15-Burdur ilindeki camiler

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Ulu Camisi
Ulu Camisi

Burdur şehir merkezinde, Pazar Mahallesinde bulunan Burdur Ulu Camisi, vakıf kayıtlarına göre Hamitoğullarından Dündar Bey tarafından 1300 yılında yaptırılmıştır. Sonraki yıllarda harap olan bu camiyi Çelik Mehmet Paşa 1749 yılında ikinci kez yaptırmıştır. Ancak bir deprem sonucu yıkılan cami l935 yılında Neo-Klasik üslupta yeniden yapılmıştır.

Cami düzgün bir plan şeması göstermemektedir. Dikdörtgen planlı cami kesme taştan yapılmıştır. Son cemaat yeri caminin ibadet mekanından daha alçak olup önünde doğu, batı kenarlarında birer, kuzeyde de üç sivri kemerli açıklıkları bulunmaktadır. İlk yapılışında açık olan bu son cemaat yerleri camekanla kapatılmıştır

İbadet mekanını üzeri ahşap bir tavan ile örtülmüştür. Üst örtüsü de oluklu kiremit çatılıdır. İç mekanda herhangi bir süsleme elemanına rastlanmamaktadır. Mihrap dikdörtgen bir niş içerisinde yuvarlak bir niş şeklindedir.Yanına basit bir minber eklenmiştir.Caminin ilk yapılışından kalan oyma tekniğinde yapılmış ahşap minberi Burdur Müzesindedir. Bu minberin oldukça zengin, birbiri içerisine girmiş bitkisel motifleri bulunmaktadır.Buna dayanılarak caminin ilk yapılışında kapı, pencere ve dolap kapaklarının da Osmanlı ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini sergilendiği sanılmaktadır.

Caminin kuzey doğu ve kuzey batı köşelerine kare kaideli yuvarlak gövdeli iki minare yerleştirilmiştir. Minarelerin şerefe altları klasik baklava ve stalaktitlidir. Kuzey, doğu ve batı yönlerinde üç giriş kapısı bulunan caminin ana duvarlarında iki sıra halinde Neo-Klasik üslubun özelliklerini yansıtan ince uzun,sivri kemerli pencereleri bulunmaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Selimzade Camisi

Selimzade Camisi

Burdur’un doğusunda yer alan Selimzade Camisi’nin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak yanındaki türbeyi kitabesinden öğrenildiğine göre 1886 yılında Selimzade Hacı İsmail tarafından yaptırılmıştır. Caminin de türbeden daha eski olduğu sanılmaktadır.

Cami, boyuna dikdörtgen planlıdır. Moloz taştan yapılmış olun caminin, kuzey batısında ahşap direklerin taşıdığı ahşap bir son cemaat bulunmaktadır. Ancak duvarlardaki bazı izlerden burada kapalı bir son cemaat yeri olduğu sanılmaktadır. Son cemaat yerinde ibadet mekanına açılan giriş kapısı dikdörtgen bir çerçeve içerisindedir. Kapı kemerinin iki köşesinde de bezeme olarak yalnızca iki rozet buluşmaktadır. İbadet mekanı oldukça basit ve bezemesizidir. İbadet mekanı, iki sıra halindeki pencerelerle aydınlatılmıştır. Bunlardan alt sıradakiler yuvarlak taş kemerlidir. Caminin üzeri ahşap tavanlı bir çatı ile örtülüdür.

Minare taş kaideli olup ahşaptandır. İlk yapılışında da ahşap olan minarenin l914 depreminde yıkıldığı sonra yine ahşap olarak yapılmıştır. Minare kaidesine bitişik olarak Selimzade Hacı İsmail’in l886 tarihli türbesi bulunmaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Tepe Camisi

Tepe Camisi

Burdur, Tepe Mahallesi’nde bulunan Tepe Camisi’nin kitabesi olmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Buradaki bir mescit biraz daha genişletilerek camiye dönüştürülmüştür.

Cami mimari yönden bir özelliği olmayan karkas bir yapıdır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Kayışoğlu Camisi

Kayışoğlu Camisi

Burdur’un en eski yerleşim merkezlerinden olan Kuyu Mahallesinde bulunan Kayışoğlu Camisi’nin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak kapısı üzerindeki kitabeden Kınalızade Emin Bey tarafından 1872 ‘de onarıldığı öğrenilmektedir.

Mimari yönden bir özelliği olmayan caminin taş temelleri- üzerinde ahşap bir minaresi bulunmaktadır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Mustafa Hoca Camisi

Mustafa Hoca Camisi

Burdur merkezinde bulunan Mustafa Hoca Camisi, Kuyu Camisi olarak da tanınmaktadır. Kitabesi günümüze gelemediğinden ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı öğrenilememiştir.

Mimari yönden bir özelliği olmayan caminin XX.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Dikdörtgen planlı caminin üzeri kubbeye benzer ahşap bir tavan ve çatı ile örtülüdür. Taş temeller üzerindeki minaresi ahşap olup üzeri saçla örtülmüştür.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Hecin Camisi

Hecin Camisi

Burdur merkezinde bulunan Hecin Camisi l875’de yapılmıştır. Kitabesi olmadığından kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

Cami l914 depreminde yıkılmış, 1930’da yeniden yapılmıştır. Taş temeller üzerine, dikdörtgen planlı ahşap ve bağdadi karışımı bir yapı olup mimari bir özelliği bulunmamaktadır.

Caminin üzeri çatı ile örtülüdür. İlk yapımında da ahşap olan minaresini l900’de Hacı Hacer isimli bir hanım yine ahşap olarak yenilemiştir
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Gazi Camisi

Gazi Camisi

Burdur, Gazi Caddesi’nde bulunan bu caminin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Büyük olasılıkla XIX.yüzyılın ikinci yarısında yapılan bu cami l914 depreminde yıkılmış ve sonraki tarihlerde yeniden yapılmıştır.

Cami taş temelli, dikdörtgen planlı, ahşap karkaslı bir yapı olup üzeri çatılıdır. Minaresi Burdurlu taşçı ustaları tarafından Burdur taşından yaptırılmıştır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Çeşmedamı Camisi

Çeşmedamı Camisi

Burdur Çeşmedamı Mahallesi’nde bulunan bu caminin de ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.Yapı üslubundan XIX.yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır. Ancak 1842 tarihli bir vakıfname bu yapıdan muallimhane olarak söz etmektedir.

Burdur’da meydana gelen l914 depreminde yıkılmamıştır. Dikdörtgen planlı, üzeri çatı örtülü, küçük ve basit bir camidir.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Taş Camisi (Taşdemir Camisi)

Taş Camisi (Taşdemir Camisi)

Burdur, Yenice Mahallesinde olan Taş Camisi, 1782’de Hacı Molla isimli bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Cami l914 depreminde yıkılmış, ardından ahşap olarak yenilenmiştir. İlk caminin mimari şekli bilinmemektedir.

Burdur l971 depreminde zarar gören cami yeniden onarılmıştır. Mimari yönden bir özelliği bulunmamaktandır. Bu arada minaresi taştan yapılmıştır.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Divanbaba Camisi

Divanbaba Camisi

Burdur, Değirmenler Mahallesi’nde bulunan Divanbaba Camisi’nin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Bununla beraber minare kaidesindeki bir kitabe de l775’de Tilurizade Hacı Süleyman Efendi’nin yaptırdığı yazılı ise de bunun caminin mi, yoksa minarenin mi yapımı olduğu anlaşılamamıştır.

Mimari yönden bir özelliği olmayan bu cami l971 depreminden sonra yenilenmiştir.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Şeyh Sinan Camisi

Şeyh Sinan Camisi

Burdur, Sinan Mahallesi’nde bulunan Şeyh Sinan Camisini Çelik Mehmet Paşa ismini taşıyan medrese ile birlikte l776’da yaptırmıştır. Cami l914 depreminde zarar görmüş ve ardından yenilenmiştir.

Burdur taşından yapılan cami minaresinin ince görünümü ile dikkat çekicidir.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Gölhisar Dengere Köyü Camisi

Gölhisar Dengere Köyü Camisi
Gölhisar Dengere Köyü Camisi

Burdur,Çavdır’ın 15 km uzağındaki Dengere Köyü Camisi, Dengere Köyünün girişinde bulunmaktadır.

Cami, uzunluğuna dikdörtgen planlıdır. Doğu cephesi dışında caminin bütün duvarları moloz taştandır. Ayrıca ağaç hatıllarla duvarlar desteklenmiştir. Ancak köşelere antik çağlara ait köşe taşları yerleştirilmiştir.

Doğu cephesinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Burada güney yan duvarının uzantısı ile dört mermer sütunun taşıdığı iki kat halinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaatin alt ve üst katı dışarıya açıktır. Buradaki bir merdivenden hem ikinci kata hem da kadınlar mahfeline çıkılmaktadır.

İbadet mekanı ikişerden iki sıra sütunla üç sahna bölünmüştür.Bunlardan orta nef diğerlerine göre biraz daha yüksektir.Üst örtü tavan olup çıtalarla küçük geometrik bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümlerin araları da kırmızı.sarı ve beyaz renklerde palmet, kıvrık dal ve rozetlerden oluşan bir bezeme ile süslenmiştir. Mihrap oldukça basittir. Duvarlardaki iki sıra dikdörtgen pencerelerle içerisi aydınlatılmıştır.

Caminin kuzey doğu köşesine kare kaideli minare oturtulmuştur. Kaide üzerinde piramidal bir pabuç kısmı,ince bir kordon ve kenarlı bir gövde bulunmaktadır. Minarenin petek kısmı gövdeden biraz daha ince olup üzeri konik bir külahla örtülmüştür. Caminin mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır.
 
Üst Alt