Alkol...!

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
rakiicbo4.gif

Bu konuyu önemi sebebiyle, ve ilmî, içtimaî, dînî yönleriyle raporlar hâlinde ve beş bölüm içinde takdim edeceğiz.
Alkollü içkilerin kullanılması, insanlık târihi kadar eskidir.

Bütün mukaddes kitablar, içkiyi yasaklamışdır.

Kur'ân-ı Kerîm gibi Tevrat da alkollü içkileri haram kılmışdır.

Bütün alkollü içkiler; sâdece insan sağlığını değil, toplum hayâtını da etkilemekde, sayılamıyacak kadar kavgaya-cinâyete-trafîk kazasına sebeb ol-makdadır.

Alkol; insan sağlığı açısından incelenirse, pek çok hastalığın başda gelen sebebi olduğu görülür:

İçilen bir kadeh alkol, insan vücûdünde şu seyri takıyb eder:

l - Ağızda-yemek borusunda, yakıcı bir hisden sonra mideye erişir.
Midede hiç bir sindirim olayına tabî olmadan kana geçer.
Bundan sonra alkolün organlara olan tesiri başlar..

2 - Alkolün ilk tesiri: BEYİN üzerindedir.
Bu tesir, içki içenler tarafından uyarıcı gibi yorumlanır; bu devrede rûhî-fizîkî faaliyetler canlanmış gibi görünürse de bunlar, özellikle ve öncelikle beyin vazifelerinin zarara uğradığının ilk belirtileridir.
Bu dönemde içki alan kimse: Zihnî hesab yapamaz, yal-nışsız daktilo kullanamaz, salimen arabayı idare edemez, ateş etdiği zaman hedefini vuramaz...

Bu safhadan sonra şahıs, alkol almaya devam ederse, konuşması peltekleşir, hareketleri bozulur ve alkol aldığı etrafındakilerce belli olur.
Ve gene bu dönemde alkollünün toplum ahlâkına-kânunlara saygısı had şekilde azalır, haya ve utanma hissi kaybolur..
Bütün bunlara rağmen şuuru bir ölçüde yerindedir ve yapdığının bir ölçüde farkındadır.

Şahıs gene alkol almaya devam ederse, konuşma ve hareketler kaybolur, şuur bulanır; bulantı, kusma, soğuk terleme, vücüd ısısında düşme olur ve nihayet sarhoş sızar ve tam deyimiyle küfelik olur; sarhoş artık komadadır...

Bu üç devrenin tedkıykinden anlaşılıyorki:

Birinci devrede alkol, keyf verici gibidir..
Bazı kimselerde aldatıcı bir neş'e, bazılarında derin bir üzüntü sebebidir.

İkinci devrede alkol, aklın yerini almışdır.
Şahsa artık akıl değil, alkol kumanda etmekdedir; başkalarına, bilhassa kadınların ırz ve namusuna taarruz etdirir, cinayetler de bu devrede işlenir.
 
Üst Alt