• Forumda Rüya yorumu YAPILMIYOR! Mesaj göndermeyiniz! Mesajınız silinir!

Ait olduğumuz din (aidiyet duymuş olduğumuz din)

Ashab

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
93
Es Selamün aleyküm

Evet bu haftaki konu "ait olduğumuz din”(aidiyet duymuş olduğumuz din). Herkesin bir ilgi alanı vardır. Nitekim her birimizin kendi sorumlukları ve alışılmış olduğu duyguları ve istekleri vardır.
Bu istek ve arzularımız Arşın sahibi olan Allah c.c hak ile gönderilen nebi (sav) arzusu getirmiş olduğum bu dine tabi olmadığınız müddetçe iman etmiş olmazsınız’ hakikat ne kadar bizim dinin dışında aidiyet duymuş olduğumuz egolarımızın iç dünyasına iniyor ve mekanizması oluyor”

evet alışılmış ve üstünden gelmediğimiz nefislerimizin arzuladığı ayağımıza pranga olan dünyevi şeyleri ahiretimizi mamur gülistana, çevirmek için sizin de aidiyet duymuş olduğunuz bir dönüm noktası var mı

evet kardeşim senin de benim de bilindiği Özer’e hubey (ra) işkence esnasında şehid edilmeden soruldu ey hubey Muhammed’in sav senin yerinde olup senzevk-u sefanı çekseydin’
dininde aidiyet duymuş olduğu hubey’ vallahi ne peygamberin benim yerimde olması onun ayağına diken dahi batmasını dahi razı değilim’
sizde bir hubey olabiliyormusunuz sizin de hubey gib dönüm noktanız var mı..


Tövbe süresi 100
Muhacir ve Ensar’dan öncüler, ilkler ve onlara ihsan üzere tabi olanlar (var ya)! Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. En büyük kurtuluş budur işte.

Allah (cc), razı olduğu kulları üç sınıfa ayırmıştır:
a. Muhacir
b. Ensar
c. Onlardan sonra gelip, onlara ihsan üzere tabi olanlar
Biz müminlerin, üçüncü sınıftan olabilmesi iki şarta bağlanmıştır:
1. Dini anlarken ve yaşarken Muhacir ve Ensar’ı ölçü kabul edip, onların anladığı ve yaşadığı şekilde yaşamak. Bu, (2/Bakara, 137); “İhsan üzere uyma” ile mümkün olur.
2. Muhacir ve Ensar’ı sevmek, onlara kin duymamak ve onlar için istiğfarda bulunmak. (bk. 59/Haşr, 10)
Beyine süresi (7)
İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.
Beyhine(8)
Onların rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan râzı olmuş, onlar da Allah’tan râzı olmuşlardır. İşte bu, rabbini sayıp O’ndan korkanlar içindir.

selam ve dua ile
 
Üst Alt