bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort islamiforumlar.net - islami forum - Tekil Mesaj gsterimi - Mevlevi Evrad Serife (z zlziletil ) (12).

Tekil Mesaj gsterimi

Alt   #1 (permalink)
Ekrem
Ynetici-Admin

Mevlevi Evrad Serife (z zlziletil ) (12).

Bismillhi’r-rahmni’r-rahm.
1. z zlziletil ardu zilzleh. 2. Ve ahracetil ardu eskleh.
3. Ve klel insn m leh. 4. Yevmeizin thaddis ahbrah.
5. Bienne Rabbeke evh leh. 6. Yevmeizin yasdrunns etten liyrav a’mlehm.
7. Femen ya’mel miskle zerratin hayran yerah. 8. Ve men ya’mel miskle zerratin erran yerah. (Zilzal :1-6)

Bismillhi’r-rahmni’r-rahm.
1. Ve’l-diyti zabhan 2. Fe’l-mriyati kadhan
3. Fe’l-muiyrati subh. 4. Fe eserne bihi neg’an
5. Fevesedne bihi cem’n 6. inne’l-insne lirabbih lekend
7. Ve inneh al zlike leehd 8. Ve inneh lihubbil Hayri leedd
9. Efela yalem iza busira m fil kubri 10. Ve hussile m fissudri
11. nne Rabbehm bihim yevmeizin le habr. (diyat:1-6)


Rahmn ve Rahm olan Allah’n adyla.
1-3. Yer dehetle sarsldka sarsld, toprak arlklarn darya kard ve insann: “Buna ne oluyor?” dedii zaman;
4-5. te o gn yer, Rabb’inin ona bildirmesiyle, kendi haberlerini anlatr.
6. O gn insanlar amellerini grmeleri (karln almalar) iin blk blk geri dnp gelirler.
7. Her kim zerre kadar iyilik yapmsa onu grr.
8. Kim de zerre kadar ktlk yapmsa onu grr. (Zilzal: 1-8 )

Rahmn ve Rahm olan Allah’n adyla.
1-3. Harl harl koanlar, (nallaryla) akarak kvlcm saanlara, (anszn) sabah baskn yapanlara, orada tozu dumana katanlara derken orada bulunan bir topluluun ta ortasna girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine kar pek nankrdr.
phesiz buna kendisi de ahittir ve o, mal sevgisine de ar derecede dkndr.
9.-11.(nsan) dnmez mi ki, kabirlerde bulunanlar diriltilip dar atld zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduu zaman (hali ne olacak)!
phesiz Rableri o gn onlardan tamamyla haberdardr. (Adiyt: 1-11)

[URL]https://www.semazen.net/images/other/y26.jpg[/IMG][/URIZE=3]Bismillhi’r-rahmni’r-rahm.[/SIZE]
1. El-kriat 2. me’l-kriat 3. Vem edrke me’l-kriat. Yevme yeknnnas kel feril mebssi
4. Ve teknl cibli kel ihnil menfi 5. Fe emmamen sekulet mevaziynh fehve f ‘yeti’r-razyeti
6. Ve emm men haffet mevziynuh fe mmh haviyet
7. Ve m edrke mhiyeh. 8. Nrn hmiyeh. (Kria:1-6)

Rahmn ve Rahm olan Allah’n adyla.
1-3. Kap alan! Nedir o kap alan? O kap alann ne olduunu bilir misin?
4-5. nsanlarn, atein etrafn sarm pervaneler gibi olduu, dalarn da atlm renkli yne dnt gndr.
6-7. O gn kimin tartlan ameli ar gelirse ite o honut edici bir yaay iinde olur.
8-9. Ameli yeni olana gelince ite onun anas (yeri, yurdu) Hviyedir.
10-11. Nedir o (Hviye) bilir misin? Kzgn ate! (Karia: 1-11)

https://www.islamiforumlar.net/mevle...asur-13-a.htmlPAYLA
Facebook Twitter GoogleEkrem isimli ye imdilik offline konumundadr