Akseki Doğal ve Kültürel Yapısı

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,153
Akseki > Doğal ve Kültürel Yapısı

Sırtını Toroslar’a yaslamış güzelim dağ köyleri ile Akseki; doğa koşullarına öncelik tanıyan ve insana dönük tüm değer yargılarını
yansıtan bir mimarlık bilgisi ile kurulmuştur. Akseki yöresi orman köyleri; taş duvar ustalığının yanı sıra kapılar, pencere kafesleri ve kepenkleri de sanatın zirvesine çıkan gelişmiş bir ahşap işçiliğinin örnekleridir. Toros Dağları’nın kalker kayalarından oluşan bir zemine oturan beşik çatılı evler, doğal malzemenin olgun ve köklü bir mimari gelenekle kullanıldığı Akdeniz yöresinin klasik ev planını yansıtır.
Konut dokusu ise, yaklaşık 80-100 yıllık bir geçmiş ile konfor koşullarının gerektirdiği belirgin küçük değişiklik
ve yenilenmelerle günümüze aktarılmıştır.
Eğimli bir araziye yerleşmiş konut dokusunun belirgin özelliği, eğime paralel ve dik olarak açılmış yollar üzerinde ayrık yapı nizamında yapılmış bahçeli yapılardan oluşmasıdır. Yapıları mülkiyet durumuna göre örülmüş taş bahçe duvarları ile çitler birbirinden ayırmaktadır. Akseki evlerinde kat sayısını belirleyen etkenler arasında birinci etken ekonomik nedenler, ikinci etken de yapının eğimli arazideki durumu ve sokak ilişkisidir. Topografyanın yoğun olduğu noktalarda ve eski dokuda bugün mevcut olan yapıların genelinde iki kat bulunmaktadır. (Zemin kat ve birinci kat olarak adlandırılabilir.) Ancak sayı olarak beş evi geçmeyecek olan ve o zamanki yapı sahiplerinin ekonomik durumlarına göre oluşturulmuş ve bugün konak olarak nitelendirilebilecek üç kattan oluşan yapılar da bulunmaktadır.

İlçede, Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi 322 adet el yazması , 170 adet eski harfli basma kitapla birlikte toplam 23489 adet kitapla halka hizmet sunmaktadır.
İlçe merkezinde 8 , 41 köy ve 6 beldede toplam 74 cami mevcuttur. İlçe merkezindeki Merkez Camii tarihi ve mimari özellik
 
Üst Alt