Allah (c.c)

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
983
Tepkime puanı
16
"O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. " (Haşr Suresi, 24)

Evrenin dört bir yanında karşımıza çıkan her detay bize, Allah (cc)'ın büyüklüğünü kudretini ve hakimiyetini göstermektedir. Ama bu gördüğümüz mükemmelliklerin hiçbiri, Rabbimiz'in sonsuz gücünü ve ilmini anlatmaya asla yeterli olmaz. Yüce Allah (cc) bütün üstün sıfatların ve bütün güzel isimlerin tek sahibidir. Allah (cc)'ın ilmi, aklı, gücü, kudreti, rahmeti, şefkati, fazlı, ihsanı sonsuzdur. İnsanın üzerine düşen sorumluluk, aklı ve vicdanı ölçüsünde Rabbimiz'in büyüklüğünü kavrayabilmek için samimi çaba göstermektir.

"Sonsuz" kelimesi Allah (cc)'ın büyüklüğünü kavrayabilmek için üzerinde düşünülmesi gereken bir kavramdır. İnsan çok kısıtlı bir süreye sığan ömrünü tamamladıktan sonra Rabbimiz insanları bir kez daha yeni bir yaratılışla yaratacaktır. Bundan sonra ise dünyada yaptıklarının bir karşılığı olarak, insanların cennet veya cehennemde devam edecek olan sonsuz ömürleri başlayacaktır. Burada yüz değil, bin değil, yüzbin veya milyar yıl da değil, trilyon ya da katrilyon x katrilyon x katrilyon yıl da değil, sonsuza kadar sürecek bir ömür sürülecektir.

Oysa Yüce Allah (cc) öyle büyük bir ilme sahiptir ki, insana göre "sonsuz" olan, Allah (cc)'ın Katında bitmiş durumdadır. Zamanın ilk yaratıldığı andan sonsuzluk anına kadar geçecek olan her olay, her düşünce, vakitleri ve şekilleri ile Allah (cc)'ın ilmiyle belirlenmiş ve bitmiştir. Bu gerçek Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

"Hiç şüphesiz, biz herşeyi kader ile yarattık. Bizim emrimiz, bir göz kırpma gibi yalnızca 'bir keredir.' Andolsun Biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? Onların işlemiş oldukları herşey kitaplarda (yazılı)dır. Küçük, büyük herşey satır satır (yazılı)dır. " (Kamer Suresi, 49-52)

İnsan Allah (cc)'ın ilminin büyüklüğünü gücünün yettiğinin en fazlasıyla kavrayabilmek için ciddi olarak çaba harcamalı ve düşünmelidir. İnsanlık tarihinin başından bugüne kadar milyarlarca insan yaşamıştır. Allah (cc) milyarlarca çift göz, milyarlarca değişik parmak izi, milyarlarca farklı göz dokusu, milyarlarca değişik insan tipi yaratmıştır ve eğer dilerse bu kişilerden sonsuz sayıda daha yaratabilir. Çünkü ayetin de ifadesiyle; "... O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir." (Fatır Suresi, 1)

Allah (cc), insanın hiç bilmediği ve sahip olduğu sınırlı akılla anlamakta güçlük çekeceği daha bir çok şey yaratmaya kadirdir. Allah (cc)'ın üstün yaratmasındaki bu gerçek bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm kavramlar için geçerlidir. Nitekim "Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır" (Nahl Suresi, 8) ayetiyle de, Allah (cc)'ın bilmediğimiz nice şeyler yarattığına dikkat çekilmiştir.

Allah (cc) bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir çok alemi ve varlığı da yaratmıştır. Bunlar Allah (cc)'ın yaratmadaki benzersizliğinin kavranması açısından üzerinde düşünülmesi gereken gerçeklerdir. Allah (cc) sonsuz sayıda evren, sonsuz sayıda varlık, sonsuz sayıda mekan yaratmaya güç yetirendir. Dahası herbirini birbirinden çok daha farklı özelliklerle yaratabilir. Nitekim Allah (cc) ahirette cenneti ve cehhennemi yaratacaktır. Cennet ve cehennem bizim dünyada alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir yaratılışta olacaktır. Dünyada daima bozulma, yaşlanma, çürüme, eskime ve tükenme olmasına rağmen, cennette sonsuza kadar sürecek zaman içerisinde hiçbir şey bozulmayacaktır; Allah (cc)'ın Kuran'da bildirdiği, ‘tadı değişmeyen sütten ırmaklar’, cennetin bu özelliğine dikkat çeken örneklerden biridir. Cennette insan bedeni de yıpranmayacak; yaşlanma asla olmayacaktır. Allah (cc) Kuran'da cennette herkesin yaşıt olduğunu bildirmektedir ve cennet insanları sonsuza kadar en güzel halleriyle, hiç yaşlanmadan, birbirleriyle yaşıt olarak yaşayacaklardır. Allah (cc) yine Kuran'da tükenmeyen kaynaklardan içecekler olduğunu bildirmektedir.

Cehennemdeki yaratılış da bambaşkadır. Allah (cc) cehennemde, benzeri görülmemiş azap çeşitlerini yaratacaktır. Hiçbir insan oradaki azabın nasıl olacağını yaşamadan bilemez.

Tüm bunlar, Allah (cc)'ın herşeye güç yetirdiğini ve ilmiyle herşeyi kuşattığını düşünmek için birer delil olarak yaratılmıştır. Bu büyük gerçeği düşünmek, Allah (cc)'a kul olan her insan için bir sorumluluktur. Rabbimiz bir ayette şöyle bildirmektedir:

"Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. " (Talak Suresi, 12)

Bu makale, Milli gazetede yayınlanmıştır.
 
Üst Alt