Zayıf hadislerle amel edilir mi?

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,573
Zayıf hadislerle amel edilir mi? Faziletli ameller konusunda zayıf hadislerle amel edilir. Faziletli bir amel söz konusu ise zayıf hadislerle amel etmenin makbul olduğu hadis imamları arasında ittifaklıdır.

Hatta Nevevi rahimehullah demiştir ki; Allahu Teala'nın sıfatları ve helal haram gibi hükümleri dışında kalan her konuda zayıf Hadislerlerle amel edilir.

Faziletli ameller konusunda örnek vermek gerekirse; Mesela Hadis-i Şerif, ibadetlere teşvik veya günahlardan korkutup sakındırmayı içeriyorsa yada mükafat veya azap, çeşitli dualar gibi konuları içeriryorsa bunları faziletli amel olarak değerlendirebiliriz.

Ancak Hadisin konusu, islamın genel şartları, hükümleri, fıkıh ve çeşitli hükümler konusunda bilgiler içeriyorsa, Hadis ince elenip sık dokunur ve belli kriterler ölçüsünde değerlendirilir. Ancak Hadisin sahih olduğu kesinse içerdiği konu hakkında amel edilir.

İmamı Nevevi Rahimehullah zayıf hadislerle amele teşvik hakkında şöyle demiştir; Faziletli amellerden biri hakkında kendisine bir rivayet ulaşan kişi bir kereliğine de olsa o ameli işleyerek onun ehlinden olmaya gayret etmelidir ve o ameli tümden terk etmemelidir, aksine kolayına gelen şekilde amel etmelidir. [en-Nevevi, El-Ezkar, sh:35]

Zayıf hadislerle amel etme konusunda imam nevevi rahimehullah; faziletli ameller konusunda zayıf hadisle amel etmenin caiz olduğu konusunda ulema görüş birliğine vardı, hadis bilimciler ve fukahadan olan Alimler bu hadislerle amel etmenin caiz hatta müstehap olduğunu söylediler demiştir.

Zayıf hadisle amel ederek faziletli bir amel işlemek dinde yeni bir bidat sayılmaz. Zayıf hadislerle amel etmek, zayıf bir işarete dayanarak bir fazilet arayışına girme anlamına gelir. Zaten o hadis sahih ise onunla amel eden kişi ona karşı görevini yapmış olur, yok eğer hadis sahih değilse ve o hadis inanç ve fıkıh konuları ile alakalı değilse, kişinin onunla amel etmesinden haramı helal veya helali haram etmek gibi bir fesat çıkmaz veya başkasının hakkını zayi etme gibi bir zarar meydana gelmez.
 
Üst Alt