bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort Fatih Sultan Mehmet'in ksaca hayat - islamiforumlar.net - islami forum


Burada her ey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > KLTR,EDEBYAT MZAH > Kim Kimdir?
www.islamiforumlar.net
Kayt ol Yardm Ajanda Arama Son Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua kesi slami rya tabirleri Resimli Cuma Mesajlar Dk iini rahatla letiim
Kim Kimdir? Tarihi veya gnmz nemli ahsiyetleri...

Fatih Sultan Mehmet'in ksaca hayat

Kim Kimdir?


Yeni Konu a CEVAPLA

 

Seenekler Deerlendirme: Konunun ortalama Deerlendirmesi 5,00/5,00 puandr.
Alt   #1 (permalink)
mr- diyar
Uzman Kardeimiz

Fatih Sultan Mehmet'in ksaca hayatFatih Sultan Mehmet'in ksaca hayat, Fatih Sultan Mehmet hayat maddeler halinde

Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de dodu. Babas Sultan kinci Murat, annesi ise Hatice Hma Hatun'du. 11 yanda Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. Dnemin nemli bilginleri tarafndan dersler ald. Hocalar arasnda Molla Grani, Temcidolu, elebizade Mehmet, Molla Hsrev gibi isimler vard.

1443 ylnda aabeyi Alaaddin Ali elebi'nin vefat etmesi zerine tahtn tek varisi oldu. Babas kinci Murat'n tahttan feragat etmesiyle birlikte -1444 ylnda- henz 12 yandayken tahta kt. Bu durum devlet adamlar arasnda baz rahatszlklara sebep oldu. Tahta otural ok ksa bir sre olmuken Hal Seferi ile kar karya kald. Birtakm devlet adamlarnn istei zerine kinci Murat tekrardan tahta geti. Fatih Sultan Mehmet ise Manisa'ya gitti.

Babas kinci Murat'n 1451 ylnda vefat etmesi zerine 19 yanda ikinci kez tahta kt. Fatih Sultan Mehmet, tahta oturur oturmaz stanbul'un fethine younlat. 1453 ylna dek yapt hazrlklarn ardndan 6 Nisan'da kuatmay balatt. 53 gn sren kuatmann ardndan 29 Mays gn stanbul fethedildi.

Fatih Sultan Mehmet, bilime ve sanata ok nem verirdi. rnein, dnemin nemli bilimadamlarndan Ali Kuu'yu stanbul'a ard. talyan ressam Gentile Bellini'yi de stanbul'a ard ve resimlerini yaptrd.

Fatih Sultan Mehmet, 3 Mays 1481'de vefat etti.

FATH SULTAN MEHMET DNEMNDE FETHEDLEN YERLER

1459'da Belgrad'n dnda btn Srbistan Osmanl egemenliine girdi.
1460'da Venediklilerin elindeki baz kaleler dnda Mora ve Atina ehri ele geirildi.
1461'de Trabzon Rum mparatorluu'na son verildi.
1462'de Eflak Osmanl hakimiyeti altna girdi.
1463'de Bosna fethedildi. Osmanl'nn gsterdii hogrden etkilenen Bonaklar Mslmanl benimsemilerdir.
1465'de Hersek Osmanl hakimiyeti altna alnd.
1476'da Bodan Osmanl hakimiyetine alnd.
1478'de Arvanutluk ele geirildi.
1480'de talya'ya yaplan sefer neticesinde Otranto fethedildi.


FATH SULTAN MEHMET DNEMNDE DENZLERDE FETHEDLEN YERLER

Eriboz, mroz, Limni, Midilli, Bozcaada, Taoz, Semadirek, Gkeaada, Zenta, Ayamavra ve Kefalonya adalar alnd.

GEN AIKLAMALAR

Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432'de Edirne'de dodu. Babas Sultan kinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanakl, kvrk burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padiaht. Devrinin en byk ulemalarndan birisiydi ve yedi yabanc dil bilirdi. Alim, air ve sanatkarlar sk sk toplar ve onlarla sohbet etmekten ok holanrd. lgin ve bilinmedik konular hakknda makaleler yazdrr ve bunlar incelerdi. Hocaln da yapm olan Akemseddin, Fatih Sultan Mehmed'in en ok deer verdii alimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmed, gayet soukkanl ve cesurdu. Esiz bir komutan ve idareciydi. Yapaca ilerle ilgili olarak en yaknlarna bile hibir ey sylemezdi. Fatih Sultan Mehmed okumay ok severdi. Farsa ve Arapa'ya evrilmi olan felsefi eserler okurdu. 1466 ylnda Batlamyos Haritasn yeniden tercme ettirip, haritadaki adlar Arap harfleriyle yazdrd. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdrrd. Bilime byk nem veren Fatih Sultan Mehmed yabanc lkelerdeki byk bilginleri stanbul'a getirtirdi. Nitekim Astronomi bilgini Ali Kuu kendi dneminde stanbul'a geldi. nl Ressam Bellini'yi de stanbul'a davet ederek kendi resmini yaptrd. air ve ak grlyd. Fatih Sultan Mehmed 1481 ylna kadar hkmdarlk yapt ve bizzat 25 sefere katld. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdii kararlar kesinlikle uygulayan bir kiilii vard. Devlet ynetiminde olduka sertti. Savalarda ok cesur olur, bozgunu nlemek iin ileri atlarak askerleri savaa tevik ederdi.

20 yanda Osmanl padiah olan Sultan kinci Mehmed, stanbul'u fethedip 1100 yllk Dou Roma mparatorluunu ortadan kaldrarak Fatih nvann ald. Hz.Muhammed'in (S.A.V) hadisi erifinde mjdeledii stanbul'un fethini gerekletiren byk komutan olmay da baaran Fatih Sultan Mehmed, yksek yetenei ve dehasyla dost ve dmanlarna gcn kabul ettirmi bir Trk hkmdaryd. Orta a' kapatp, Yenia' aan Cihan mparatoru Fatih Sultan Mehmed, Nikris hastalndan dolay 3 Mays 1481 gn Maltepe'de vefat etti ve Fatih Camii'nin yanndaki Fatih Trbesi'ne defnedildi.

PAYLA
Facebook Twitter Googlemr- diyar isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #2 (permalink)
mr- diyar
Uzman Kardeimiz
Fatih Sultan Mehmed padiah, olduktan sonra ilk i olarak, devaml ayaklanma karan Karamanolu Beyliine kar sefere kt. Karamanolu brahim Bey af diledi. Fatih stanbul'un fethini dnd iin onu balad. Fatih Sultan Mehmed, byk gayesini gerekletirmek iin, Macarlara, Srplara ve Bizansllara kar yumuak davranyordu. Amac Hallarn birlemesini nlemek, onlar tahrik etmemek ve zaman kazanmakt. Bin yllk tarihinin sonuna gelmi olan Bizans kle kle sadece stanbul ehrinin snrlar iinde hkm sren bir devlet durumuna dmt. Ancak buna ramen Bizans'n varl, Balkanlardaki Trk hakimiyeti asndan tehlikeli oluyordu. Bizans mparatorlar, Anadolu'daki eitli siyasi gleri de Osmanl aleyhine kkrtmaktan geri kalmyorlard. Hatta zaman zaman Osmanl ehzadeleri arasndaki taht kavgalarna karp devletin i dzenini bozuyorlard. stanbul'un Osmanl Devleti'nin hakimiyeti altnda girmesi, ticari ve kltrel ynden nemli bir avantajn daha ele geirilmesi demekti. Boazlar tam anlamyla kontrol altna alnacak ve bu sayede, Karadeniz ticaret yollar ele geirilmi olacakt. Karamanoullar meselesini zen Fatih Sultan Mehmed, stanbul'un fethi iin gerekli hazrlklara balad. Devrin mhendislerinden Musluhiddin, Saruca Sekban ile Osmanllara snan Macar Urban Edirne'de top dkm iiyle grevlendirildi. "ahi" ad verilen bu toplarn yannda, tekerlekli kuleler ve artma gllelerin retilmesi (havan topu) yaplan hazrlklar arasndayd. Yaptrlan bu byk toplar stanbul'un fethedilmesinde nemli rol oynad. Yldrm Bayezid'in stanbul kuatmas srasnda yaptrd Anadolu Hisarnn karsna, Rumeli Hisar (Boazkesen) ina edildi. Bu sayede Boazlar'n kontrol salanacak, deniz yoluyla gelebilecek yardmlara kar tedbir alnm olacakt. 400 paradan oluan bir donanma ina edildi. Turhan Bey komutasndaki bir Osmanl donanmas Mora'ya gnderildi ve stanbul'a yardm gelmesi engellendi. Eflak ve Srbistan ile var olan bar antlamalar yenilendi. Macarlarla da yllk bir antlama yapld. Osmanllarn bu hazrlklar karsnda, Bizansllar da bo durmuyordu. Surlar salamlatrlyor ve ehre yiyecek depolanyordu. Ayrca Bizans mparatoru Konstantin, Hali'e bir zincir gerdirerek, buradan gelecek tehlikeyi nlemeye alt. Ayn zamanda Hal dnyasndan yardm isteniyor, Papa ise yapaca yardm karsnda Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birletirilmesini istiyordu. Ancak Katoliklerden nefret eden Ortodoks Rumlar, Roma kilisesine balanmak istemiyor, "stanbul'da Kardinal Klah grmektense, Trk sar grmeye razyz" diyorlard. Fatih Sultan Mehmed, hazrlklar tamamlandktan sonra, Bizans mparatoru Konstantin'e bir eli gndererek, kan dklmeden ehrin teslim edilmesini istedi. Fakat mparatordan gelen savaa hazrz mesaj zerine, stanbul'un kara surlar nne gelen Osmanl ordusu, 6 Nisan 1453'de kuatmay balatt. Osmanl donanmas ise Hali'in giriinde ve Sarayburnu nnde demirlemiti. Ordu; merkez, sa ve sol olarak ksma ayrld. 19 Nisan'da yaplan ilk saldrda, tekerlekli kuleler kullanld ve bu saldr ile Topkap surlarndan burlara kadar yanald. Osmanl Ordusundaki er says 150.000 ile 200.000 arasndayd. Bu kuvvetlere Rumeli ve Anadolu beylerine bal eitli kuvvetler de katlmt.

ok iddetli arpmalar oluyor, Bizansllar ehri koruyan surlarn zarar gren blmlerini hemen tamir ediyorlard. Venedik ve Cenevizliler de donanmalaryla Bizans'a yardm ediyorlard. Fatih Sultan Mehmed Osmanl donanmasnn kuatma srasnda yeterince kullanlamadn ve bu yzden kuatmann uzadn dnyordu. stanbul'un Hali tarafndaki surlarnn zayf olduu biliniyordu. Bizans bu blgeye zinciri bu nedenle germiti. Yksekten atlan ta glleler Bizans donanmasndan baz gemileri batrmt fakat bir ksm donanmann Hali'e indirilmesi kesin olarak gerekliydi. Fatih Sultan Mehmed, stanbul'un fethedilmesini kolaylatracak nemli kararn verdi. Osmanl donanmasna ait baz gemiler karadan ekilerek Hali'e indirilecekti. Tophane nndeki kydan balayp Kasmpaa'ya kadar ulaan bir gzergah zerine kzaklar yerletirildi. Gemilerin, kzaklarn zerinden kaydrlabilmesi iin, Galata Cenevizlilerinden zeytinya, sade ya ve domuz ya alnarak kzaklar yaland. 21-22 Nisan gecesi 67(yada 72) para gemi dzeltilmi yoldan Hali'e indirildi. Hali'teki Trk donanmasna ait toplar, surlar dvmeye balad. Ciddi arpmalar cereyan etti. Bundan sonraki gnlerde top sava, ok, tfek atlar, lam kazmalar, byk ve hareketli sava kulelerinin surlara saldrlar devam etti. Kuatmann uzun srmesi ve kesin baarya ulalamamas askerler arasnda endie yaratt. Ancak, stanbul'u her ne artta olursa olsun almaya kararl olan Fatih Sultan Mehmed kumandanlarn ve alimlerin de bulunduu bir toplant dzenledi. Cesaretlendirici bir konuma yaptktan sonra, 29 Mays'ta genel saldrnn yaplacana dair kararn aklad. arpmalar srasnda Bizans' koruyan surlar zerinde kapatlmas mmkn olmayan gedikler almaya balamt. Surlar ierisine kk szmalar oluyor, ancak geri pskrtlyordu. lk defa Ulubatl Hasan ve arkadalarnn ehit olmak pahasna tutunmay baardklar stanbul surlar, artk direnemiyordu. 53 gn sren ve 19 Nisan, 6 Mays, 12 Mays ve 29 Mays'ta yaplan drt byk saldrdan sonra Dou Roma mparatorluu'nun 1125 yllk bakenti olan stanbul, 29 Mays 1453 sal gn fethedildi. stanbul'un fethi, ok nemli sonular da beraberinde getirdi. Fatih Sultan Mehmed, stanbul'un fethinden sonra batdaki hakimiyeti pekitirmek, snrlar geniletmek, slam' en uzak yerlere kadar yaymak ve Hristiyan birliini bozmak amacyla Avrupa zerine bir ok seferler dzenledi. Srbistan (1454,1459), Mora (1460), Eflak (1462), Bodan (1476), Bosna-Hersek, Arnavutluk, Venedik (1463-1479), talya (1480) ve Macaristan seferleriyle Osmanl mparatorluu Avrupa'daki hakimiyetini pekitirdi. Srbistan Krall tamamen ortadan kaldrlp Osmanl sanca haline getirildi, Mora tamamen fethedildi, Eflak Osmanl eyaleti yapld, Bosna tekrar Osmanl hakimiyetine alnd, Arnavutluk ele geirildi. 16 yl sren Osmanl-Venedik Deniz Savalar sonunda Venedik bar imzalamay kabul etti. talya'ya yaplan sefer srasnda Roma'nn fethi asndan ok nemli bir merkez olan Otranto, fethedildi ancak Fatih Sultan Mehmed'in lm zerine geri kaybedildi.
mr- diyar isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #3 (permalink)
mr- diyar
Uzman Kardeimiz

Krm'n fethiKIRIMIN FETH ve KARADENZ

Fatih Sultan Mehmed, Karadeniz'e de hakim olmak istiyordu.
Venedik ve Cenevizlilerin slam dnyasnn aleyhine yaptklar esir ticaretini nlemek, stanbul'a gelen ticari mallarn tanmasnda esas rol oynayan Krm sahillerini ele geirmek, Karadeniz'i bir Trk Gl haline getirmek amacyla hareket eden Fatih, ie 1459'da Amasra'y fethederek balad.
1460'da Candaroullar Beylii'ne son verildi.
1461'de Trabzon'un, 1475'de de Krm'n fethiyle Karadeniz bir Trk gl haline geldi. Bu sayede Karedeniz'deki Ceneviz stnl sona erdi ve pekyolu'nun tm denetimi Osmanl Devleti'ne geti.

OTLUKBEL SAVAI


Karamanolu brahim'in 1464'te lmesi zerine oullar birbirlerine dmlerdi.
Akkoyunlu hkmdar Uzun Hasan'n yardmyla shak Bey Karamanolu beyliine sahip oldu.
Bunun zerine dier olu Pir Ahmed Bey Fatih Sultan Mehmed'den yardm istedi ve gelen yardm sayesinde Beylii ele geirdi.
Fakat Pir Ahmed Bey bir sre sonra gidip Venediklilerle anlanca, bu duruma sinirlenen Fatih Sultan Mehmed, Karaman Seferi'ne kmaya karar verdi.

Konya ve Karaman alnarak Osmanl'ya baland.
Karaman halk stanbul'a ve eitli yerlere g ettirildiler.
Pir Ahmed Bey kaarak Akkoyunlu hkmdar Uzun Hasan'a snd.
Bu olay Osmanllarla Akkoyunlularn arasnn almasna neden oldu.
Osmanllar Avrupa ve Anadolu'daki topraklarn geniletirken, Akkoyunlular Devleti'de Dou Anadolu, Kafkasya, ran ve Irak zerinde hakimiyet kurmulard.

Snrlarn genileten iki Trk Devleti arasnda byk bir sava kanlmaz olmutu.
Otlukbeli mevkiinde 11 Austos 1473'de yaplan savata, devrin en kuvvetli sava tekniine ve aralarna sahip olan Osmanl ordusu, Uzun Hasan'n kuvvetli svarilerden kurulmu olan ordusunu birka saatte datt.
Bu savatan sonra Akkoyunlular bir daha kendilerini toparlayamadlar.
Fatih Sultan Mehmed, Akkoyunlu tehlikesini bu ekilde engellemi oldu.
Anadolu'da ve Rumeli'de birok sefer dzenleyip pek ok zafer kazanmt.
Buna ramen gneyde gl bir devlet konumunda olan Memlklerle problemler yaand halde scak bir savatan kanmt

DENZLERDE DURUM

stanbul'un fethiyle ticaret yollarnn hakimiyeti Osmanllara gemiti.
Ancak denizlerde Venedik ve Cenevizliler'in etkinlii devam ediyordu.
Fatih ticaret yollarnn gvenliini salamak ve korsanlardan kurtulmak iin
Ege adalar zerinde siyasetini arlatrd. Ege adalarna seferler dzenlendi.
Yeni tersaneler ve gemiler ina edildi. Rodos seferine kldysa da alnamad.
mr- diyar isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #4 (permalink)
mr- diyar
Uzman Kardeimiz
Fatih Sultan Mehmed, klasik manada Osmanl devletinin idari kurucusu saylabilir. stanbul'un fethinden sonra kendisini Kaiser-i Rum (Dou Roma mparatoru) ilan etmi ve devlet messeselerini yerletirmitir. Fatih Kanunnamesi ile Atam-Dedem Kanunu dedii gelenekleri yazl hale getirmi ve buna Kanunname-i Ali Osman denmitir. Divann idaresini sadrazamlara brakarak, ileri kafes arkasndan takip etmeye balam, mutlak vekilim dedii sadrazam geni yetkilerle donatmtr. Ayrca defterdar, kazaskerler ve dier st dzey devlet erkannn grevleri tarif edilmitir. Yenieri ordusu 10.000'e karlarak gl bir merkezi ordu tekil edildiinden u beylerinin nemi azalm, bylece merkezi idare salamlatrlmtr. Anadolu ve Rumeli'nin en kudretli devletinin hkmdar olarak "Han" nvann ilk defa o kullamtr. stanbul'un fethinden sonra Yldrm Bayezid zamannda elden kan topraklar yeniden kazanlm, hatta Rumeli ve Karadeniz kylarnda yeni yerler fethedilmitir. Krm'n fethi ile Karadeniz bir Trk gl haline getirilmi, Anadolu birlii tamamlanm ve Rumeli'deki Trk varl Belgrad'a kadar uzanmtr. stanbul, Fatih zamannda bir ilim ve sanat merkezi haline gelmi, Fatih medreseleri klasik Osmanl medreselerinin temelini oluturmutur. airler ve ilim adamlar iin bir cazibe merkezi haline gelen stanbul'a btn slam dnyasndan bilginler gelmeye balamtr.

FATH'N NSAN HAKLARI AHDNAMES


Fatih Sultan Mehmed, Bosnay fethettii zaman Osmanl devlet politikasnn sonucu olarak blge halkna dini serbestiyest getirmitir. Fatih Sultan Mehmed'in buradaki latin papazlarna verdii 883 (1478) tarihli ferman suretinde; "Nian- hmayun u ki Ben ki Sultan Mehmed Han'm; st ve alt tabakada bulunan btn halk tarafndan u ekilde bilinsin ki, bu ferman tayan Bosna rahiplerine ltufta bulunup u hususlar buyurdum: Szkonusu rahiplere ve kiliselerine hikimse tarafndan engel olunmayp rahatszlk verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatszca memleketimde duranlara ve gerekse kaanlara emn aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerlesinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkm tarafndan hi kimse bunlara herhangi bir ekilde karp incitmeyecektir. Kendilerine, canlarna, mallarna, kiliselerine ve dardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve g yaratna Allah hakk iin, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hakk iin, yedi Mushaf hakk iin, yz yirmi drt bin peygamber hakk iin ve kuandm kl iin en ar yemin ile yemin ederim ki, yukarda belirtilen hususlara sz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkr olduklar srece hi kimse tarafndan muhalefet edilmeyecektir." Bu ferman suretinde de grld gibi aznlklar tam bir hrriyet ortam iinde hayatlarn srdrmlerdir
mr- diyar isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #5 (permalink)
Turab
Teknik Ekip
FATIH SULTAN MEHMED

Babasi: Murad Han -II
Annesi: Hadice Alime Hma Hatun
Dogumu: 30 Mart 1432
Vefati: 3 Mayis 1481
Saltanati: 1451 - 1481

Yedinci Osmanli padisahi ve Istanbul Fatihi.


Sultan Murad Han, oglu sehzade Mehmed' i yanliz din ve fen ilimlerinde yksek bir tahsil yaptirmak ve bir takim kltr dillerine (Arapa, Farsa, Latince, Yunanca ve Sirpa) sahip olarak yetistirmekle kalmadi.

O, bu kudretli ve kabiliyetli sehzadeye tecrbeli devlet adamlarindan ve byk alimlerden mtesekkil yksek bir muhiti, maddi-manevibakimlardan devrin en stn ordusunu ve nihayet btn dsmanlarini ve Hali ordularini yere seren rakipsiz ve saglam bir devleti de miras birakmisti.

Bununla beraber 21 yalinda tahta oturan gen Hakan, daha ilk gnlerde devleti ve ordusunu daha byk hamleler yapacak bir kudrete ulastirdi.

Sehzadeliginden beri bir an nce Istanbul' u fethetmek ve hazret-i Peygamberin "Kostantiniyye (Istanbul) muhakka feth edilecektir.

Bu fethi yapacak hkmdar ne gzel hkmdar ve onun askerleri ne gzel askerdir." mjdesine mazhar olmak istiyordu. Bu gaye ile askeri tarihin kaydettigi en byk atesli silahlar ve toplar ile ordusunu dayanilmaz bir kudret halina getirdi.

Ayrica 1000 yillik tarihi boyunca btn muhasaralari muvaffakiyetsizlige ugratan surlari asmak iin seyyar kuleler kurdu. Nihayet 6 Nisan' da baslayan kusatma, 22 Nisan' da Fatih' in donanmayi Besiktas' tan Hali' e indirmesiyle ok siddetli bir duruma girdi. 29 Mayis 1453 ' de yapilan son taarruzla sehri alarak ortaaga son verdi.

Beyaz bir at zerinde ve muhtesem bir alayla Topkapi' dan sehre giren Fatih Sultan Mehmed, doguca Ayasofya' ya gitti. Kapiya gelince attan inip, secdeye vardi.

Mabedi temizletti, tasvirlerden kurtardi ve ilk Cuma namazini orada btn gazilerin sevin ve heyecanlari iinde kildi. Daha sonra Ayasofya' nin kiyamete kadar cami kalmasini yazili vasiyyet ve vakf eyledi.

Fatih Sultan Mehmed bundan sonra, Osmanli Devleti' ni bir Cihan Imparatorlugu haline getirme ve Islamiyet' i btn dnyaya yayma mcadelesine giristi. O; "Dnyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padisah ve Istanbul da cihanin payi tahti olmalidir. " diyordu.

Nitekim bu gaye ile Fatih kisa zamanda Anadolu' da Isfediyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir beyligi ile Kirim hanligini tabiiyeti altina aldi.

Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sirbistan (Belgrad hari), Eflak Bogdan ve sair lkeleri fethetti. Bir ok krallik, imparatorluk, hanlik ve beylik ortadan kaldirildi ve Osmanli topraklariTuna' dan Firat' a kadar yayildi. Anadolu' da milli birlik te'si edildi.

Bu byk Trk Sultani 1481 senesi ilkbaharinda yz bin kisilik bir ordunun basinda olarak yeni bir sefere ikti. Ancak, Hnkar ayiri denilen mevkide hastalandi ve ok gemeden 3 Matis 1481 ' de vefat etti.

zel doktoru olan Yahudi dnmesi Yakup Pasa tarafindan zehirlendigi de sylenmektedir. Nasi, adina yaptirdigi camini bahesine defnedildi. Sonra zerine trbe yapildi.

Fatih Sultan Mehmed, ince yzl, uzunca boylu, dolgun vcudlu olup, seyrek gler, yzne bakildiginda hrmet ve korku telkin ederdi. Her seyi grenmek isteyen zeki bir arastirici idi.

Harp san' atindan ok hoslanir. yapacagi seferlerden en yakinlarini bile haberdar etmez ve bunlarin gizli kalmasina ok dikkat ederdi. "Sirrima sakalinin bir telinin vakif oldugunu bilsem onu yolar atarim" sz meshurdur.

Soguga-sicaga, aliga-susuzluga ve yorgunluga karsi ok dayanikli idi. Tabzon zerine iktigi seferde Zigana daglarini yay olarak binbir mskilatla geerken yaninda bulunan Uzun Hasan' in annesi, Sara hatun; "Ey ogul! Bir Trabzon bunca zahmete deger mi?" deyince, yce Hakan; "Bu zahmet din yolundadir, ahiretde Allah tealanin huzuruna varinca inayet ola. Zira elimizde Islam kilici var. Eger bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur." cevabini verir.

Fatih, byk ilim, din, kltr ve san' at adamlarini etrafinda tolayarak Islam medeniyetine yeni bir hamle verdi ve Istanbul' u devrinde bu medeniyetinve dnyanin en yksek bir merkezi haline getirdi. Molla Grani, Hocazade, Molla Hsrev, Hizir Bey, Molla Yegan, Ali Kusu ve Akseseddin meclisinin en mhim simalari idi.

Devrinde Osmanli Devleti' nin byk temel messese ve teskilati en mkemmel bir hale geldi.

Zeytinyagi dktrerek insanlik tarihinde "yagla makina sogutmasi", havan topunun balistik hesab ve planini yaparak dik mermi yollu ilk silahi kesfeden de odur. Yine onun devrinde basta Istanbul olmak zere, imparatorlugun byk sehirleri cami, mescid, medrese vesair eserlerle donatilmistir.
Turab isimli ye uanda  online konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Yeni Konu a CEVAPLA

Bookmarks

Seenekler
Konuyu deerlendir
Konuyu deerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikas | Kullanm artlar

Tm Haklar Sakldr.
Bu websitesinde Bulunan Yazlar
AKTF KAYNAK LNK belirtilmeden kullanlamaz.