bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort Byk gnhlar (kebir) - islamiforumlar.net - islami forum


Burada her ey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > SLAM PAYLAIMLAR > Dini Szlk > B...
www.islamiforumlar.net
Kayt ol Yardm Ajanda Arama Son Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua kesi slami rya tabirleri Resimli Cuma Mesajlar Dk iini rahatla letiim

Byk gnhlar (kebir)

B...


Yeni Konu a CEVAPLA

 

Seenekler Deerlendirme
Alt   #1 (permalink)
mr- diyar
Uzman Kardeimiz

Byk gnhlar (kebir)Allah'n emirlerine aykr davran, kt amel, isyan, kar gelme, su, kabahatlerin bykleri. slm literatrnde bu tr fiillerin bir ksm byk gnah, bir ksm da kk gnah olarak adlandrlr. Bu tabirin getii ayetlerde yle denilmektedir: "Eer size yasaklanan byk gnahlardan kanrsanz, sizin kk gnahlarnz rteriz ve sizi arlanacanz bir yere sokarz. " (en-Nis, 4/31)

"Byk gnahlardan ve irkin ilerden kanrlar, kzdklar zaman onlar, affederler." (e-ur, 42/37)

"O (muhsin ola)nlar ki gnahn byklerinden ve irkin ilerden kanrlar, yalnz baz kk kusurlar ileyebilirler... " (en-Necm, 53/32).

Ayn ifadenin getii hadislerden bir ksmnda ise Hz. Peygamber (s.a.s.) yle buyurmutur:

Abdullah b. Mes'ud anlatyor: Raslullah'a "Allah indinde en byk gnah nedir?" dedim. "Seni yaratan Allah'a irk komandr." buyurdu.

"Bu gerekten pek byk, bundan sonra nedir?" dedim. "Seninle beraber yemek yemesinden, tketici olmasndan korkarak evldn ldrmendir. " dedi. "Ondan sonra nedir?" dedim. "Ondan sonra komunun hanm ile zina etmendir" buyurdu.

Yine Abdullah b. Mesud'dan deiik bir senetle ayn hadis rivayet edildikten sonra u ayetin nazil olduu ilve edilmitir.

"Allah'n (halis) kullar o kimselerdir ki, Allah'tan baka ilha dua etmezler; Allah'n haram kld nefsi ldrmezler; meer ki hakla ola. Zina da etmezler. Her kim de bunlar yaparsa ar cezaya arptrlr. " (el-Furkan, 25/68).

Abdurrahman b. Eb Bekr, babasndan, yle dediini rivayet ediyor:Raslullah (s.a.s.)'n yannda idik. defa yle buyurdu: "Size byk gnahlarn en byn haber vereyim mi? Allah'a irk komak, anaya babaya itaatsizlik etmek ve yalanc ahitlii yapmak... " (Buhar, Edeb 6; man, 16)

Baka bir hadiste, byk gnahlar, "el-Mubkt: helk edici" kelimesiyle ifadelendirilerek yle buyurulmutur: "Yedi helk edici eyden kann." Bunlar nedir y Raslallah diye sorulunca: "Allah'a irk komak; sihir yapmak; Allah'n haram kld halde bir kimseyi haksz yere ldrmek; yetim mal yemek; faiz yemek; dmana hcum annda harpten kamak: namuslu, kendi halinde mmin kadnlara zina iftiras atmaktr" buyurdular. Dier bir hadiste ise: "Byk gnahlar dokuzdur: Allah'a irk komak; haksz yere adam ldrmek; temiz bir kadna ktlk isnat etmek; zina yapmak; dmana hcum esnasnda firar etmek; sihirbazlk; yetim mal yemek; mslman ana babaya as olmak; emredilenleri yapmamak ve yasaklar yapmak sretiyle aileye kar doruluu terketmektir. " Dier hadislerde yukardaki maddelere faiz yemek, hrszlk ve arap imek de ilve edilmitir. (Buhr, Vasya 23; Mslim, man 141-146; Eb Davd, Vasya 10)

Kebir kelimesiyle ifade edilmedii halde, yukardaki hadislerde bildirilen fiillerin dnda bir ok sular daha vardr ki, onlar slm limlerince, ayet ve hadisler dorultusunda, byk gnah kabul edilmitir: Bilerek ve kasten slm'n artlarn terketmek; iki imek; kumar oynamak; hrszlk yapmak; adaletten ayrlmak gibi. slm limlerinden bir ksm genel hatlaryla "byk gnah"lar yle tarif etmilerdir:

bn Abbs'a gre: "Allah'n yasak ettii her ey byk gnahtr. Ayrca byk ve kk gnah arasndaki fark udur: Allah'n Cehennem, gazap, lnet, veya azap gibi ifadelerle sona erdirdii her gnah byktr. Dierleri kktr." Hasan Basr de buna yakn bir ifade kullanmtr.

Eb Amr bn Salh'a gre: "Byk ismi verilecek ekilde byk olan ve mutlak surette byklkle vasflanan her gnah byktr." Buna gre byk gnahlarn baz almetleri vardr.

"er'i cezay icab ettirmek; Cehennem azabyla tehdit olunmak; yapana fask denilmek; l'net olunmak."

Cumhr- ulemaya gre; gnahlar byk ve kk olmak zere ikiye ayrlr. Be vakit namaz, Ramazan orucu, hac, umre, abdest gibi hayrl amellerin kendilerine keffaret olabilecei gnahlar "kk gnah"; bu tr ibadetlerin keffret olamad gnahlar ise "byk gnah"lardr. Mesela: "ki umre, aralarnda yaplan gnahlara keffarettir. (Ahmed bn Hanbel, II, 461). "Kabul edilmi bir hac, o yl ki hatalara keffarettir. " (Ahmed bn Hanbel, II, 348), "ehidden akan ilk damla kan, onun btn gnahlar iin keffarettir." (Ahmed bn Hanbel, IV, 300), "Allah, cuma'y klann iki cuma arasndaki gnahlarn rter." (Ahmed bn Hanbel, V, 181). Hadislerde, baka ibadetlerin kendilerine keffaret olduu bildirilen cinsten gnahlar kk gnahtr. Ancak herhangi bir ibadetin, kendisi hakknda keffaret kabul edilmedii gnahlar ise byk gnahlardr. Mesel: hi bir ibadet adam ldrmeye, zina yapmaya, iki imeye ve benzeri gnahlara keffaret olarak kabul edilmez; bunlara ancak erat'n, haklarnda takdir ettii cezalar tatbik edilir.

Hz. mer'le bn Abbas (r.a.) "stifarla byk gnah, srarla da kk gnah kalmaz" demilerdir. Yani (erat'in verdii cezalar tatbik edildikten sonra) istifarla byk gnahlar affedilir. Fakat kk gnahlar srarla ilenmeye devam edilirse, onlar da byk gnah olur. Bu ifadelere gre byk gnahlara saysal adan snr koymak mmkn olmaz.

Byk gnahlarn banda gelen ve en byk gnah olarak kabul edilen "irk"in kfr olduu muhakkaktr. Dier gnahlarn, onu ileyen mmin bir kulu imandan karp karmayaca hususunda slm Kelm limleri ihtilaf etmilerdir.

zetle, erat'n hakknda tehdit edici bir nass (korkutucu bir delil) tahsis ettii veya byk gnah olarak bildirdii bir gnah ileyen hakknda Ehl-i Snnet mezhebinin gr udur: Byk gnah mmini imandan karmaz ve onu kfre sokmaz. Ancak byle bir mmin asi saylr. Ameller imandan bir cz (para) deildir. Ancak ilenen gnah hell saymak, onu hafife ve alaya almak, kesinlikle kfrdr.

Mu'tezile mezhebinin gr: Byk gnah ileyen ne mmin, ne de kfirdir. O fasktr ve iki menzil arasndaki bir menzildedir. Bu mezhep, iman kalbin tasdiki, dilin ikrar ve amellerin yaplmas eklinde tarif ettikleri iin; byk gnah ileyenleri mmin kabl etmemilerdir. Ancak kfir de kabul etmemilerdir. nk, Peygamber (s.a.s.) asrnda ve takip eden dnemlerin hibirinde byk gnah ileyenlere, dinden kanlara verilen lm cezas verilmemitir. Eer kfir olsalard, imandan sonra kfre gitmenin cezas olarak ldrlmeleri gerekirdi. Bu yaplmamtr, onun iin bunlar iman ile kfr arasndadrlar. Bunlara "fsk" denir.

Hariclere gre; byk ve kk gnah ileyen kimse kfir olur. slm'n, yaplmasn emrettii ameller imann bir parasdr. Yani amel imandan bir cz'dr.

Hasan el-Basr'ye gre; byk gnah ileyen kimse "mnafk"tr. Kalben inanmad halde dtan inanm gibi grnenlere mnafk denildii halde Hasan Basri nifk; iman gizleyip byk gnah ilemek suretiyle kfr aa karmak, eklinde kabul etmitir.

Hariclerden bir frka olan el-Ezrika'nn gr: Byk gnah ileyen kimse "mrik"tir. nk byle kimse hem Allah iin, hem de Allah'tan bakas iin amel etmektedir. Yapt byk gnah ile Allah'tan bakasn (nefsini veyahut eytan) ona ortak komutur.

Yukarda belirlenen btn grler, sahiplerince bir takm delillere dayandrlmtr. Biz bunlardan sadece Ehl-i Snnet'in deliline bakacaz. Dierleri iin akaid kitaplarnda geni malmat verilmitir; oraya baklabilir.

1. Delil: man, kalp ile tasdiktir. Mmin'in imandan kmas iin kalbindeki tasdikin deimesi gerekir. Hangi beer zaaflardan kaynaklanrsa kaynaklansn, ilenen byk gnahlar, tasdiki deitirecek mahiyette olmad srece ileyenini imandan karmaz. Kalpteki tasdiki deitirme ise ancak yaplan gnah hell sayarak veya o hkm alaya alarak meydana gelir. er'i hkmlerle alay etmedike, hafife almadka ve hellleri haram, haramlar da hell kabul etmedike; kalpteki tasdik deimemi olur. O deimedike de kfir olunmaz.

"Allah, kendisine irk koulmasn affetmez. Bunun dndaki (gnahlar) dilediine affeder. " (en-Nisa, 4/116) ayeti, ancak irkin affedilmeyeceini, dier gnahlarn ise -eer Allah dilerse- affedebileceini ifade etmektedir. Eer byk gnahlar da kfr kabul edilseydi, ayetin ikinci blmnde "ma dne zlik = bunun dndakiler.." ifadesinin kullanlmasna gerek kalmazd.

2. Delil: "Asi" denilen byk gnah sahiplerinin gerekte mmin olduklarn belirten bir ok ayet vardr:

"Ey iman edenler, arap, kumar, dikili talar, ans oklar, eytan ii pisliklerdir. " (el-Mide, 5/90)

"Eer mminlerden iki zmre birbirleriyle savarlarsa.. " (el-Hucurt, 49/9)

"Ey iman edenler, yrekten, hlis (samimi) bir tevbe ile tvbe ederek Allah'a dnn. " (et-Tahrim, 66/8)

"Ey iman edenler, ldrlenler hakknda size ksas farz klnd. " (el-Bakara, 2/178) Ayetlerde grld gibi byk gnah ileyenlere "Ey inananlar" diye hitap edilmitir.

3. Delil: Mmin bir kimse ld zaman cenaze namaz klnr ve mslman kabristanna defnedilir. Asr- saadetten bugne kadar byk gnah ilemi ve tvbe etmemi olsa bile (gizli halleri Allah'a ait olmak zere), len her mslman iin, gnahkr veya gnahsz ayrm yaplmakszn cenaze namaz klnm ve mslman kabristanna defnedilmitir. Peygamber'in tatbikat byle olmutur ve slm limleri bu konuda icm* etmilerdir.

"Kendisine emanet edilemeyen kimsenin iman yoktur. "Zina eden kimse, mmin iken zina etmez, mmin iken hrszlk yapmaz, mmin iken iki imez... " (Buhr, Mezalim 30; Mslim, man 100,104; Eb Davd, Snnet, 15; Tirmiz man, 11). eklinde varid olan hadisler, byk gnah ileyenlerin kfir olduklarna delil deil; ancak imanlarnn kmil olmadna delildir. Kmil bir iman, byk gnahlarn ilenmesine engeldir.

Hepsi bu kadar olmamakla birlikte aada sralayacamz sular, slm'da byk gnahlar olarak kabul edilmi ve bunlardan bir ksmna slm hukukuna gre baz cezalar takdir edilmitir:

" Allah'a irk komak, iki imek, kumar oynamak " (el-Bakara, 2/219); haram aylarda harbetmek (el-Bakara, 2/217); bakmakla ykml olduu yetimin maln kendi malna katarak O'nun rzas olmakszn yemek (en-Nisa, 4/2; sra, 17/34); fakirlik korkusuyla kendi ocuunu ldrmek (sra, 17/31); insanlar arasnda fitne karmak (el Bakara 2/217); faiz yemek (el-Bakara, 2/275); Allah'tan bakasna ibadet etmek (sra,17/23); ana-babaya isyan etmek (sra,17/23), akrabaya miras hakkn vermemek (en-Nisa, 4/7, 13; sra, 17/26); mal gereksiz yere israf etmek (sra, 17/27); zina yapmak (sra 17/32; en-Nisa, 4/15-16); haksz yere adam ldrmek (sra, 17/33); l ve tarty tam yapmamak (sra, 17/35); kibirlenmek (sra, 17/37); iffetli kadna zina isnat etmek (en-Nisa, 4/23); tesettre riayet etmemek (en-Nur, 24/31 ); yalan yere yemin; Peygamber'e (s.a.s.) yalan hadis uydurmak (Peygamber'e yalan yere hadis uydurmak, byk gnah olmann tesinde, kfr saylabilir. nk erat'n temel kaynaklarndan ikincisi "snnettir". Snnete yalan isnat etmek; baz konularda slm' temelinden ykabilir); insanlar diliyle ekitirmek; ka gz hareketleriyle alay etmek (Hmeze, 104/1 ).

Cengiz YACI

PAYLA
Facebook Twitter Googlemr- diyar isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt 2 Hafta nce   #2 (permalink)
A.Ates
Katlmc Kardeimiz

Byk GnahlarMzrakl lmihal
Byk gnahlarn eitleri oktur. Burada yetmi ikisi aklanmtir: 1. Adam ldrmek, 2. Zina etmek, 3. Livta (erkekler arasnda zina) etmek, 4. arap imek (raki, bira ve dier alkoll iecekler), 5. Hirszlk etmek, 6. Keyif verecek ey (eroin, esrar, vb.) yemek, 7. Bakasnin maln zorla almak, 8. Yalan yere tanklk etmek, 9. Ramazan orucunu zrsz yemek, 10. Faiz yemek 11. ok fazla yemin etmek 12. Anne babasna si olmak, 13. Sila-i rahimi (akrabalik iliskileri) terketmek 14. Sava aninda bir mslmann, bir kfirden kamasi, 15. Yetim mal yemek 16. l ve terazisini hak zere uydurmamak (hak- szlk etmek), 17. Namaz vakti getikten sonra kilmak 18. Mmin kardeinin hatrn ykmak (kalbini krmak, 19. Reslullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) yalan sz isnat etmek, 20. Rvet almak, 21. Hak ahadetine varmamak (hakliy gstermek iin tanklk etmemek), 22. Malnn zektin vermemek, 23. Mnkeri (ktl) menetmemek, 24. Canli hayvani atete yakmak, 25. Kur'n-i Aziman' ezberleyip, unutmak, 26. San yce olan Allah'in rahmetinden midi kesmek 27. Mahlukata hiyanet etmek, 28. Domuz eti yemek, 29. Reslullah'n [sallallahu aleyhi vesellem] ashabna sv- mek 30. Karni doyduktan sonra yemek 31. Hanmlarn, kocasnin yatandan uzaklamasi beraber olmaktan kamasi,32. Kadnlarn, kocasnin ziyaretine varmamasi 33. Bir saliha hanma (iftirada bulunup) fahie demek, 34. Kouculuk etmek (laf tamak), 35. Kendine livta ettirmek, 36. lm hayvan eti yemek, 37. Emanete hiyanet etmek,
38. Giybet etmek, 39. Haset etmek, 40. an yce olan Allah'a irk komak, 41. Yalan sylemek, 42. Kibirlenmek, 43. Vristen mal karmak, 44. Cimrilikte israrl olmak, 45. Dnyaya muhabbet etmek, 46. an yce olan Allah'in gazabndan korkmamak, 47. Harami haram bilip itikad etmemek 48. Helli hell bilip itikad etmemek, 49. Falcilarn falna inanmak, 50. (slam) dininden dnmek, 51. Mazeret olmaksizn yabanc kadinlara bakmak 52. Kadinlarin erkek elbisesi giymeleri, 53, Erkeklerin kadn elbisesi giymeleri, 54. Harem-i Kbe'de gnah ilemek, 55. Namaz vaktinden nce klmak, 56. Hanminin uyluunu (baldrn) annesinin uyluuna benzetmek 57. Devlet bakanna si olmak,184 58. Hanminin annesine svmek 59. Birbirine nian dkmek (dvme yaptrmak gibi), 60. Kpek arti yemek 61. Bir kiiye iyilik edip sonra bana kakmak, 62. Erkeklerin ipek giymesi, 63. Allah Tel'dan bakasnn adn vererek yemin etmek, 64. Cahil kalmak, 65. Cahillik zerine israrci olmak (renmeye gayret etmemek), 66. Cahiliin byk bir musibet olduunu bilmemek 67. ok gnah ilemeye devam etmek, 68. Gereksiz yere kahkaha ile ok glmek, 69. Cnp gezmek, 70. Hayz ve nifas halinde iken hanmina yakn olmak (cinsel iliki kurmak), 71. Teganni etmek (ehveti tahrik eden arki, trk sylemek), 72. Kendine zina ettirmek.
A.Ates isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Yeni Konu a CEVAPLA

Bookmarks

Seenekler
Konuyu deerlendir
Konuyu deerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikas | Kullanm artlar

Tm Haklar Sakldr.
Bu websitesinde Bulunan Yazlar
AKTF KAYNAK LNK belirtilmeden kullanlamaz.