Adana karaisalı ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,121
ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ
KARAİSALI İLÇE TANITIM

KARAİSALI İLÇESİ ADANA İLİNE BAĞLI BİR İLÇEDİR...


Nüfus: 35129 kişi
Yüzölçümü: 1775 km²KARAİSALI İLÇE TARİH


Midilli şehri Büyük İskender in Anadoluyu istilası sırasında yıkıldıktan sonra birçok uygarlıklar görmüştür. Ancak Türklerin Anadoluya gelişlerinden sonra yöreye vurdukları Türk Uygarlığı mührü son derece belirgin olup, günümüzde birçok Selçuklu ve Osmanlı eserleri ve isimlerine rastlıyoruz.Yöreye Selçuklu Türklerinin yerleşmesi ile birlikte şehrin adının çeçenli olarak değiştirildiğini görüyoruz. Günümüz İlçe halkının Yüreğir Ovasından gelen Ramazanoğulları ve Menemencioğulları soyundan geldiğini biliyoruz.İlçeye bugünkü ismi, Ramazanoğullarından Kara isa Beye atfen verilmiştir.
Elimizdeki tarihi belgelerin sayfalarını şöyle bir aralamaya başlar Anadoludaki siyasi karışıklıklar, Selçuklu Devletinin Moğol hakimiyetine girmesi.Antakyadan Kudüse kadar yüzbinlerce çadırlık Türkemen nüfüsunun yığılması Bu Nüfusun 1290 lı yıllardan itibaren Memluklular deste le Antakya üzerinden Çukurovaya doğru yönlendirilmeleri önemli bir olay 1340lı yıllarMemlukluların Ceyhan Nehri ve kıyılarını fetih politikasına sahne oldu.Ermeniler yapılan savaşlar sonucu yenilgiye uğratıldılar. 1350 lerde Üçoklu Türkmenler Yüreğir Bey oğlu Ramazan idaresinde idi. Bir müddet Adana ve Tarsus yöresinde dolaştılar.

Ramazan Bey, şimdiki Camili Köyünün kuzeyindeki çaldığını yurt tuttu. 1360 yılında Adana Ramazan Bey tarafından ele geçirildi. Ancak Ramazan Bey, 1352 yılında mısır Sultanının onayıyla Adana Bölgesi Türmen Emin hükümdarı olmuştu.Ramazan Beyin en sadık adamları Kusun, Karaisa, Özer, Gündüz, Kuştemür idi Karaisa Milli kasabası kışlık yurt yeri Kızıldağ ve civarı da yayla yeri olarak verildi. Ancak Karaisalının Annahşa kalesini zorlu bir cenk veya mücadele ile ele geçirdiği anlaşılıyor Annahşa kalesi Karaisa Beyin fetih mülk arazisinin merkezi idi.Karaisa oğlu Hamza Bey, 1427 yılında Kahireye gelerek Memluk Sultanına bağlılığını bildirdi. Karaisalı Beyinin yanında Dündarlı, Hacılı, Bulgarlı oymakları da vardı. 1530 yılında Karaisa oğlu Sevindik Bey aşıretin başındadır.Kanuni Sultan Süleyman Defterlerinde Karaisalı Kanuni Sultan Süleymanın Karaisalıya özel bir ilgisinin olduğunu Osmanlı arşiv belgeleri açıklıyor. 1520, 30, 40 ve 50li yıllarda Adana sancak Tapu-Tahrir defterini yazdıran Kanuni Dönemi belgelerinde Karaisalının sosyal ve ekonomik durum ayrıntılı olarak açıklanıyor.998 nolu Arşiv Tapu-Tahrir defterine şöyle bir göz atıyoruz. Adana Sancağının kazası durumundaki Karaisalıda yaşayan cemaatlar obalar şunlardır.
Mustafalı, Tekehacılı, Uçar, Murculu, Köşkerli, Toraşan, Çomaklı, Köçekli, Aşıksarılı, Diğerköpekli, Aldoshacılı, Nureddin-Yapakoğlu, Çömelek, Elcik, Orkud aşık Alibeyli, Ulu keçi Turgudlu, Sarıçobanlı, Şeyhmehmedli, Kesik, bayramlık, Mutanlı, Babasıoğlu, Albaşlı, Oruçbeyli, Keçili, Avcıhacılı, Bektaşlı Botuklu, Yapallıoğlu, Arabhasanlı Dönarslan, Şeyhhacıhalife, Kerceoğlanları, Karaisalı, Kenger, Kaşıkcılar, Salur, Karacaisalı, Köl düğün Uzadan, Sarıçobanlı, isakocalı, Emirilyaslı, ilenekli, Heceli, ilhanlı, Turhanlı, Kesrici, Çomaklı, Kuli, Canikler, Kızanlı, Tırnak.Yukarıda listesi verilen Karaisalıdaki obaların 1526 yılında tutulan defterde yer aldığını hemen belirtelim. Aynı yıl Karaisalıda 73 cemaat oba, 1956 hane ev bulunmakta olup Karaisalının merkez ve köylerinin Nüfusu l0.000e yakındır.Padişah çağrıda bulunursa 2731 nefer asker savaşa gidebilecek durumdadır. Karaisalıda aynı yıl 162 Hristiyan eve karşılık, 1834 Türk evi vardır. Yani 16. yüzyıl itibariyle Karaisalının %-90'ı Türktür ki bu durum Ramazanoğulları zamanından itibaren Karaisalıda Türkleşme hareketinin çok güçlü olduğunu gösterir.Karaisalıların kolları Osmanlı Arşivinde bulunan 1572 tarihli Adana Sancağı Mufassal Def terinde Karaisalı kazasında yaşayan göçebeler içinde Karaisalı, ve ona bağlı kollar obaları da açıklanmaktadır. Aşağıda vereceğimiz listede yer alan obalar Karaisalının kollarıdır
İsa, Kocalı, Emirilyaslı, Çeçeli, Günece, Yardımşahlı, Abdalanoğlu, Kararnandepeli, Alhanlı, Kestel, Göçerili, Çömelek, Hatibli, Ebiga, Gerce, Şeyhmehmedli, Yayasalı, Yahyaoğlu, Köşkerli, Kırtoy, Avcıhacılı, Alibeyli, Yapallı, Yahşihanlı, Dönarslan, Bunsuz, Ulukeçi, Lala, Canikler, Karacaisalı,Umurlu, Sarıçobanlı, Bayramlı, Eğlenceli, Urunguş, Bektaşlı, Yargı, Emelcik, Balabanlı, Gümeç, Salur, Gerdekli, Arabhasanlı, Furatlı, Uzadan, Örküdşeyh, Koğaşar, Alibeyli Karaisalıda çok sayıda mezra vardır. Kanaatimiz odur ki Karaisalının çeçenli obasının yurtyeri şimdiki Karaisalı şehir merkezidir

 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,121
Coğrafi konum
COĞRAFİ KONUM
Karaisalı 37.16 kuzey enlemi ile 35.04 doğu boylamları arasında ve Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Adana iline bağlı olan Karaisalı, doğusunda İmamoğlu, güneyinde Yüreğir ve Seyhan, batısında Tarsus ve Pozantı, kuzeyinde Aladağ ilçeleri ile çevrilidir. (bkz. Karaisalı Haritası)
Adana’nın kuzeyinde ve şehre 47 km uzaklıkta olan Karaisalı’nın yüzölçümü 1.775 km2’dir. Denize uzaklığı 93 km olup ilçe merkezinin denizden yüksekliği 241 m’dir.B. YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Karaisalı, engebeli arazinin bittiği Toros dağlarının başladığı yerde kurulmuş, sırtını Toroslara dayamış, ovayı tepeden süzen, engebeyle dağ arasında köprü vazifesi gören bir yerleşim birimidir.

a) Dere ve Akarsular
Karaisalı, akarsular bakımından zengin sayılabilecek düzeydedir. Seyhan Nehri ilçenin doğu sınırını oluşturur. Eğlence, Körkün ve Çakıt Çayları ile Üçürge Deresi her mevsim su bulunan akarsulardan olup Seyhan Nehrine dökülmektedir.
Ayrıca yörede Çatalan ve Nergizlik Barajları mevcuttur. Çatalan Barajı Adana’nın içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

C. İKLİM
Karaisalı, Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bölgede meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşur.
Ortalama yağış miktarı 917 mm’dir. Özellikle yaz döneminde nem yüklü sıcak bir hava görülür.
Bölgede 38 yıllık ortalama sıcaklık 18.3 oC’dir. En soğuk ay Ocak (8.82 oC), en sıcak ay ise Ağustos (27.5 oC)’tur. Yine 38 yıllık verilere göre ortalama yüksek sıcaklık 24 oC, ortalama düşük sıcaklık 13.9 oC’dir.

D. BİTKİ ÖRTÜSÜ
İlçenin bitki örtüsü de Akdeniz iklimi özellikleri taşır. Yüksekliğin az olduğu yerlerde bodur ağaçlardan oluşan makiler görülür. Ve yörede bol miktarda murt (mersin) olması sebebiyle yöre insanlarına Murtçu adı da verilir.
Yüksekliğin fazla olduğu yerlerde ise ormanlar meşe, kızılçam, ardıç göknar, sedir gibi ağaçlardan oluşur. Maki toplulukları, tahrip edilen ormanlık alanlarda görülür. Yaz mevsiminin kuraklığı ve uzunluğu bitki örtüsündeki çeşitliliği azaltır.

E. ARAZİ YAPISI
Adana’nın kuzeyinde yer alan Karaisalı, Alpin Dağ Sisteminin devamı olan Toros dağlarının güney ucunda yer alır. Coğrafik açıdan Toros dağları ile Çukurova arasında geçiş alanında bulunmaktadır. Dolayısıyla arazinin bir kısmı dağlık, bir kısmı ise az engebeli veya engebesiz alanlardan oluşmaktadır. Jeolojik açıdan ise; Toros dağ kuşağının hemen güney ucunda yer almaktadır. Bundan dolayı da jeolojik yapı iki ana kısımda incelenebilir:
Birincisi Toros dağ kuşağını oluşturan kıvrımlı, kırıklı, Palezoyik ve Mesozoyik yaşlı kayaçlar olup genelde kireçtaşları, kırıntılı kayaçlar ve ofiyolit kayaçlardan oluşmaktadır. Bu kayaçlar içerisinde ekonomik öneme sahip bazı maden yatakları bulunmaktadır.
İkincisi ise Senozoyik yaşlı kayaçlardan oluşan Adana Baseni sedimanter kayaçlardır.

F. MADENLER
Karaisalı’da çıkan ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün saptamış olduğu madenler şunlardır;
Linyit, Krom, Demir, Bakır, Kurşun ve Maden kömürü

Köyleri

- AKÇALI
- ALTINOVA
- AŞAĞIBELEMEDİK
- AŞAĞIYİRİKLER
- AYAKKIF
- BEKİRLİ
- BEYDEMİR
- BOLACALI
- BOZCALAR
- BOZTAHTA
- BUCAK
- ÇAKALLI
- ÇEVLİK
- ÇOCUKLAR
- ÇORLU
- ÇUKUR
- DEMİRÇİT
- DÖRTLER
- DÖŞEKEVİ
- DURAK
- EĞLENCE
- EMELCİK
- ETEKLİ
- FADIL
- GİLDİRLİ
- GÖKHASANLI
- GÖKKUYU
- GÜLÜŞLÜ
- HACILI
- HACIMUSALI
- KALEDAĞI
- KARAHASANLI
- KARAKILIÇ
- KARAKUYU
- KARAYUSUFLU
- KAŞOBA
- KIRALAN
- KIRIKLI
- KÖRÜKLÜ
- KÖSEFAKILI
- KUŞCUSOFULU
- KUYUCU
- KUZGUN
- KÜÇÜKÇINAR
- MARAŞLI
- MEMİŞLİ
- MURTÇUKURU
- NERGİZLİK
- NUHLU
- ÖMERLİ
- ÖRCÜN
- PİRİLİ
- SADIKALİ
- SARIKONAK
- SÖĞÜTLÜ
- TATIK
- TOPAKTAŞ
- TOPKARALI
- TORUNSOLAKLI
- TÜMENLİ
- YAZIBAŞI
- BARAKDAĞI

 
Üst Alt