12 - Bingöl ilindeki camiler

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,625
Bingöl Cami ve Mescitleri

Cumhuriyetin ilanından sonra Eski Bingöl’ün bulunduğu Çapakçur Deresi’nin kenarına bir cami yapılmıştır Bundan sonra Bingöl’ün yerleşiminin gelişmesiyle birlikte yeni camiler yapılmaya başlanmışsa da bunların mimari ve sanat tarihi yönünden bir özelliği bulunmamaktadır Öncelikle Hacı Hıdır Efendi kendi ismini taşıyan bir cami yaptırmıştır Bunun ardından Hükümet Konağı’nın bulunduğu alana modern bir cami yapılmıştır Bunu Hafız Behçet Akbulut’un Kiğı Zermek (Yel Değirmeni), Şeyh Cemal Sinan’ın Dimlek (Karaçubuk) Köyü’nde yaptırdığı camiler izlemiştir

Halkın maddi katkıları ve devletin de yardımıyla Karlıova,Genç, Solhan ve Kiğı ilçelerine yeni camiler yapılmıştır Depremler sonunda yıkılan bu camilerin yerine yenileri yapılmıştır

Kiğı Camisi (Kiğı)

Kiğı ilçesinin en eski eserlerinden Kiğı Camisi, minaresi üzerindeki bir yazıttan Bayındırlı (Akkoyunlu) Fahreddin Kutluk Bey’in oğlu Pir Ali Bey tarafından l401-1402 yılında yaptırılmıştır Eski bir kaynakta da yıkılan minarenin Hacı Hasan tarafından onarıldığı,Pir Ali Bey oğlu Pirtan Bey tarafından yenilendiği yazılıdır

Caminin minberini Hacı Recep Bey isimli bir sanatçı yapmıştır

Dikdörtgen planlı cami çeşitli onarımlar nedeniyle günümüze orijinal durumu ile gelememiştir Taş temelli,tek katlı, kerpiç duvarlı caminin üzeri düz bir damla örtülmüştürİçerisinde önemli bir mimari bezeme bulunmamaktadır Köşedeki temk şerefeli minare yuvarlak gövdeli,taş külahlıdır

Cami l734’de Hacı Süleyman,1767’de Halil Bey,1794 de Kiğı Mirlivası Mehmet Paşa onarmıştır

Caminin avlusunda Kiğı eşrafından Hacı Mehmet Efendi’nin mezarı bulunmaktadır Bu kişi ilminin yanı sıra biniciliği ve silahşorluğu ile de tanınmıştır Hacı Mehmet Efendi, Şeyh Hacı Yusuf Efendi aracılığı ile Palulu Şeyh Mahmudi Samini Efendi’den icazet almış ve konağının yanına bir mescit ile kütüphane yaptırmıştır
 
Üst Alt