ve o gün de ölürse Cennete girer. Kim de akşam olunca samimi olarak ve gerçek biçimde Allâh’a inanarak bunu söylerse Cennete girer. (Buhârî, Deavat: 13; Tirmizî, Deavat: 15)

KİŞİNİN YAPTIĞI VE YAPMADIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN Allâh’A SIĞINMASI
İbn Yesaf (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in hanımı Âişe’ye: “Rasûlullah (s.a.v) vefatından önce en çok hangi duayı yapardı?” diye sordum. O da: Daha çok şu duayı yapardı dedi: “Allâh’ım! Yaptıklarımın ve yapmadıklarımın şerrinden Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 18; Ebû Davud, Salat: 367)

KİŞİ TERKETTİĞİ ŞEYLERİN ŞERRİNDEN Allâh’A SIĞINIR
Ferve b. Nevfel (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Âişe’ye Rasûlullah (s.a.v) hangi duayı yapardı diye sordum o da şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allâh’ım! Yaptığım şeylerin şerrinden ve yapmadıklarımın şerrinden Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 18; Ebû Davud, Salat: 367)

KABUL EDİLMEYEN DUADAN Allâh’A SIĞINMAK
Abdullah b. Haris (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Zeyd b. Erkam’a: “Rasûlullah (s.a.v)’den duyduğun bir şeyleri söyle” denildiğinde şöyle dedi. Size Rasûlullah (s.a.v)’in söylediğinden başka bir şey söylemiyorum. O bize şöyle dua etmemizi emrederdi: “Allâh’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlığın bunaklığından, kabir azabından Sana sığınırım. Allâh’ım! Nefsime takva bilinci -Sana karşı sorumluluk bilinci- ver, nefsimi günahlardan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın sen o nefsin dostu ve mevlasısın. Allâh’ım! Doymayan aç gözlü nefisten, korkmayan kalbten, faydasız ilimden ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 38; Müslim, Zikir Dua: 18)
alıntı
 
Üst Alt