Adana ili tufanbeyli ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,121
ADANA İLİ TUFANBEYLİ İLÇESİ
TUFANBEYLİ İLÇE TANITIM
TUFANBEYLİ ADANA İLİNE BAĞLI BİR İLÇEDİR...

Nüfus: 22672 kişi
Yüzölçümü: 973 km²


TUFANBEYLİ
TUFANBEYLİ VE TARİH
TUFANBEYLİ İLÇE TARİH


Ilçenin yerlesim yeri çok eski tarihlere dayanmaktadir. Bunun örnekleri olarak ilçenin kuzeyinde Sur Hacibekri, Hanyeri köyü yakinindaki höyükler, ayni zamanda ilçenin güneyindeki kale kalintisi, ören yerleri buranin tarihinin çok eski uygarliklara dayandigini göstermektedir.

İlçe Hüketçe adiyla Saimbeyli ilçesine bagli bir bucak merkezi iken 28.04.1958'de Saimbeyli'den ayrilarak Magra adiyla ilçe olmustur.
Daha sonra ismi Kurtulus savasinda büyük kahramanliklar gösteren Osman Tufanbey'in adindan dolayi Tufanbeyli olmustur.

Denizden yüksekligi 1474 olup, Adana'ya 190 km uzakliktadir. 31 köyü olan ilçenin yüzölçümü 964 km2'dir.
İlçede Bulunan Eserler

Şar Harabeleri, Romalilardan kalma Amfi tiyatro ile Bizans kilise kalintilari bulunmaktadir.
Gebze mevkiinde Hititlere ait kaya kabartmalarina rastlanmaktadir.

TUFANBEYLİYİ TANIYALIM
Tufanbeyli Adana ilinin bir ilçesidir.

tufanbeyli

Tufanbeyli ilçesi Adana ilinin ilçeler arasında il merkezine en uzak konumdadır.
Doğusunda Kahramanmaraş (Göksun ilçesi), batısında Kayseri ili (Develi ve Tomarza ilçeleri), güneyinde Saimbeyli, kuzeyinde ise Kayseri (Sarız ilçesi) bulunur.
Yüzölçümü 964 m2, nüfus yoğunluğu yaklaşık 25 kişi/km2'dir.
Coğrafi yapısı itibariyle bağlı olduğu Adana ve komşu illere çok uzaktır.
Adana'ya 196, Kayseri'ye 178 ve Kahramanmaraş'a 160 km uzaklıktadır.
Rakım 1474 m civarındadır. Kayseri'yle ekonomik ilişkisi vardır.
Ekonomik olarak Kozan ve Kayseri'ye bağlıdır.
Nur Dağları'nın devamı olan Binboğa dağları ve Batı Toroslar'ın devamı olan Tahtalı dağları arasında kalmış, engebeli ve kırık bir arazi yapısına sahip yüksek bir plato görünümündedir.
3000 metrenin üzerine çıkan yükseklikler vardır.
Tufanbeyli'ye ulaşım güneyden Obruk beli geçidi, doğudan Kan geçidi, batıdan Gezbeli geçidi ile sağlanır.
Seyhan nehri'nin bir kolu olan Göksu ırmağı ilçenin yakınından geçer ve ilçe topraklarını kuzeyden güneye ikiye böler.
İlçe iklim bakımından karasal iklim yapısına sahiptir.
Yazlar sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer.
Bitki örtüsü yönünden fakirdir. İlçenin kuzeyinde kalan dağlık bölgelerde çam, sedir, köknar ve ardıç ormanları bulunur.
Ekilebilir arazi ilçenin güneyinde ve güneydoğusunda daha çoktur.

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 20,171'dir.
Bunun 5,332'si ilçe merkezinde, 14,839'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 1 belde, 29 köy ve 3 mahalleden oluşmaktadır.
1958 yılına kadar Hüketçe adıyla Saimbeyli'ye bağlı bucakken "Mağara" adıyla ilçe olmuş, 1965'te Çukurova bölgesi Kuvay-i Milliye komutanlarından Aydınoğlu Osman Tufan Bey'in adına izatefen bugünkü adını almıştır.

TUFANBEYLİ SAĞLIK
İlçede 2004 yılında hizmete giren Tufanbeyli Devlet Hastanesi toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Şimdiki sağlık ocağı ise Toplum Sağlığı Merkezine dönüşecektir.
Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde 4924 sayılı kanuna göre çalışan sözleşmeli devlet memurları bugüne kadar Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne birçok kez takdir kazandırmıştır.
2009 yılında 2 dahiliye 1 kadın doğum 1 aile hekimi ve bir diş tabibi, acil serviste ise 4 pratisyen hekim görev yapmaktadır.

TUFANBEYLİ YAŞAM TARZI
Tufanbeyli halkı geçimini çoğunlukla çiftçilikle sürdürmektedir.
İlçede küçük çapta ticaret olsa da bu iç bir ticaret olup tarım ürünleri dışında üretilip dışarıya satılan fazlaca kalem yoktur.
İlçe nüfusu son dönemlerle özellikle Adana ve Kayseri'ye iş sebebiyle göç vermiştir.
Düğünler tüm halkın katılımıyla güzel bir ortamda geçer.
3 gün süren düğünün 1. günü oğlan evinde öğle yemeğinin verilmesi ve akşam ev önünde davulların çalınması ve misafirlerin oyunlarıyla başlar.
Bu oyunlarda kızlar ve erkekler tek tek ya da gruplar halinde çıkıp oynarlar.
Bunun yanı sıra önemli bir oyun şeklide halaylardır.

Halaylarda 10 kişi ve üzeri kadınlı erkekli topluluk birlikte figürleri icra ederler. bu oyunlardan bazıları Kırıkhan, Malatya, Adana üçayağıdır (üçayak). Daha çok erkekler arasında oynanan sinsin de bu oyunlardan biridir.
2. gün sabah oğlan evinde çalınan düğün kınacının kız evine gitmesiyle devam eder. Kınacı gelinliği kız evine kadar götürür.
Kınacı (oğlan evinin toplanıp kalabalık bir şekilde kız evine gitmesidir) kız evine gittikten sonra o akşam kız evinde ya da halka açık bir alanda Kına Merasimi yapılır ve geline kına yakılır. o gece saat 00:00'a kadar düğün devam eder.
Sabah oğlan evinde davullar çalmaya başlar ve öğleden sonra 15:00 civarları oğlan evi araçlarla konvoy oluşturarak kız evine gider.
Buradan gelin alınır ve kısa bir ilçe turu atıldıktan sonra oğlan evine gelin iner. bu şekilde düğün merasimi tamamlanmış olur.

Yaşam içerisindeki önemli ayrıntılardan biride cenaze durumlarında öne çıkar. Tüm halk cenaze evinde toplanır.
Cenaze defnedildikten sonra yakın akrabalar 3 gün bu evde kalır ve cenaze sahiplerini yalnız bırakmaz.
3.gün öğle namazından sonra mehrumun hayrına bir yemek verilir.
7. gün yine mehrumun hayrına bir yemek verilir. bu iş 40. ve 52. günde de tekrar edilir.
Bu süre zarfında dualar ve sureler okunmak suretiyle mehrumun ve tüm insanların adına Allah'tan yardım istenir.
Kur'an-ı Kerim'den okunan sureler ile hem aile efradının hem de yakınlarının teskin edilmesi de sağlanmış olur.
Taziye için gelen herkes mutlaka Kur'an okutarak günahların affı için Allah'a sığınır.


 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,121

kürebeli tufanbeyli

TUFANBEYLİ KÜREBELİ YAYLASI
Tufanbeyli halkı eskiden beri hayvancılıkla da uğraşmaktadır. yaz geldiğinde özellikle hayvanlarının daha rahat beslenmesi için yaylaya göç ederler.
Tufanbeyli halkının yaylası kürebelidir.
Yazları aileler (hala hayvancılıkla uğraşanların bir bölümü) Kürebeli yaylasına çıkar ve burada tüm yazı geçirirler.
Doğasının güzelliği ile bir cennet harikasıdır kürebeli.
1500-1800 rakım arasında yazın sıcaklığından uzak, göl kenarında tatlı bir yaşamdır kürebeli hayatı.

TUFANBEYLİ AİLELER


Tufanbeyli'de oldukça geniş sülaleler vardır. Ve bunların tamamı farklı zamnlarda buraya yerleşmiş olsa da kız alıp vermeler nedeniyle tüm ilçe birbirine akraba olan insanlardan oluşmuştur. Herkes birbirini tanır.
Soyadı kanunu sonrası birbirine akraba olan sülaleler kardeşlerin farklı soyad almalar sebebiyle ayrılmış gibi görünseler de aslında Tufanbeyli'de soyad fazlalığı kadar farklı aileler yoktur.

İlçede bulunan sülaleler; Emili, Evsen, Keçe, Öztürk, Sezgin, Ahrazlar (Araz'lar, Çağlar'lar, Gürler'ler) Burak, Özen, Sapmaz,
Batkı, Keçe, Aktürk, Çinçik, Karan, Gökdemir, Beklen, Güver, Alcı, Alçın, Ergü, Balı, Aka, Baytekin, Berksoy, Öztürk, Küncü,
Bu ailelerden bazılarına aittir.

Tufanbeyli'de aile bağları önemlidir. Her aile çekirdek aile yapısında kurulsa da Amca (emmi), Dayı, Hala, Teyze, Dede, Nine (nene), Amcaoğlu (emmioğlu),
Amcakızı (emmiığzı), teyzeoğlu (dezzeoğlu), teyzekızı (dezzığzı), dayıoğlu, dayıkızı (dayığzı), emmice kavramları hala geçerliliğini korur.TUFANBEYLİ İLÇE TARIM
İlçede buğday, şekerpancarı, fasulye, nohut, patates üretimi çoğunluğu oluşturmaktadır.
Son yıllarda meyvecilik içinde adımlar atılmaktadır.
Su kaynakları açısından zengin olmasına rağmen kullanım yönünden zayıftır.

TUFANBEYLİ İLÇE TARİH


Tufanbeyli ilçesi sınırları içerisinde kalan Comona (Şar Köyü)'nın tarih sahnesinde önemli yeri vardır.
İlçedeki en önemli tarihi kalıntıların bulunduğu Şar Köyü'nde Roma, Bizans ve Hitit dönemlerine ait kalıntılar bulunmaktadır.
Bunlardan ayakta olanlardan bazıları Ala Kapı, Kırık Kilise ve Antik Tiyatrodur. Tufanbeyli Hitit döneminin önemli merkezlerinden biridir.
Kizzuwatna Krallığınin en önemli merkezlerinden olan Comona o dönem için dini bir devlet niteliğindeydi.
iç işlerinde bağımsız dış işlerinde ise Hitit Krallığına bağlı olan bu dini gücü olan devlet döneminde önemli olaylar cereyan etmiştir.
Hitit Kralları insanlar üzerindeki etkisini yükseltmek için Kizzuwatna Krallığından kızlarla evlenirler ve bu dini gücü kullanırlardı.
Tarihin ilk yazılı anlaşması olan Kadeş anlaşması Hitit Kralı III.Hattuşili, Mısır Firavunu II.Ramses ve Hitit Kralının eşi (Kizzuwatna Kralının kızı- Puduhepa) arasında imza edilmiştir.
Buradan hareketle Tufanbeyli ve çevresinin tarihteki önemli yeri bir kez daha ön plana çıkmaktadır.

SAR ANTİK KENTİ TUFANBEYLİ
Kraliçe Puduhepa: Puduhepa, çok ilginç bir şahsiyettir.
Hititlerde babaerkil toplum sistemi, gerçi araştırmalara göre, Hattiler'den etkilenerek onlardan aldıkları Tawanannalık (anakraliçe) sistemiyle yumuşamaya başlamıştı,
ancak Puduhepa Hitit Ülkesine kadın eşitliğini ve haklarını getiren Kizzuwatnalı bir rahip kızıydı.
III.Hattusili Kades Savaşı dönüşünde Lawazantiya'ya gelmiş ve Puduhepa ile evlenmiştir.
Araştırmalara göre, Puduhepa kurnaz bir kadındır ve bir süre sonra kralın tüm işleriyle ilgilenen ihtiraslı biri olacaktır.
III.Hattusili'nin bu evliliği yapmasında bazı politik çıkarlarının olduğu konusunda görüşler vardır.
Puduhepa'nın en dikkat çekici özelliklerinden birisi, Hattusa'da kralın üzerinde kurduğu siyasi otoridedir.
Birçok konuda, özellikle de, devlet işlerinde kocasını hypokondiac yapmış ve onu bir kenara iterek tüm işlerle kendisi ilgilenmiştir.
Her konuda söz sahibidir; yolsuzluk davalarına bakmak, doktor atamak, fal baktırmak, tanrılara adaklar sunmak, diğer ülkelerle yazışmak gibi bütün konular onun tekeline girmiştir.
16 yıl sonra bir devlet anlaşmasına mühür basan tek kraliçe de Puduhepa'dır.
Puduhepa'nın imza attığı bu andlaşma Kadeş andlaşmasıdır.
Bu andlaşmadan sonra, Mısırla ilişkilerin geliştirilmesinde kraliçenin çabaları yadsınamaz.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,121
TUFANBEYLİ İLÇE KÖYLERİ
Tufanbeyli ilçesine bağlı 30 adet köy bulunmaktadır. Bu köyler sırasıyla Akçal, Akpınar, Ayvat, Bolatpınar, Bozgüney (kasaba), Çatalçam, Çukurkışla, Damlalı, Demiroluk, Doğanbeyli, Doğanlı, Elemanlı, Evci, Fatmakuyu, Hanyeri, İğdebel, Karsavuran, Güzelim, Kayapınar, Kayarcık, Kirazlıyurt, Koçcağız, Ortaköy, Pekmezli, Pınarlar, Şarköy (Comona), Taşpınar, Tozlu, Yeşilova (hastane), Yamanlı Köyleridir.

Bağlı bucaklar
• Kamışlı • Kösreli • Mansurlu • Sağkaya • Tepecikören • Tuzla

TUFANBEYLİ İLÇE KÖYLERİ VE BELDELERİ
Beldeler: Bozgüney

Köyler:

• Akçal • Akpınar • Ayvat • Çakırlar • Çatalçam • Çukurkışla • Damlalı • Demiroluk • Doğanbeyli • Doğanlı
• Evci • Fatmakuyu • Güzelim • Hanyeri • İğdebel • Karsavuran • Kayapınar • Kayarcık • Kirazlıyurt • Koçcağız
• Ortaköy • Pekmezli • Pınarlar • Polatpınarı • Şarköy • Taşpınar • Tozlu • Yamanlı • Yeşilova

KIRIK KİLİSE TUFANBEYLİ ADANA

TUFANBEYLİ İLÇE COĞRAFYA

Tufanbeyli, Adana ilinin kuzey doğusunda bulunur.
Doğusunda K.Maraş (Göksun ilçesi), Kuzeyinde Kayseri (Sarız İlçesi), batısında Kayseri (Develi ve Tomarza ilçeleri) bulunmaktadır.

TUFANBEYLİ YAMANLI KÖYÜ
Yüzölçümü 964 km2 olup km2 ye 25 kişi düşer. Coğrafi yapısı itibarıyla bağlı olduğu Adana ve komşu illere uzaktır.
Adana'ya 196 km. Kayseri ye 178km. ve K.Maraş’a 160 km. mesafededir. Rakım 1474 m. civarındadır.
Amanos dağlarının devamı olan Binboğa dağları, batı Torosların devamı olan Tahtalı dağlarının arasında kalmış engebeli ve kırık bir arazi yapısına sahip yüksek bir plato görünümündedir.
3000 metrenin uzerine cikan yukseklikler vardir.

Tufanbeyli’ye ulaşım Güneyden Obrukbeli geçidi, doğudan Kan geçidi, batıdan Gezbeli geçidi ile sağlanır.
Seyhan nehrinin bir kolu olan Göksun ırmagı ilçenin yakınında geçer ve ilçe topraklarını kuzeyden guneye ikiye böler.

İlçe iklim bakımından karasal iklim yapısına sahiptir.
Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Bitki örtüsü yönünden fakirdir.
İlçenin kuzeyinde kalan dağlik bölgelerde çam, sedir, koknar ve ardiç oranları bulunur.
Halkın bilinçsiz kesim yapması nedeniyle orman alanı gün geçtikçe tükenmektedir.
Ekilebilir arazi ilçenin güneydinde ve güneydogusunda daha çoktur.

Ilçe Merkezi Cumhuriyet, Istiklal ve Yeni Cami olmak üzere üc mahalleden oluşur.
Yerleşim genellikle topludur. Ilçey bağlı 30 köy ve 11 mahallesi vardır.

Köylerde yerleşim topludur. Ilcede mezra ve oba yoktur. 7 köyün nufusu 150 nin altına düşmüştur.
Yaz aylarında yaylaya çıkılmaktaysada bir yekün teşkil etmemektedir.
Devlet yonetimi ile halk arasında ilişkiler iyidir.
Köylerde ve ilçede halk uysal bir mizaca sahip olduğundan devlet ve kamu

TUFANBEYLİ İLÇE SOSYAL YAPI
KONUT EV


Konutlar ilçe merkezinde %40, köylerde %50 ahşap yapılır.
Ancak kışları soğuk ve sert geçtiği için sağlam ve mümtazam yapılmıştır.
Diğer konutlar betonarmedir. Son 15 yılda ilçede hızlı bir yerleşme başlamıstır.
Bu sayede ilçede 4 katli evler bir hayli çoğalmıstır.
Çatılar genelde galvanizli saç (cinko) ve kiremit kaplıdır.
Halen toprak damlı evler mevcuttur. Ilçedeki dışarıya göç olmasına rağmen konut yetersizliği devam etmektedir.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,121
SOSYAL YAŞAM

Tufanbeylide sosyal yaşantının yeni yeni gelişmeye başladığı söylenebilir.
Örf ve adetlere bağlılık özellikle köylerde sıkı devam etmektedir.
Dinlenme parkları, spor sahaları ve çoçuk oyun alanları bu zamana kadar yapılmamıştır.
Eğlence yeri olarak tiyatro ve sinema salonu yoktur. Özel idare Işhanında Kaymakamlık tarafindan tefrişi yapılan bir kültür salonu vardır.
İlçede bulunan okullar yılda 4-5 defa bu salonda tiyatro ve diğer gösteriler yapmaktadır.
1997 yılından başlayarak Kaymakamlık tarafindan kurulan ilçe kültür komisyonu çalışmaları dahilinde bu salonda halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi için konferanslar düzenlenmektedir.
Bu çalısmalar içinde çesitli tiyatro ve muzik toplulukları ilçeye getirilerek halka açık gösteri ve eğlenceler düzenlenmektedir.

TUFANBEYLİDE ELEKTİRİK
İlçe Merkezi ve bütün köylerinde elektrik vardir.
Elektrik merkezi Adana'da bulunan Çukurova Elektrik tarafindan verilmektedir.
Çetin geçen kış aylarında bazı köylere aylarca elektrik verilmemektedir.
İlçe merkezinde de sık sık elektrik kesilmeleri olmaktadır.
Bu kesilmelerin önlenmesi için ilçe merkezinin 25 km. doğusundan geçen entegre sistemine bağlanması gerekmektedir

TUFANBEYLİDE SU
İlçe merkezinde su şebekesi vardır. 1996 yılı sonundan beri ilçe yeterli suya kavuşmustur.
Altı köy içme suyu şebekesine sahiptir. Diğer köylerde çeşmeler mevcuttur.

Ancak bir köy halen kuyu suyu kullanmaktadır. Köylerden 14 tanesinin içme suyu yeterli degildir.
İlçe ve köylerin sulama suyu problemi %90 oranında çözümlenmiştir. İlçede 9 sulama göleti yapılmış.
2 göletin yapımı devam etmektedir. Ayrıca ırmak üzerinde 10 kadar sulama amaçlı bent bulunmaktadır.

TUFANBEYLİDE KANALİZASYON
İlçe merkezinde 1970 yılında belediyenin kendi imkanlarıyla projesiz olarak yaptırdıgı eski bir kanalizasyon şebekesi mevcuttur.
Bu şebeke hem çok eski hemde ihtiyaca cevap vermeyecek durumdadır.
Köylerde ise Güzelim ve Akpınar Köylerinde kanalizasyon vardır.

TUFANBEYLİDE PTT HİZMETLERİ

İlçenin haberleşme hizmetleri büyük ölçüde tamamlanmıstır. Bütün köylerde evlere telefon götürülmüştür.
Merkez sayılan köylere ihtiyaca cevap verecek telefon santrali kurulmuştur.
İlçe merkezinde bulunan santral doluluk nedeniyle ihtiyaca cevap verecek hale gelmiştir.

TUFANBEYLİDE İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

İlçede sanayi kuruluşu yoktur. Bu nedenle işçi sınıfı yok denecek durumdadır.
Nüfusun büyük bir çoğunluğu çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmakta ve kendi işlerinde çalışmaktadır.
Bir kısım vatandaşlar büyük kentlerde mevsimlik işçi olarak gitmektedir.
İş hayatı yaz aylarında çok hareketli gecmesine ragmen kış aylarında çok sönüktür.


TUFANBEYLİ İLÇE NÜFUS
1997 nüfüs sayımında ilçenin nüfusu 19.898 olarak tesbit edilmistir.
Bu nüfüsün 5.129’u ilçe merkezinde 14.769’u ise köylerde yaşamaktadır.
İlçe nüfüsunun büyük çoğunluğu çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Cinsiyete göre ilçe nüfüsunun %52'si erkek, %48'i kadındır.
Nüfüsun tamamı Türkçe konuşmaktadır.
2000 yılı nüfüs sayımında ilçenin nüfusu 22.672 olarak tesbit edilmistir.
 
Üst Alt