Allah:"Kulumum zannı ne ise ben öyleyim."

Kayıtlıüye

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
90
Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah şöyle buyurur: ‘Ben, kulumun benim
hakkımdaki zannı ne ise öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim!’”


(B7405 Buhârî, Tevhîd, 15; M6832 Müslim, Zikir, 21)

Allah'ın kapısı herkese açıktır. Bu hadiste de belirtiliyor. Mevlena da demiş "Ne olursan ol gel." diye. Allah'a biz ne kadar yakınsak, o da bize, bizim ona olduğumuzdan daha yakındır. Görmüyor olsakta bize olan yakınlığına inanmalıyızdır. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır.
 
Üst Alt