bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort slamiyete Gre Giyim Kuam artlar Nelerdir? - islamiforumlar.net - islami forum


Burada her ey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > SLAM PAYLAIMLAR > Genel islami paylamlar
www.islamiforumlar.net
Kayt ol Yardm Ajanda Arama Son Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua kesi slami rya tabirleri Resimli Cuma Mesajlar Dk iini rahatla letiim
Genel islami paylamlar eitli islami konular burada paylayoruz.

slamiyete Gre Giyim Kuam artlar Nelerdir?

Genel islami paylamlar


Yeni Konu a CEVAPLA

 

Seenekler Deerlendirme: Konunun ortalama Deerlendirmesi 5,00/5,00 puandr.
Alt   #1 (permalink)
tark_
Katlmc Kardeimiz

slamiyete Gre Giyim Kuam artlar Nelerdir?slamiyete gre giyim kuam artlarndan biri efff ve avret yerine yapacak darlkta olmamaktr" Zr, avret yerlerini[1] rtecek, souk ve scan zararn giderecek vasfta elbise giymek farzdr.[2]

leride de genie anlatlaca gibi, bir elbisenin avret yerlerini rtecek vasfta olmas, hacmini belli etmeyecek byklk ve genilikte olmasn da gerektirir. "Cehennemliklerden (henz) grmediim iki snf vardr: Yanlarnda srlarn kuyruklar gibi kamlar bulunan ve onlarla insanlara vuran bir kavim ve giyinmi plak kadnlar"[3] hadsini iyi bir dnsnler. Bu, erkeklerle deil, kadnlarla alkaldr, diyerek de ii geitirmesinler. Zr, hadsde hussiyetle kadnlarn zikredilmesi, u hl, erkekleri de kapsamadndan deil, daha ok kadnlarda bulunduundandr. Evet, avret yerlerini rtecek, gstermeyecek ve hacmini belli etmeyecek byklk, genilik ve kalnlkda olan bir elbise giymek lzimdr.

Bu Huss le Alkal Birka Rivyet:

1. sme bn-i Zeyd (yle) dedi:

Reslllah sallallhu aleyhi ve sellem bana, Dihyet'l-Kelb'nin O'na hediye ettii kaln Kubtyyeler'den, ya'ni bir eit ince Msr kumalarndan giydirdi. Ben de onu hanmma giydirdim. Bunun zerine Reslllah sallallhu aleyhi ve sellem bana, ne oldu sana, Kubtyye'yi neden giymiyorsun? dedi. Onu zevceme giydirdim, dedim. Bunun zerine Reslllah sallallhu aleyhi ve sellem yle buyurdu:

"Ona emret elbisesinin altna i kaftan (astar) koysun. nki ben, (u kubtyyesinin) kemiklerinin/vcdunun hacmini belli etmesinden korkuyorum"[4]

2. Him (yle) dedi:

"Mnzir bn'z-Zbeyr Irk'dan geldi. Esm binti Eb Bekr'e, gzleri kr oldukdan sonra, ince Merv kumann Kuhustn rgsnden olan bir elbise gnderdi."

(Him devamla yle) dedi:

"(Esm) eliyle elbiseye dokundu ve "f! elbisesini ona geri veriniz" dedi."

(Him), "Bu, Mnzir'e ar geldi ve (yle) syledi," dedi:

"Anacm!.. O, altn gstermez."

(Esm da), "O, altn gstermese de, kesinlikle belli eder" dedi.[5]

3. Abdullah bn Eb Seleme'den rivyet edildi:

mer bn-i Hattb radyallhu anhu insanlara Kubtyyeler giydirdi ve zevceleriniz bunlar giymesin, dedi.

Bir adam, "Ey m'minlerin Emri! Ben onu hanmma giydirdim. Evin iinde geldi gitti ve ben o elbisenin, altn gsterdiini grmedim" dedi. Bunun zerine,

Hazre-i mer radyallhu anhu,

Altn gstermese de vasfeder/belli eder"[6] dedi.[7]

Mes'ele'nin Usl Taraf

Kur'n ve Snnet'de avret yerlerini rtmek bir emr/emir,[8] amak da bir nehy/yasak'dr.[9] u emir ve nehiylerden her birinin, -biribirinden ayr va mstakl dnlmeleri hlinde bile- birer fkh hkm vardr. Aksi delllerle sbit olmadka, emrin mcebi/gerei vciblik,[10] nehyin mcebi de harmlkdr.[11]

Yine, u husstaki emrin ve nehyin -biribirlerinden ayr dnldkleri takdrde-, zdlarnn ayr ayr hkm nedir? Usl-i Fkh'da, Emr'in ve Nehy'in/yasan zdlarnn hkm var mdr, varsa, nedir? sli, deiik ekillerde cevblanr.

Ksaca yle denmektedir: Bu hussta limlerce ihtilf edilmitir. Sahh olan, (emrin zddn yapmak) emir ile kasdedileni ortadan kaldryorsa harm, yasaklanann zdd yasa ortadan kaldryorsa, vcibdir/farzdr. Kaldrmyorsa, emrin zdd mekrh, yasan zdd Snnet-i Mekkededir.[12] Bu kelmn hsl, bir eyin vcbu (farz ve vcib oluu) terkinin harm olduunu, bir eyin harm oluu da onu terk etmenin vcib olduunu gsterir. Bu, hakknda tartma dnlemeyecek bir eydir.[13]

Bir gre gre bir eyi emretmek zddn yasaklamay, bir eyi yasaklamak da zddn emretmeyi gerektirir. Bize gre de, bir eyi emretmek zddnn mekrh olmasn, bir eyi yasaklamak da zddnn vcib bir snnet olmasn gerektirir. Bu bir eyi emretmek zddnn mekrh olmasn gerektirir eklindeki temel kaidenin faydas vardr. nki emrolunann zddnda sbit olan harmlk emirle hedeflenmeyince ancak emri ortadan kaldrmas bakmndan mu'teber olur. Ya'n emredilenin zddyla oyalanlp da emredilen yok edilirse yok edilmesi harmdr. Ama emredilen eyin bu zdd o emredileni ortadan kaldrmyorsa, o zdd ilemek mekrh olur" te yasaklama zddnn snnet olmasn gerektirdiinden dolay, ihrml kimse dikili elbise giymekten yasaklannca izr ve rid giymek snnet oldu dedik. [14]

Hsl; yet; vcdun mahrem yerlerinin hatlarn belli etmeyecek genilikte elbise giymek emredilmitir. Bu emri terk ederek vcd hatlarn belli edecek darlkta elbise giymek harmdr,

Veya, Vcd hatlarn belli edecek darlkta bir elbise zerinden avret yerini gstermek yasaklanmtr. Bu yasan zdd olan avret yerlerini belli etmeyecek genilikte olan (mesel alvar ve onun gibi) bir elbise giymek vcib derecesinde bir snnettir, denilse, ulem efendilerimiz ne buyururlar? lim diresinde u sze kar sylenebilecek bir ey elbette olamaz. Ancak, cehlet, artlanmlk, yobazlk ve sapmlk erevesinde ise kim ne derse, kilesince/yapsnca amel etmitir.

Bir Takm Fetvlar

Zehre'de ve dier kitblarda (yle bir fetv) vardr:

Eer kadn zerinde elbise varsa, cesedini dnmekde bir (bakma) zarar() yokdur. Bu, elbise altn vasf edecek ekilde (cesede) yapm olmad ve altn vasf edecek/belli edecek ekilde ince olmad zamndr. Byle olmazsa, o zamn kiinin ona bakmamas lzmdr. [(Zehre'nin fetvs) bitti.]

Et-Tebyn'de (yle bir ifde) vardr:

Dediler ki,

"Kadnn bedeninde, zerinde bir elbise varken, (u elbise) altn belli etmedii mddete dnmekde bir (bakma) zarar() yokdur. (zerinde) altn belli eden bir elbise varsa, (kii) o zamn ona bakmaz." Yine, nki, elbise bedenin altn belli etmez ise, uzuvlarna/organlarna deil de elbisesine ve boyuna bakm olur. Bylece, iinde kadnn bulunduu bir adra bakt zamn gibi olur. Vasf ettii zamn da uzuvlarna bakan biri olur." [("Tebyn"in ibresi) bitti.]

Ben (bn-i bidn) derim ki;

"Bu ibrenin ifde ettii ma'n udur: Bir elbiseye (mahrem) uzvun hacmini belli edecek bir ekildeyken bakmak, o elbise, cild ondan grnmeyecek bir biimde kaln bile olsa, yasaktr" Buna gre, Bakasnn avret yerine, oraya yapm ve hacmini belli eden bir elbise zerinden bakmak hell olmaz."[15] (bn-i bidn'in sz bitti.)

Yal boya ile kaln bir ekilde boyanm bir avret yerinin -derisi kesinlikle grnmese ve dar elbiseden bile daha ok rtc olsa da- buna hibir akll m'min tesettr diyemez.

"Cehennemlik (henz) grmediim iki snf vardr: Ellerinde srlarn kuyruklar gibi kam bulunup onlarla insanlara vuran bir kavim ve giyinmi plak kadnlar"[16] hadsini bir dnsnler ve sz edilen hads kadnlarla alkaldr, erkeklerle deil diyerek ii geitirmesinler. Zr u hadsde geen kadnlar ifdesi, hkmn onlara hs olmasndan deil de, bu hlin ok kere kadnlarda bulunmas sebebiyledir.

Okuyanlarn affna snarak diyoruz ki,

Oturduunda, gezdiinde, edeb yerleri hangi baca tarafnda yuvaland herkese grlebilen, rk' ve secdeye vardnda arkasnn hatlar girintili, kntl engebeli hliyle irkin bir ekilde ortaya kan bir kimsenin hli slm llerine gre cidden hazn olup, hi olmazsa bu mes'elede konumaktan biraz olsun utanmas dah mn cbdr.

Zr, Hay mndandr"

Devam edecektir"

Dipnotlar

[1] Erkeklerde diz kapaklar ile gbek aras, kadnlarda, btn vcd.
[2] Multeka (Dmad erhi ile):2/531
[3] [Sahh-i Mslim (Nevev erhi ile):14/109,110], Ahkmu'l-Avret ve'n-Nazar:"
[4] [Ahmed (5/205), Zy el- Makdis, "el-Muhtreh" (11/441), Taber n, el-Kebr (1/160), Beyhek, Snen-i Kbr (2/234), bn-i Sa'd, Taba kt (4/64-65) (St), El-Fethu'r-Rebbn'de, Heysem'den unlar nakletti: Bu(hadsin isand)nda Abdullah "˜Abdullah bn-i Ukayl vardr ki O'nun hadsi Hasendir ve O'nda zayflk vardr. Kalan rvleri salam kimselerdir. (17/301)], Muhammed Ahmed sml, Avedet'l-Hicb, el-Ksm's-Slis el-Edille: 151
[5] [bn-i Sa'd, Tabakt (8/184)], Muhammed Ahmed sml, Avedet'l-Hicb, el-Ksm's-Slis (c.3) el-Edille: 149
[6] [Beyhek, Snen-i Kbr (3/234-235), bn Eb eybe, Musannef (8/195) benzer bir ifdeyle. n lem yeiffe fe inneh yesfu sznn ma'ns, alt grnmese bile, incelii sebebiyle altn vasfeder; belli eder, demektir. El-Fik f arbi'l-Hads (3/153) Mlik (yle) dedi: "Bana mer radyallhu anhu'nun kadnlara Kubtyye giymelerini yasaklad ve "˜altn gstermese de vasfeder/belli eder' dedii (rivyeti) ulat." Mlik (yle) dedi: Vasfeder demenin ma'ns, deriye yapr demektir. El-Bc, Mntek (7/224)], Muhammed Ahmed sml, Avedet'l-Hicb, el-Ksm's-Slis (c.3.) el-Edille:149
[7] "u rivayetlerde Kubtyyelerin kadnlar tarafndan deil de giyilebilecei grlmektedir. Oysa bunlar u yazda erkeklerin de tesettrn iine alacak ekilde dell olarak ileri srlmektedir denilecek olursa, deriz ki: Kadnlarn avret yerleri btn vcudlardr. Dolaysyla onlar iin bu tr elbiseler hibir ekilde elverili deildir. Erkeklerin ayre yerleri ise diz kapak ile gbek aras olduundan onlarn bu nevi kumalardan elbise giymeleri her zaman avret yerlerinin belli olmasna sebep olmayabilir. Arada mhim bir fark vardr. Bizim istidll mahallimiz elbisenin, avret yerlerinin belli olaca bir ekilde giyilemeyeceidir.
[8] Nr:30,31, A'rf:31, Avretini hanmn veya criyenden bakalarndan koru. ([Tirmiz:2670, Buhr, kesin ifdeyle Muallak olarak: 1/266], Ahkmu'l-Avret ve'n-Nazar:23)
[9] Nr:30, 31, Erkek kadnn, kadn da erkein avret yerine bakmasn. ([Sahh-i Mslim, Kitbu't-Tahret, Avret yerlerine bakmann haram klnmas bb, 4/30], Ahkmu'l-Avret ve'n-Nazar:23
[10] mm Serahs, Usl's-Serahs:1/14-19
[11] mm Serahs, Usl's-Serahs:1/78-94
[12] Mahbb, Tenkh (Tevzh ve Telvh ile): 1/422
[13] Teftzn, et-Telvh: 2/423
[14] mm Nesef, el-Menr (erh-i bn-i Melek ile): 192-193, Hssm, El-Mntehab: 54, El-Matba'u'l-Mcteb-Delhi.
[15] bn-i bidn, Redd'l-Muhtr: 1/321
[16] [Sahh-i Mslim (Nevev erhi ile): 14/109,110], Msid bn-i Ksim el-F lih, Ahkmu'l-Avret ve'n-Nazar: 171-172

PAYLA
Facebook Twitter Googletark_ isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #2 (permalink)
Turab
Teknik Ekip
Kur'an; drst, namuslu ve ahlkl bir toplumu ngrmektedir. Bunun iin toplumun ekirdeini tekil eden ailenin kadn ve erkek bireylerini uyaryor : Baklarnz kontrol edin ve rzlarnz korumak iin rtnn. Kadna, hem kendi iffetini ve hem de erkein korunmasna yardmc olmas iin daha kapsaml rtnmeyi ngryor. Kadnn erkekten biraz daha fazla kapanmas, dii olarak yaratlnn gerektirdii ykmllkten kaynaklanmaktadr. Oysa Allah katnda kadn ile erkek eittir ve bu gerek Kur'n'n birok ayetleri ile ak bir ekilde vurgulanmtr. Tevbe 9/71 : M'min erkekler ve m'min kadnlar birbirlerine veli (Dost, arkada, yardmc, koruyup gzetleyici) leridir.

Cenb- Allah; zenerek en gzel biimde var ettii kadn ve erkek kullarnn, yaratla yakr ekilde gzel ve ssl giysiler iinde olmasn istemektedir. lkel, baya bir giyimle kendilerini irkinletirmemelidir. Temiz ve gzel giyinmek inananlara helldir ve Allah'n emridir.

Kur'n'da sadece iki ayette aklanan rtnme, en nemli hkm gibi gsterilmeye allm, toplumumuzda sorun haline getirilmitir. Oysa slmiyetin esas TAKVA'dr ve yzlerce ayetle belirtilmitir. nsanlar Cenb'Allah'a ulatracak ve rahmetine, sevgisine kavuturacak rtnme, ancak TAKVA ELBSES ile olur. A'raf 7/26 : Ey Ademoullar (kadnlar ve erkekler) ! Size ayp yerlerinizi rtecek rt ve bir de ss elbisesi indirdik. Fakat TAKVA ELBSES hepsinden hayrldr. Takva elbisesi manevidir, ancak takva sfatlarn kazanmakla elde edilir.

rtnme; toplumuzda ciddi huzursuzluklara neden olmaktadr, bunun iin sorunun acilen zlmesi gerekir. Kur'n'n emrettii yol, ada bir Din rasdr. Bylece anlamazlklar Cenb- Allah'n ngrd gibi zleceinden, toplumdaki sorunlar da ortadan kalkacaktr.
Turab isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #3 (permalink)
Turab
Teknik Ekip
KADINLAR ERKEKLERE EKC GSTERLD

Kadnlardan gelen zevklere ar dknlk, insanlara ssl (ekici) gsterildi. Bunlar, sadece Dnya hayatnn geimidir. Asl varlacak gzel yer, Allah'n yanndadr. (Ali mran 3/14)

Ayet, insanlara yaratltan verilen tutkuyu belirtmektedir. Kadn, erkein vazgeilmez bir tamamlaycsdr. Onlarla eleerek yuva kurmak, cinsel istekleri tatmin etmek ve oluk-ocuk sahibi olmak, Yce Yaratc'nn koymu olduu hkmlerdir ve Dnya hayatnn devamn salayan bir yoldur. Kadnlarn ekiciliinden kaynaklanan bu zevklere, aralarnda evlilik ba olmayan kiiler arasndaki cinsel iliki (zina) gibi saptrmalar ile ilhi yasalar alrsa, nefislerin kt sfatlarna esir olunur ki, bylece Dnya'daki snav kaybetmek ve azab (sknt) ekmek kanlmaz olur.
Turab isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #4 (permalink)
tark_
Katlmc Kardeimiz
rtnme ile ilgili edille kafi gelmedi mi?
tark_ isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Yeni Konu a CEVAPLA

Bookmarks

Seenekler
Konuyu deerlendir
Konuyu deerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikas | Kullanm artlar

Tm Haklar Sakldr.
Bu websitesinde Bulunan Yazlar
AKTF KAYNAK LNK belirtilmeden kullanlamaz.